Mercedes-Benz 519 CDI Prostyle (MKN-755)
10.04.2015 - Kuopio