Syynä reitin muutokseen on ahtaalla ostoskeskuksen parkkipaikalla sattuneet kymmenet peltivahingot ja väärinpysäköidyistä henkilöautoista aiheutuneet pitkät myöhästymiset.