BBKoodi

Explanation

BB-koodi on joukko HTML-kieleen perustuvia tageja, jotka saatat jo tunteakin. Tagien avulla voit muotoilla viestejä samaan tapaan kuin HTML:ssä, mutta niiden syntaksi on yksinkertaisempi eivätkä ne koskaan hajota katsomasi sivun muotoilua. Ylläpito voi estää BB-koodin käytön.

Alla on lista BB-koodin tageista, joita voit käyttää viestiesi muotoiluun.

BBKoodi-lista

 1. Lihavoitu / Kursivoitu / Alleviivattu
 2. Väri
 3. Koko
 4. Fontti
 5. Korostus
 6. Tasaus vasemmalle / Tasaus oikealle / Keskitys
 7. Sisennys
 8. Sähköpostilinkki
 9. URL-linkki
 10. Viestiketjulinkki
 11. Viestilinkki
 12. Järjestämättömät listat / Kehittyneet listat
 13. Kuvat
 14. Videos
 15. Koodi
 16. PHP-koodi
 17. Lainaus
 18. BB-koodin käsittelyn lopettaminen
 19. Liite
Esimerkkejä BB-koodin virheellisestä käyttämisestä:
 • [url] www.esimerkki.fi [/url] - älä laita välilyöntejä hakasuluissa olevien tagien ja varsinaisen tekstin väliin.
 • [email]nimi@osoite.fi[email] - lopputagin alussa on oltava kauttaviiva ([/email])

Lihavoitu / Kursivoitu / Alleviivattu

[b], [i] ja [u] tageilla voit lisätä tekstiin lihavointia, kursivointia ja alleviivauksia.

  • [b]arvo[/b]
  • [i]arvo[/i]
  • [u]arvo[/u]
  Käyttö
  • [b]tämä teksti on lihavoitua[/b]
  • [i]tämä teksti on kursivoitua[/i]
  • [u]tämä teksti on alleviivattua[/u]
  Käyttöesimerkki
  • tämä teksti on lihavoitua
  • tämä teksti on kursivoitua
  • tämä teksti on alleviivattua
  Miltä se näyttää

Väri

[color] tagilla voit vaihtaa tekstin väriä.

 • [color=valinta]arvo[/color]
  Käyttö
 • [color=blue]tämä teksti on sinistä[/color]
  Käyttöesimerkki
 • tämä teksti on sinistä
  Miltä se näyttää

Koko

[size] tagilla voit muuttaa tekstin kokoa.

 • [size=valinta]arvo[/size]
  Käyttö
 • [size=+2]tämä teksti on kaksi kokoa normaalia suurempaa[/size]
  Käyttöesimerkki
 • tämä teksti on kaksi kokoa normaalia suurempaa
  Miltä se näyttää

Fontti

[font] tagilla voit vaihtaa tekstin fonttia.

 • [font=valinta]arvo[/font]
  Käyttö
 • [font=courier]tämä teksti on courier-fontilla[/font]
  Käyttöesimerkki
 • tämä teksti on courier-fontilla
  Miltä se näyttää

Tasaus vasemmalle / Tasaus oikealle / Keskitys

[left], [right] ja [center] tageilla voit muuttaa tekstin tasausta.

  • [left]arvo[/left]
  • [center]arvo[/center]
  • [right]arvo[/right]
  Käyttö
  • [left]tämä teksti on tasattu vasemmalle[/left]
  • [center]tämä teksti on keskitettyä[/center]
  • [right]tämä teksti on tasattu oikealle[/right]
  Käyttöesimerkki
 • tämä teksti on tasattu vasemmalle
  tämä teksti on keskitettyä
  tämä teksti on tasattu oikealle
  Miltä se näyttää

Sisennys

[indent] tagilla voit sisentää tekstiä.

 • [indent]arvo[/indent]
  Käyttö
 • [indent]tämä teksti on sisennettyä[/indent]
  Käyttöesimerkki
 • tämä teksti on sisennettyä
  Miltä se näyttää

Sähköpostilinkki

[email] tagilla voit luoda sähköpostilinkin. Voit "nimetä" linkin lisäämällä tagiin parametrin.

  • [email]arvo[/email]
  • [email=valinta]arvo[/email]
  Käyttö
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Lähetä sähköpostia minulle[/email]
  Käyttöesimerkki
 • Miltä se näyttää

URL-linkki

[url] tagilla voit luoda linkkejä muille sivustoille. Voit "nimetä" linkin lisäämällä tagiin parametrin.

  • [url]arvo[/url]
  • [url=valinta]arvo[/url]
  Käyttö
  • [url]http://jlf.fi[/url]
  • [url=http://jlf.fi]Joukkoliikennefoorumi[/url]
  Käyttöesimerkki
 • Miltä se näyttää

Viestiketjulinkki

[thread] tagilla voit luoda linkin tiettyyn viestiketjuun foorumilla. Voit "nimetä" linkin lisäämällä tagiin parametrin.

