Finavian pilkkominen

Liittynyt
18 Elokuu 2006
Viestit
2,312
Tämän päivän Aamulehti raportoi, että Finavia, Oulun kaupunki ja Oulun seutukunta ovat sopineet Oulun lentoaseman kapasiteetin laajentamisesta 1,5 miljoonaan matkustajaan vuodessa 21 M€ terminaaliremontilla. Tarkoitus on myös kehittää ulkomaanyhteyksiä. Haastateltu Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Pertti Skogberg luonnehtii tätä paikalliseksi kehityshankkeeksi, jolla ei sinänsä ole vaikutuksia Tampere-Pirkkalaan paitsi sitä kautta, että siinä käytetään rajallisia Finavian investointirahoja, jotka siis ovat samalla pois jostain muualta.

Skogberg osuu tässä epäsuorasti ongelman ytimeen. Kuten myös haastateltu Pirkanmaan maakuntajohtaja Jussi V. Niemi muistuttaa, Pirkanmaalla on välittömiä tarpeita mm. liittyen Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaaliin.

Ongelma on siinä, että periaatteessa Pirkanmaalla on varmasti yhtälailla halua investoida omaa rahaa oman lentoaseman kehittämiseen kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Mutta vaikka hankeet toteutetaan useamman tahon yhteisinä hankkeina, Finavia istuu kuitenkin päätösten päällä, kohdistaen oman rahoitusosuutensa omien kriteeriensä mukaisesti eikä välttämättä alueiden tahtotilan mukaisesti. Tässä päätöksessä varmasti on myös taustalla ollut fakta, että Ouluun oli mahdollista saada rakennepoliittista EU-rahoitusta (mihin Niemi viittaakin), mikä ei ole Tampereella mahdollista. Todennäköisesti Finavia mieluummin investoi kohteisiin, joihin on mahdollista saada tällaista tukea.

Näin EU-tuesta tulee voimakas vipuvaikutus, joka saa mukaansa myös Finvian tahtotilan ja loppujen lopuksi rajallisten resurssien kohdistamisen kautta saa aikaan, että mm. pirkanmaalaiset eivät pääse investoimaan omia rahojaan omaan lentoasemaansa, kun Finavia ei näiden seikkojen seurauksena priorisoi kovin korkealle tällaista projektia.

Kärjistäen voisi sanoa, että Finavia tykkää investoida lähinnä kruununjalokiveensä Helsinki-Vantaaseen ja toisaalta jakaa rippeitä sinne, missä muut tahot tuovat mahdollisimman suuren osuuden potista ja Finavia saa suuret hyödyt mahdollisimman pienellä panoksella. Liikelaitoksena Finavia joutuu miettimään ensisijaisesti talouttaan ja vasta toissijaisesti (jos sittenkään) investointipäätösten alueellisia vaikutuksia. Ja koska Finavia on käytännössä monopoliasemassa lentoasematoiminnassa Suomessa (poislukien pari-kolme pientä kenttää), kukaan muukaan ei voi kehittää Finavian lentoasemia Finavian tahtomatta, vaikka taikoisi rahat hatustaan.

Pointtini ei tässä ole katkeruus ketään kohtaan. Jos Finavia näkee asialliseksi investoida Helsinki-Vantaaseen, niin sopii. Kaikki kunnia myös Oulun seutukunnalle, joka näyttää onnistuvan hyvin tavoitteesaan kehittää Oulun lentoasemaa.

Mutta jos Pirkanmaalla halutaan kehittää Pirkkalan lentoasemaa, niin miksi Finavian täytyy olla tässä esteenä? On melko selvää, että Tampere-Pirkkalan lentoasema ei tule ikinä olemaan ykkösprioriteetin kehityskohde Finavialle. Hyväntahtoisimman tulkinnan mukaan Finavia ei näe siihen laitettuja rahoja riittävän tuottavana investointina, ja pahantahtoisimman tulkinnan mukaan jos Pirkkalasta tehtäisiin liian houkutteleva, se alkaisi jo nakertaa Helsinki-Vantaan asemaa joissakin markkinasegmenteissä eli hyökkäisi kruununjalokiven kannattavuuden kimppuun. Samaan aikaan Pirkanmaan elinkeinoelämä ja kunnat saattaisivat pitää omaan lentoasemaan sijoittamista välillisesti erittäin kannattavana investointina, ja kun tuo investointi ei voi toteutua, jää normaalien kansantaloustieteen oppien mukaan taloudellista hyötyä saavuttamatta eli yhteiskunnan kokonaisetu kärsii.

Ainoa looginen johtopäätös on, että Finavia nykyisen kaltaisena kokonaisuutena on haitallinen yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta ja erityisen haitallinen alueiden omatoimisen aloitteellisuuden ja itsenäisen aluekehityksen kannalta.

Tässä yhteydessä voidaan vaikka kokonaan unohtaa retoriikka siitä kanavoidaanko varoja maan sisällä suuntaan tai toiseen. Pointti on, että päätösvallan keskittyminen yksiin käsiin -- olkoot ne kädet sitten kenen tahansa ja hallittiin niitä sitten mistä tahansa -- on sinänsä haitallista.

