helsingin niemi

  1. R

    Helsingin niemen lähijoukkoliikenne

    HELSINGIN NIEMEN LÄHIJOUKKOLIIKENNE Olen nähnyt mielenkiintoisia ehdotuksia Helsingin niemen lähijoukkoliikennereitistön kehittämiseksi. – Mutta ne hukkuvat helposti viestimassoihin, enkä nyt enää löytänyt niitä. Tarvitaan siis oma keskustelupalsta, jossa keskitytään suunnittelemaan...
  2. R

    Seututason joukkoliikenne Helsingin niemellä ja sen lähiympäristössä

    (Tämä oli alun perin tarkoitettu kommentiksi Töölön metro- ja myös Pisararata –keskusteluille. Mutta on järkevämpää käsitellä Helsingin niemen ja sen lähiympäristön seututason joukkoliikennettä kokonaisuutena kuin kutakin hanketta erikseen.) Seututason joukkoliikennettä voitaisiin hoitaa...
Takaisin
Ylös