Eivät varmaankaan poikkea normaaleista vaatimuksista, jotka ilmenee tarjousasiakirjoista.