Finavian lentoasemaverkosto tulee siis pilkkoa itsenäisesti hallittuihin osiin. Yksittäiset lentoasemat voitaisiin joko siirtää alueen kuntien hallintaan (tai toivottavasti jatkossa maakuntien hallintaan), yksityistää, säätiöidä tms. Samaa mallia ei tarvitsisi käyttää joka paikassa vaan malli voitaisiin räätälöidä paikallisten tarpeiden ja resurssien mukaan. Toki jos kukaan muu ei kertakaikkiaan huoli jotain lentoasemaa haltuunsa, Finavia voisi ylläpitää edelleen sellaista kenttää resurssiensa mukaan.

Finavian nykyinen virallinen linja, että lentoasemaverkosto toimii hyvin yhtenä kokonaisuutena, on huuhaata. On selvää, että monopolitilanne ei ole kansantaloudellisesti tehokas. Jos energia-alalla olisi sama tilanne, ostaisimme sähkömme Valtion Energialta, joka aivan oikein perustelisi, että koko verkon hallinnasta on sille synergiaa ja että näin taataan tasapuolinen palvelu kaikkiin osiin maata: ainoastaan asiakkaan näkökulma unohtuisi, eikä kukaan sitäpaitsi pystyisi kyseenalaistamaan ainoaa virallista totuutta, kun vertailukohtia ei olisi. Samalla Valtion Energia monopolin haltijana voisi esimerkiksi päättää, ettei jonnekin syrjässä sijaitsevalle tehtaalle tarvitse johtaa sen tarvitsemaa suurjännitelinjaa. Tehtaan kannalta linja voisi olla hyvin kannattava vaikka se maksaisi sen itse, mutta Valtion Energian kannalta se olisi pelkkää turhaa rahanmenoa, varsinkin kun sähkö olisi keskihintaista valtion valtakunnallisen sähkötariffin mukaista yleissähköä. Tuskinpa Valtion Energia olisi myöskään kiinnostunut myymään halukkaille tuulivoimalla tuotettua sähköä, norppasähköä tai mitään muutakaan erikoistuotetta vaan pelkkää samaa bulkkia kaikille, samaan hintaan. Ihan kuin Finaviakin muuten tekee: sen tariffit ovat samat koko valtakunnassa eikä niistä voi käytännössä paljoakaan neuvotella.

Jos Finavia pilkottaisiin, esimerkiksi Tampere-Pirkkalan lentoasema voitaisiin yhtiöittää, ja osakkaiksi voisivat lähteä Tampereen kaupunki, naapurikunnat sekä alueen elinkeinoelämä yhdessä. Näin uusien pääomien hankkiminen olisi helpompaa, ja kun rahat olisi kasassa, päätökset parannushankkeista syntyisivät tehokkaasti kuten missä tahansa yrityksessä, eikä niitä vatvottaisi vuodesta toiseen Finavian budjettivalmisteluissa. Parasta olisi että alueellinen tahtotila määräisi eikä alueen kannalta hyviä hankkeita jäisi toteutumatta vain siksi, että Finavia pitäisi jonkun toisen alueen hankkeita jostain syystä parempina.

Jos aluepoliittisista syistä katsotaan, että lentoasemaverkoston ylläpito vaatii valtion tukitoimenpiteitä, tuki voitaisiin kanavoida suorana valtionosuutena lentoasemien ylläpitäjille yksitellen eikä nykyiseen tyyliin Finavian kautta ja päätösten mukaisesti.

Parasta aluepolitiikkaa on rohkaista alueiden omatoimisuutta ja karsia sellaisia esteitä, jotka haittaavat tätä ja tekevät alueet riippuvaisiksi valtion tuista, poliittisista päätöksistä ja lobbaamisesta. Finavia nykyisen kaltaisena kokonaisuutena ei ole mitään muuta kuin este ja jarru alueiden omaehtoiselle liikenneyhteyksien kehittämiselle.
 
Ja koska Finavia on käytännössä monopoliasemassa lentoasematoiminnassa Suomessa (poislukien pari-kolme pientä kenttää), kukaan muukaan ei voi kehittää Finavian lentoasemia Finavian tahtomatta, vaikka taikoisi rahat hatustaan.

Tuskinpa Finavia asettuisi poikkiteloin, jos Tampereen seudulla pistettäisiin hattu kiertämään ja sillä rahoitettaisiin Pirkkalan kehittämistä. Lentoaseman pyörittäminen Suomessa tuskin on kovin hyvää liiketoimintaa, ja jos kenttiä yksityistettäisiin, niin tuskinpa moneltakaan kentältä enää sen jälkeen lenneltäisi.

Oulu nyt on kuitenkin Seutulan ohella Suomen ainoa vakavastiotettava lentoasema ja lisäksi aluepoliittisestikkin järkevä sijainniltaan. En nyt näe hirveästi järkeä siinä että Finavian pitäisi rahoittaa Pirkkalan laajennuksia, etenkin kun ne tulevat lähinnä Ryanairin käyttöön. Ryanair ei maksa kentän käytöstä muuta kuin pähkinöitä ja voi vaikka huomenna tehdä päätöksen lopettaa lennot pirkkalasta.

