JOUKKOLIIKENNEFOORUMI

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä:

Joukkoliikennefoorumi
Ville Koskinen
forumadmin@jlf.fi


Rekisterin nimi:

Joukkoliikennefoorumi käyttäjärekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterin tietoja käytetään Joukkoliikennefoorumin käyttäjien hallinnointiin.


Rekisterin tietosisältö:

Rekisteröityneiden käyttäjien osalta rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  * käyttäjän valitsema käyttäjätunnus,
  * käyttäjän valitsema salasana salattuna,
  * käyttäjän sähköpostiosoite,
  * käyttäjän ilmoittama etu- ja sukunimi,
  * sekä mahdolliset muut käyttäjän itsensä ilmoittamat tiedot.

Foorumin käytöstä tallennetaan käyttöä koskevia tietoja, kuten IP-osoite.


Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennetaan käyttäjien itse ilmoittamat tiedot sekä foorumin
käytöstä syntyviä tietoja.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle:

Rekisteröityneiden käyttäjien ilmoittama etu- ja sukunimi ovat näkyvillä
internetissä muille rekisteröityneille käyttäjille, joten tiedot välittyvät myös
EU:n sekä ETA:n ulkopuolelle. Myös käyttäjätunnus sekä osa mahdollisista muista
käyttäjän ilmoittamista tiedoista näytetään internetissä, joten ne välittyvät
myös EU:n sekä ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus:

Rekisteriä ylläpidetään tietokonejärjestelmien avulla vain sähköisessä muodossa.
Rekisterin tietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain rekisterinpitäjän
valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana järjestelmiin. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu
salasanoilla, palomuureilla sekä muilla teknisillä keinoilla.


Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkistaa sekä muuttaa häntä koskevia
rekisteriin tallennettuja tietoja sivuston "Oma Profiili"-palvelun kautta.
Käyttäjän ilmoittaman etu- ja/tai sukunimen ollessa virheellinen tai käyttäjän
halutessa poistaa nimi- ja sähköpostitietonsa, käyttäjän tulee ottaa sivustoon
kirjautuneena yhteyttä foorumin ylläpitoon palautelomakkeen tai yksityisviestin
kautta.