Scania K230UB / Lahti Scala (NHV-309)

19.11.2014, Imatra