Ryanairilla siivottujen lukujen jälkeen Pirkkala on väsynyt maaseutukenttä Ouluun, saatika sitten Seutulaan verrattuna. Siihen en usko hetkeäkään että Finavia pelkäisi sitä että, Pirkkalan kentän kehittäminen uhkaisi Seutulan asemaa millään segmentillä.

Ihan hyvä päätös lyödä lentokenttärahat Ouluun. Nykyinen Pirkkala riittää varsin hyvin Tampereen seutukunnalle. Eikä siinä mitään vaikka lentoasemat yksityistettäisiin (=lakkautettaisiin). Tulevaisuudessa Suomessa ei kuitenkaan tule olemaan tarvetta kuin max. kahdelle oikealle lentoasemalle (Seutula ja Oulu). Pirkkalan kaltainen syöttölentoasema on aivan liian lähellä Seutulaa, jotta sen kannattaisi haaveilla mistään kovin suuresta roolista.
 
Finavialla on käytössä kaksi eri hinnoittelumallia. Normaali ja halpa. Normaalihinnoittelussa hinta kattaa uusinvestointien riskin kysynnän vaihteluista, halpahinnoittelussa ei. (Tampereen halpaterminaali rakennettiin vanhaan likimain arvottomaan rakennukseen minimikustannuksilla.) Tampere-Pirkkalan halpaterminaalin laajentaminen nykyisellä halpaveloitustasolla ilman pitkää sopimusta terminaalin käytöstä tarkoittaisi käytännössä, että Finavia maksaisi tukiaisia Ryanairille tekemällä kannattamattoman investoinnin.

Kysyhän ei ole siitä, että Tampereen kentän terminaalikapasiteetti olisi täynnä ja estäisi liikenteen laajentamisen. Terminaalissa 1 on hyvin tilaa. On ihan Ryanairin oma häpeä, että firma haluaa "palvella" asiakkaitaan huonoissa ja ahtaissa tiloissa kun parempiakin on tarjolla.

Ja jos Ryanair haluaa laajentaa isomman terminaalihökkelin edullisesti, lentoyhtiö voinee tehdä Finavian kanssa esimerkiksi 10 vuoden sopimuksen terminaalin vuokraamisesta, noin monet yritykset hankkivat käyttöönsä tilat . Ai, että Ryanair ei tee mitään muutamaa kuukautta pidempiä sopimuksia? Ja kuitenkin haluaa omaan käyttöön räätälöityä lisätilaa edullisesti. Vieressä tyhjänä oleva normaalihintainen tila ei kelpaa. Ei hullu ole se joka pyytää, vaan ......

Ja jos Tampere-Pirkkala yksityistettäisiin olisiko esimerkiksi Tampereen kaupungille tarkoituksenmukaista käyttää verorahoja Ryanairin halpaterminaali-investointiin? Minusta ei, kyllä kunnilla on tärkeämpiäkin tehtäviä kuin rakentaa subventoituja "teollisuushalleja", joilla on hyvin vähän potentiaalisia käyttäjiä. Suomessa on ihan riittävästi surullisia tarinoita kuntien käsiin jääneistä rakennuksista.
 
Viimeksi muokattu:
Tunnen alaa huonosti, mutta yksi hyvä kaveri on Finnavialla töissä, ja sen perusteella mitä olen hänen jutuistaan ymmärtänyt firma kirkuisi riemusta jos joku ottaisi muut kentät kuin Helsingin ja Oulun hoitaakseen.
 
Tuskinpa Finavia asettuisi poikkiteloin, jos Tampereen seudulla pistettäisiin hattu kiertämään ja sillä rahoitettaisiin Pirkkalan kehittämistä. Lentoaseman pyörittäminen Suomessa tuskin on kovin hyvää liiketoimintaa, ja jos kenttiä yksityistettäisiin, niin tuskinpa moneltakaan kentältä enää sen jälkeen lenneltäisi.

Mutta miksi sen lentoaseman sitten pitää olla Finavian omistuksessa alunperinkään? Epäilemättä Finavialle kelpaisi raha ilman muita ehtoja. Yksityistäminen on vain yksi vaihtoehto. Puhuin yhtiöittämisestä ja toki mukaan voisi tulla yksityistäkin rahaa, mutta en viitannut siihen, että kyseessä olisi välttämättä liiketaloudellisesti kannattava investointi ainakaan kaikkien lentoasemien tapauksessa. Sen sijaan epäsuoria yhteiskuntataloudellisia hyötyjä aluetalouteen lentoasema kiistämättä aiheuttaa ja siksi useat tahot, mukaanluettuna alueen kunnat, saattaisivat olla valmiita sijoittamaan siihen rahaa, vaikkei sillä suoraa voittoa saataisikaan.

Oulu nyt on kuitenkin Seutulan ohella Suomen ainoa vakavastiotettava lentoasema ja lisäksi aluepoliittisestikkin järkevä sijainniltaan. En nyt näe hirveästi järkeä siinä että Finavian pitäisi rahoittaa Pirkkalan laajennuksia, etenkin kun ne tulevat lähinnä Ryanairin käyttöön. Ryanair ei maksa kentän käytöstä muuta kuin pähkinöitä ja voi vaikka huomenna tehdä päätöksen lopettaa lennot pirkkalasta.

