Volvo B12B - 9700H ex. Esittelyauto, rek. nro. UEY-361, Helsinki 19.01.2007