Saa toki, mutta kilpailun järjestäjällä pitäisi olla "munaa" sen verran, että uskaltaa ottaa huomioon vain sopimuksia ja lakeja noudattavat yritykset, ja jättää huomioimatta ne yritykset, joissa...