En halua vastakkainasettelua Tampereen ja Oulun kesken. Ymmärrän kyllä miten tärkeä rooli lentoasemalla on siellä. Mutta Ryanairiin vetoaminen jälleen kerran jättää huomiotta asioiden periaatteellisen ulottuvuuden. Kyse ei missään nimessä ollut siitä, että olisin kinuamassa vastaavaa rahapottia Tampereelle ja olisin tyytyväinen kun se tulisi. Sittenhän ongelma vain siirtyisi eri paikkaan ja aina joku muu jäisi kuitenkin kärsimään.

Pointti on se, että tällä hetkellä kunkin lentoaseman tärkeyden määrittelee yksin Finavia. Se ei määräydy markkinoilla eikä paikallisilla tahoilla ole kuin lobbausmahdollisuus. Finavia ei aja minkään alueen etua, puhumattakaan että ajaisi kaikkien alueiden etuja, vaan omaa etuaan liikelaitoksena. Finavian toimet eivät näin ole alueiden kannalta parhaita mahdollisia.

Ryanairilla siivottujen lukujen jälkeen Pirkkala on väsynyt maaseutukenttä Ouluun, saatika sitten Seutulaan verrattuna. Siihen en usko hetkeäkään että Finavia pelkäisi sitä että, Pirkkalan kentän kehittäminen uhkaisi Seutulan asemaa millään segmentillä.

En väitä epärealistisesti, että Pirkkala haastaisi Vantaan kaikissa segmenteissä. Mutta jo Ryanairin valinta todistaa, että tiettyä vetovoimaa sillä on. Jos molempien kenttien ympärille piirretään yhtä suuri ympyrä, esim. n. 200 km säteellä, niin on selvää, että Pirkkalan ympyrä kattaa huomattavasti suuremman väestön. On olemassa ainakin jokin hintaherkkä markkinasegmentti missä tämä saattaa olla riittävää. Mikä muuten on tämä obsessio spekuloida sillä, että Ryanair laittaa lapun luukulle? Voi olla että niin käy, mutta periaatteessa sama riski on minkä tahansa lentoyhtiön kanssa. On myös totta, ettei Ryanairilla matkustaminen välttämättä ole miellyttävää, mutta tuo on arvoperusteinen kannanotto, jossa poiketaan objektiivisista päätöksentekokriteereistä. Jos joku on sitä mieltä, ettei halua Ryanairilla matkustaa, niin minkä oikeuden se antaa tuomita yhtiön ja sen asiakkaat toisen luokan kategoriaan? Yksityishenkilö ehkä voi niin tehdä, mutta ei hallintoviranomainen. Se olisi protektionismia ja markkinoiden vääristämistä.

Ihan hyvä päätös lyödä lentokenttärahat Ouluun. Nykyinen Pirkkala riittää varsin hyvin Tampereen seutukunnalle. Eikä siinä mitään vaikka lentoasemat yksityistettäisiin (=lakkautettaisiin). Tulevaisuudessa Suomessa ei kuitenkaan tule olemaan tarvetta kuin max. kahdelle oikealle lentoasemalle (Seutula ja Oulu). Pirkkalan kaltainen syöttölentoasema on aivan liian lähellä Seutulaa, jotta sen kannattaisi haaveilla mistään kovin suuresta roolista.

Ulkopuolelta tältä saattaa vaikuttaa, mutta mikä oikeus ulkopuolisilla on tulla sanelemaan mikä riittää Tampereelle ja mikä ei? Tai millekään muulle paikkakunnalle? Julkisen rahan käyttö voisi olla tuollainen kriteeri millä tämä olisi legitiimiä, mutta kun ei sitä julkista rahaa sinne käytännössä paljon syydetä, niin miksi pitää estää paikallinen toimeliaisuus asian edistämiseksi?

Tampere-Pirkkalan halpaterminaalin laajentaminen nykyisellä halpaveloitustasolla ilman pitkää sopimusta terminaalin käytöstä tarkoittaisi käytännössä, että Finavia maksaisi tukiaisia Ryanairille tekemällä kannattamattoman investoinnin.

Tämä vahvistaa argumenttini logiikkaa. Finavialle investointi olisi kannattamaton, mutta paikallisille tahoille se voisi olla epäsuorasti kannattava, vaikkei välttämättä liiketaloudellisesti. Suora yritystuki ei olisi kyseessä, koska terminaali on kenen tahansa käytössä, joka kelpuuttaa sen laatutason.

Itse asiassa jos Pirkkalan lentoasema toimisi itsenäisesti erillään Finaviasta, ei tarvittaisi koko tällaista temppuilua kahdella maksuluokalla. Nythän Finavian tariffit ovat samat koko maassa, jolloin todellisten markkinoiden mukaista hintadifferoitumista ei pääse regulatorisista syistä syntymään. Ilman tätä estettä markkinat määräisivät mille tasolle tariffit asettuisivat ja sen mukaan määräytyisi sitten rakennettavan infran laatutaso. Tariffit todennäköisesti olisivat edullisemmat kuin Vantaalla, koska nykyisessä tilanteessa suurimman osan markkinasegmenttejä kannalta Pirkkala on vähemmän houkutteleva kohde. Toisaalta edullisempi tariffitaso houkuttelisi niitä hintaherkkiä yhtiöitä, joiden matkustajien kannalta Pirkkala on yhtä hyvä (tai parempi) kohde kuin Vantaa. Näitäkin siis on.

