Miksi kohteen 236 päästö- ja keski-ikävaatimuksista ei ole mitään mainintaa?