Eivät ole parkissa. Katua eteenpäin kulkemalla selviää että liikeessä ovat....