Ja jos Tampere-Pirkkala yksityistettäisiin olisiko esimerkiksi Tampereen kaupungille tarkoituksenmukaista käyttää verorahoja Ryanairin halpaterminaali-investointiin? Minusta ei, kyllä kunnilla on tärkeämpiäkin tehtäviä kuin rakentaa subventoituja "teollisuushalleja", joilla on hyvin vähän potentiaalisia käyttäjiä. Suomessa on ihan riittävästi surullisia tarinoita kuntien käsiin jääneistä rakennuksista.

Terminaali on avoin kaikille ja sitäpaitsi yksityistettynä kentän ei tarvitsisi noudattaa samaa tariffia kuin Vantaalla, joten ei tarvittasi kaksihintajärjestelmää eikä kysymys tuista heräisi yhtä akuutisti kuin nyt. Mutta vastataan kysymykseen: lentoasemaan investoiminen olisi tarkoituksenmukaista verovarojen käyttöä tiettyyn rajaan asti. Kentän kautta lentävistä matkustajista aina jokin osa ohjautuu käyttämään kentän lähialueiden matkailupalveluita, jotka puolestaan työllistävät ja maksavat veroa alueella. Sitäpaitsi muitakin rahanlähteitä on kuin verot. Voisin itsekin yksityishenkilönä harkita tekeväni muutaman sadan euron riskisijoituksen paikallisesti hallinnoituun osakeyhtiömuotoiseen lentoasemayhtiöön tietäen etten koskaan saa omiani takaisin.

Riski on olemassa, mutta eihän tässä maailmassa mitään saa ilman riskinottoa. Ei kunnallista riskinottoa pidä yrittää kieltää ylläpitämällä arkaaisia holhoavia rakenteita, joiden tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen. Kunnan päättäjien ja äänestäjien tulee itse ymmärtää millainen riskitaso on hyväksyttävä. Edullisen peltihallin rakentaminen asfaltinpätkän viereen ei liene kovin suuri riski. Voihan siellä aina ryhtyä kasvattamaan herkkusieniä, jos sikseen tulee.

Tunnen alaa huonosti, mutta yksi hyvä kaveri on Finnavialla töissä, ja sen perusteella mitä olen hänen jutuistaan ymmärtänyt firma kirkuisi riemusta jos joku ottaisi muut kentät kuin Helsingin ja Oulun hoitaakseen.

Kiitos kommentista, tämä lämmittää mieltä. Nimittäin siinä mielessä, että tämä vahvistaa 100 %:sesti näkemykseni siitä, miten paljon intressiä Finavialla on maakuntakenttien ylläpitämiseen. Ei juuri mitään. Ei mikään ihme siis jos kenttiä kehitetään nihkeästi. Samaan aikaan alueilla itsellään -- kaikilla niistä -- on vahva oma intressi kehittää omaa lentokenttäänsä, oli se sitten vaikka kuinka pieni tai tappiollinen hyvänsä.

Eikö olisi nk. win-win -skenaario, jos Finavia vapautettaisiin tästä vastenmielisestä vastuustaan ja annettaisiin se niille tahoille, joilla on todellista mielenkiintoa asiaan?
 
Viimeksi muokattu:
Mikä muuten on tämä obsessio spekuloida sillä, että Ryanair laittaa lapun luukulle? Voi olla että niin käy, mutta periaatteessa sama riski on minkä tahansa lentoyhtiön kanssa. On myös totta, ettei Ryanairilla matkustaminen välttämättä ole miellyttävää, mutta tuo on arvoperusteinen kannanotto, jossa poiketaan objektiivisista päätöksentekokriteereistä. Jos joku on sitä mieltä, ettei halua Ryanairilla matkustaa, niin minkä oikeuden se antaa tuomita yhtiön ja sen asiakkaat toisen luokan kategoriaan? Yksityishenkilö ehkä voi niin tehdä, mutta ei hallintoviranomainen. Se olisi protektionismia ja markkinoiden vääristämistä.

Tällä hetkellä on käytössä ihan objektiiviset kriteerit. Ryanairin homeiseen purkurakennukseen kunnostettu terminaali on eri hintainen kuin nykyaikainen terminaali. Ryanairia ei differentioida Tampereella ainakaan negatiivisesti. Se, että toista homeista purkurakennusta ei lentokentältä ei Ryanairin tarpeisiin löydy ei ole syrjimistä.

Jos Ryanair haluaa laajentaa nykyisellä konseptilla se voi kartoittaa vanhat varastot vaikka Hallin lentokentältä, jos vaikka joku sopiva halpaterminaali löytyisi. Ryanairin strategianahan on etsiä joko vanhoja sotilaskenttiä, joissa on tyhjiä rakennuksia tai sitten hövelejä kuntia tai alueita, jotka maksavat Ryanairille tukiaisia. Ideaalitilanteessa molemmat ehdot toteutuvat ja suuri osa Ryanairin lentokenttäkuluista päätyy veronmaksajien piikkiin.

Mutta jos Ryanair haluaa laajentaa Tampereella, se halpaterminaalin täytyttyä saa nyt lisäkapasiteettia ykkösterminaalista samaan hintaan kuin Finnair, Blue1, Airbaltic tai Finncomm airlines. Lisäkapasiteetista ei ole pulaa, joten uudisrakennusta ei tarvita.

