Hauskan näköinen Pariisilaisen arkkitehdin Jug Cerovic’n tekemä kartta Helsingin runko -ja raideyhteyksistä.

http://www.inat.fr/metro/helsinki/