Mercedes-Benz Citaro LE (SNO-421)

03.09.2017, Ruoholahti, Helsinki