Kerro minulle yksikin hyvä syy miksi julkisilla varoilla pitäisi tukea lisää juuri Ryanairia? Ja kenen tehtävä on maksaa nämä ehdottamasi kiinteistösijoituksena järjettömän terminaali-investoinnin tai lentomaksujen alihinnoittelun muodossa Ryanairille annettavat tukiaiset? Kuuluvatko Ryanair-tukiaiset mielestäsi valtion vai kenties Tampereen kaupungin maksettaviksi?

Kuinka paljon Ryanairille kannattaa mielestäni maksaa tukiaisia, että yhtiö lennättää lisää matkustajia Tampereelle? 3 euroa matkustaja, 5 euroa matkustaja vai kenties 10 euroa matkustaja? Nykyisin Finavian normaalihintainen laskutustaso on noin 17 euroa lähtevää ulkomaan matkustajaa ja 6 euroa saapuvaa matkustajaa kohti, tuo koostuu laskeutumismaksusta, matkustajamaksusta turvamaksusta ja pysäköintimaksusta. Tuohon kohtuuttomaan kustannukseen ei Ryanairilla ole varaa.

Ja onko vain Ryanairin tarjonta on niin arvokasta, että juuri Ryanairille pitää räätälöidä ehdottamasi lisätukiaiset? Pitääkö nuo ehdottamasi tukiaiset laajentaa myös Finnairille, Blue1:lle., Airbalticille ja Finncomm airlinesille eli kaikille Tampereelle lentäville yhtiöille?

Tämä vahvistaa argumenttini logiikkaa. Finavialle investointi olisi kannattamaton, mutta paikallisille tahoille se voisi olla epäsuorasti kannattava, vaikkei välttämättä liiketaloudellisesti. Suora yritystuki ei olisi kyseessä, koska terminaali on kenen tahansa käytössä, joka kelpuuttaa sen laatutason.

Tukiaiset ovat kuitenkin tukiaisia.

lentoasemaan investoiminen olisi tarkoituksenmukaista verovarojen käyttöä tiettyyn rajaan asti. Kentän kautta lentävistä matkustajista aina jokin osa ohjautuu käyttämään kentän lähialueiden matkailupalveluita, jotka puolestaan työllistävät ja maksavat veroa alueella. Sitäpaitsi muitakin rahanlähteitä on kuin verot.

Tällä Finavia tukee epäsuorasti kaikkia muita lentokenttiä kuin Helsinki-Vantaata ja Oulua pitämällä matkustajamaksut alhaalla. Ja polttoaineen verottomuus on epäsuoraa tukea lentoliikenteelle, jota matkustajamaksut vähän kompensoivat. Kuinka paljon lisätukea lentoliikenteelle pitää mielestäsi räätälöidä? Onko Tampereelle ehdottamasi Ryanair-tukiaiset mielestäsi myös laajennettava muualle maahan? Ja kuka ne maksaa?
 
Viimeksi muokattu:
Kerro minulle yksikin hyvä syy miksi julkisilla varoilla pitäisi tukea lisää juuri Ryanairia?Ja kenen tehtävä on maksaa nämä ehdottamasi kiinteistösijoituksena järjettömän terminaali-investoinnin tai lentomaksujen alihinnoittelun muodossa Ryanairille annettavat tukiaiset? Kuuluvatko Ryanair-tukiaiset mielestäsi valtion vai kenties Tampereen kaupungin maksettaviksi? Kuinka paljon Ryanairille kannattaa mielestäni maksaa tukiaisia, että yhtiö lennättää lisää matkustajia Tampereelle? 10 euroa matkustaja, 20 euroa matkustaja vai kenties 30 euroa matkustaja?

Ja onko vain Ryanairin tarjonta on niin arvokasta, että juuri Ryanairille pitää räätälöidä ehdottamasi lisätukiaiset? Pitääkö nuo ehdottamasi tukiaiset laajentaa myös Finnairille, Blue1:lle., Airbalticille ja Finncomm airlinesille eli kaikille Tampereelle lentäville yhtiöille?

Ehdotan että luet kirjoitukseni uudestaan, tällä kertaa ajatuksella.

En todellakaan ehdota tukea Ryanairille. Koko Ryanair-kysymys on irrelevantti periaatteellisen näkökulman kannalta ja siksi siihen takertuminen on epä-älyllistä populismia.

Eli kerrataan pääkohdat rautalangasta vääntäen:

Jos Finavia pilkotaan ja Tampere-Pirkkala (sekä muut maakuntakentät) siirtyvät esim. osakeyhtiömuotoon, jossa alueen kunnilla on merkittävä hallintaosuus, niin Pirkkalassa ei todellakaan välttämättä enää tarvita nykyistä kakkosterminaalia. Sitä ei tarvita siksi, että ei tarvitse ylläpitää kahta maksuluokkaa ja kahta eroteltua laatuluokkaa. Ryanair ja kaikki muut lentoyhtiöt voisivat saada saman palvelu- ja hintatason ykkösterminaalissa. Hintatason täytyisi periaatteessa olla Helsinki-Vantaan hintatasoa alempi, koska kukaan hullu ei maksa ainakaan korkeampaa hintaa siitä, että pääsee lentämään Pirkkalaan.

