Onhan muutkin liikennöitsijät tehneet muutoksia liikenteeseen (mm. lopettaneet liikenteen), ja jälkikäteen sitten ilmoittaneet lupaviranomaiselle muutoksista. Tämä lienee sitä uutta, vapaata aikaa?