  • [thread]viestiketjun numero[/thread]
  • [thread=viestiketjun numero]arvo[/thread]
  Käyttö
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Klikkaa tähän![/thread]
  (Huomaa: Viestiketjun/viestin numero on vain esimerkki, se ei välttämättä linkity olemassaolevaan viestiketjuun/viestiin.)
  Käyttöesimerkki
 • Miltä se näyttää

Viestilinkki

[post] tagilla voit luoda linkin tiettyyn viestiin foorumilla. Voit "nimetä" linkin lisäämällä tagiin parametrin.

  • [post]viestin numero[/post]
  • [post=viestin numero]arvo[/post]
  Käyttö
  • [post]269302[/post]
  • [post=269302]Klikkaa tähän![/post]
  (Huomaa: Viestiketjun/viestin numero on vain esimerkki, se ei välttämättä linkity olemassaolevaan viestiketjuun/viestiin.)
  Käyttöesimerkki
 • Miltä se näyttää

Järjestämättömät listat

[list] tagilla (ilman parametria) voi luoda järjestämättömiä listoja, jotka vastaavat ranskalaisia viivoja. Tagien sisässä jokainen listan jäsen aloitetaan [*] tagilla.

 • [list]arvo[/list]
  Käyttö
 • [list]
  [*]listan jäsen 1
  [*]listan jäsen 2
  [/list]
  Käyttöesimerkki
  • listan jäsen 1
  • listan jäsen 2
  Miltä se näyttää

Kehittyneet listat

[list]-tagilla voi luoda kehittyneitä listoja antamalla tagille parametrin. Mahdollisia parametrin arvoja ovat 1 (numeroitu lista), A (aakkostettu lista isoilla kirjaimilla), a (aakkostettu lista pienillä kirjaimilla), I (roomalaiset numerot isoilla kirjaimilla) ja i (roomalaiset numerot pienillä kirjaimilla).

 • [list=valinta]arvo[/list]
  Käyttö
 • [list=1]
  [*]listan jäsen 1
  [*]listan jäsen 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]listan jäsen 1
  [*]listan jäsen 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]listan jäsen 1
  [*]listan jäsen 2
  [/list]
  Käyttöesimerkki
  1. listan jäsen 1
  2. listan jäsen 2
  1. listan jäsen 1
  2. listan jäsen 2
  1. listan jäsen 1
  2. listan jäsen 2
  Miltä se näyttää

Kuvat

[img] tagilla voit lisätä kuvia viesteihin. Voit myös yhdistää tämän tagin [url]-tagin kanssa luodaksesi kuvan, jossa on linkki.

 • [img]arvo[/img]
  Käyttö
  • [img]http://jlf.fi/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Ei linkkiä)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://jlf.fi/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Linkki)
  Käyttöesimerkki
  • (Ei linkkiä)
  • (Linkki)
  Miltä se näyttää

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]arvo[/video]
  Käyttö
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Käyttöesimerkki
  Miltä se näyttää

Koodi

[code]-tagi vaihtaa vakioleveyksiseen (monospace) kirjasimeen ja säilyttää kaikki välilyönnit sanojen välissä.

 • [code]arvo[/code]
  Käyttö
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Käyttöesimerkki
 • Koodi:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Miltä se näyttää

PHP-koodi

[php]-tagi käyttäytyy kuten [code]-tagi, mutta lisäksi se korostaa joitakin PHP-koodin osia. Vaikka tämä tagi on suunniteltu PHP-koodia varten, se saattaa korostaa oikein myös muita C:n sukulaiskieliä.

 • [php]arvo[/php]
  Käyttö
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Käyttöesimerkki
 • PHP-koodi:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Miltä se näyttää

Lainaus

[quote]-tagilla voit osoittaa, että tekstin on kirjoittanut joku muu.

  • [quote]Lainaus[/quote]
  • [quote=Käyttäjätunnus]arvo[/quote]
  Käyttö
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;252952]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Käyttöesimerkki
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lainaus Alunperin kirjoittanut John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lainaus Alunperin kirjoittanut John Doe Näytä viesti
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Miltä se näyttää

Korostus

[hightlight] tagilla voit korostaa tekstiä.

 • Käyttö
  [highlight]arvo[/highlight]
 • Käyttöesimerkki
  [highlight]tämä teksti on korostettua[/highlight]
 • Miltä se näyttää
  tämä teksti on korostettua

BB-koodin käsittelyn lopettaminen

[noparse]-tagilla voit lopettaa BB-koodin käsittelyn.

 • [noparse][b]arvo[/b][/noparse]
  Käyttö
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Käyttöesimerkki
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Miltä se näyttää

Liite

[attach]-tagilla voit näyttää viestissä olevan liitteen (sen sijaan, että liite näkyisi viestin alalaidassa). Tagilla voi näyttää vain kyseiseen viestiin liitettyjä liitteitä.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Käyttö
 • [attach]12345[/attach]
  Käyttöesimerkki
 • Miltä se näyttää