Tällä on implikaatioita sille, miten kenttää jatkossa kehitetään ja operoidaan. On pakko etsiä kustannustehokkaampia ratkaisuja. Terminaalin laajennus varmaankin tarvitaan jossain vaiheessa, koska ei ykkösterminaalin kapasiteetti mitenkään päätä huimaa, vaikka onkin tällä hetkellä ajoittain vajaakäytössä (itse asiassa terminaalin mitoitus on aika sopiva aamuruuhkaan, jolloin ainakin viime vuosina on parinkymmenen minuutin sisään lähtenyt neljä lentoa). Tuo laajennus toteutettaisiin halvimman mahdollisen peltihallirakentamisen periaatteella ajatuksena tehdä paljon tilaa mutta halvalla.

Voi olla, että laajennus tulee silti maksamaan enemmän kuin liikennöinti- ja terminaalimaksuista kertyy muuttuvien kustannusten jälkeen kiinteiden kustannusten kattamiseksi (muuttuvat kustannukset eli terminaalihenkilöstön palkat jne. täytyy mielestäni pystyä kattamaan joka tapausessa). Tässä tapauksessa jonkun täytyy maksaa alijäämä eli käytännössä rahoittaa investoinnit ainakin osittain. Jos oletetaan, että järjestelyllä ei pyritä muuttamaan nykyistä valtionrahoituksen osuutta, niin sitten voisi otaksua, että valtiolta tulisi tietty pieni siivu suoraa tukea. Erotuksena nykyjärjestelyyn olisi että se tulisi suoraan kullekin lentoasemalle eikä Finavian keskitetyn budjetin kautta. Loput alijäämästä katettaisiin esimerkiksi kuntien budjeteista. Jos mukana olisi yksityisiä tahoja, niin sitten tietysti pyrittäisiin saamaan sijoituksia niiltä (realistisesti yksityisiä tahoja olisi mukana lähinnä silloin kun toiminta voisi periaatteessa nousta kannattavuusrajan paremmalle puolelle, mikä ei ole utopistista ottaen huomioon että toiminta pitäisi tehostaa äärimmilleen).

Minusta on täysin luontevaa, että kunnat osallistuisivat oman infransa laajennuksiin jonkinlaisella osuudella. Niinhän näissä Finavia/kunnat-sopimuksissakin (vrt. Oulu) sovitaan, ja Pirkkalan lentoasemankin rakensi alunperin Tampere itse 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tampere olisi myös itse osaltaan rahoittamassa nykyisen ykkösterminaalin rakentamista 1990-luvulla. Ero järjestelyissä on siinä, että nykymallissa Finavia saa kunnilta lahjaksi rahaa, jolla se rakentaa infraa, josta se ei itse kauheasti piittaa. Ehdottamassani mallissa tarvittavan rahan määrä voisi olla sama mutta se kanavoitaisiin niin, että Finavia ei ole mukana vaan valtionosuus tulee suoraan lentoasemalle ja hallinnoiva taho on paikallinen eikä keskitetty Finavia-liikelaitos.

Vaikka tätä ehdotusta kuinka pyörittelee miten päin tahansa ei tästä saa mitenkään väännettyä mallia, joka olisi tulkittavissa yritystueksi Ryanairille. Kaikki lentoyhtiöt olisivat täsmälleen samalla viivalla. Vai voiko sanoa esimerkiksi että Kajaanin lentoaseman ylläpitäminen jollakin muulla kuin 100 % omavaraisuudella olisi markkinoita vääristävää yritystukea Finnairille kun mikä tahansa lentoyhtiö saa kuitenkin vapaasti lentää Kajaaniin kenekään rajoittamatta? Onko alijäämän kattaminen Finavian sisäisillä siirroilla jotenkin hyväksyttävämpää kuin kuntien ja muiden paikallisten tahojen suora tuki lentoasemalle, joka kiistatta hyödyttää aluetta itseään? (Tämä olettaen että suorat kustannukset on pakko kattaa.)

Itse asiassa nykyinen halpaterminaalimalli on paljon helpommin tulkittavissa yritystueksi Ryanairille, vaikkei se sitä olekaan, kun kerran terminaali on samoin ehdoin kenen tahansa käytettävissä. En siis ymmärrä, miksi tässä asiassa täytyy takertua nimenomaan Ryanairiin.

Tällä Finavia tukee epäsuorasti kaikkia muita lentokenttiä kuin Helsinki-Vantaata ja Oulua pitämällä matkustajamaksut alhaalla. Ja polttoaineen verottomuus on epäsuoraa tukea lentoliikenteelle, jota matkustajamaksut vähän kompensoivat. Kuinka paljon lisätukea lentoliikenteelle pitää mielestäsi räätälöidä? Onko Tampereelle ehdottamasi Ryanair-tukiaiset mielestäsi myös laajennettava muualle maahan? Ja kuka ne maksaa?

Kysymyksenasettelu on väärä. En ehdota systemaattista lisätukea lentoliikenteelle. Itse lentoliikennettä ei mielestäni pitäisi itsetarkoituksellisesti tukea. Se mitä ehdotan on, että lentoliikenteen vaatiman infrastruktuurin ylläpito siirretään niille tahoille, jotka siitä hyötyvät aluekehityksen kautta. Kullakin alueella täytyy olla oma näkemys siitä kuinka paljon rahaa infraan kannattaa laittaa, jotta oma kenttä pysyy lentoyhtiöiden näkökulmasta houkuttelevana. Ei terminaalin (=periaatteessa iso peltihalli) rakentaminen nyt niin kallista ole, että täytyy ryhtyä hehkuttamaan sanoilla "suuruudenhullu" tai "järjetön" kun kuvaillaan investoinnin suuruutta. Se mikä terminaalissa maksaa paljon on erikoistekniikka, ei neliöt.

Esimerkiksi Tampere-Pirkkalassa otaksuttavasti on jo nykyään läpivalaisulaitteita ja muuta kallista tekniikkaa pääpiirteissään riittävät määrät suurellekin kasvulle. Tilojen järjestelyt ja neliömäärät rajoittavat matkustajakapasiteetin kasvua enemmän kuin laitteiden kapasiteetti. Se mitä tarvitaan on nimenomaan lisää peltihallia. Ei tuo ole kallista. Sitäpaitsi erikoistekniikan tarvekaan ei ole vakio. Helsinki-Vantaalla on varmasti todella paljon kallista high techiä, mikä maksaa maltaita. Maakuntakentällä erikoislaitteita on paljon vähemmän, ja low cost -periaatteella toimivassa terminaalissa sellaista tarvitaan todella vähän. Kaikkein yksinkertaisimmillaan lähtöselvitys voidaan ulkoistaa tehtäväksi etukäteen netissä (kuten Ryanairillä), jolloin ei tarvita oikeita lähtöselvityspisteitä lainkaan vaan pelkästään paikka johon jättää matkatavarat. Jos terminaali on suunniteltu oikein kustannustehokkaaksi mutta tilaa on silti riittävästi, matkustajat voivat kuljettaa laukkunsa suoraan läpivalaisukoneeseen, jonka toisella puolella ne heitetään suoraan kärryyn, ilman monimutkaisia liukuratoja. Ja saapuessa kärryt voidaan vaikka ajaa suoraan sisään matkatavarahalliin ja antaa ihmisten tonkia sieltä joukosta omansa. Infojärjestelmäksi saattaa riittää muutama iso juliste ja yksinkertainen kuulutusjärjestelmä. Siis noin esimerkinomaisesti. En tarkoita että näin pitää ilman muuta toimia, vaan yritän esittää että toiminnan tehostaminen on täysin mahdollista, jos on vapaat kädet toimia.

Mistä päästäänkin takaisin siihen, että jos päätösvalta on Finavialla, niin minkäänlainen paikallinen markkinahintatasoon sopeutuminen ja toiminnan tehostaminen ei tule kyseeseen, vaikka sillä tavalla voitaisiin ylläpitää lentoaseman kilpailukykyä ja houkutella reittejä, jotka tuovat talouskasvua maakuntaan.
 
Mistä päästäänkin takaisin siihen, että jos päätösvalta on Finavialla, niin minkäänlainen paikallinen markkinahintatasoon sopeutuminen ja toiminnan tehostaminen ei tule kyseeseen, vaikka sillä tavalla voitaisiin ylläpitää lentoaseman kilpailukykyä ja houkutella reittejä, jotka tuovat talouskasvua maakuntaan.

Euroopassa on oikeastaan vain yksi suuri lentoyhtiö, jonka strategia perustuu hyvin voimakkaasti matkustajamaksujen minimoimiseen, muilla halpalentoyhtiöilläkin on monipuolisempi strategia. Kannattaako Tampereen lentoaseman investoinnit tehdä ehdottamallasi halpatekniikalla käytännössä yhtä toimijaa miellyttäen? Lentokenttä on kuitenkin myös kaupungin käyntikortti, ei vain välttämätön kuluerä.

Miten suunnittelemasi laajemmat halparatkaisut vaikuttavat muihin matkustajiin? Vai onko ajatuksenasi karkoittaa Tampereelta muu kuin halpalentoliikenne romauttamalla palvelutaso yleisemminkin? Pääradan oikaisu lentokentän kautta ei ole vielä edes piirustuspöydällä, joten Tampereella tarvitaan muutakin kuin halpalentokenttää vielä pitkään.
 
Viimeksi muokattu:
Euroopassa on oikeastaan vain yksi suuri lentoyhtiö, jonka strategia perustuu hyvin voimakkaasti matkustajamaksujen minimoimiseen, muilla halpalentoyhtiöilläkin on monipuolisempi strategia. Kannattaako Tampereen lentoaseman investoinnit tehdä ehdottamallasi halpatekniikalla käytännössä yhtä toimijaa miellyttäen? Lentokenttä on kuitenkin myös kaupungin käyntikortti, ei vain välttämätön kuluerä.

Missaat edelleen pointtini. Ajatuskulku on oikeasti seuraava: monoliittisen kokonaisuuden pilkkominen johtaa yhden tariffin mallista malliin jossa tariffit määräytyvät aidosti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaisesti --> kysyntä pienellä kentällä on vähäisempää kuin isolla joten tariffin täytyy periaatteessa olla alempi --> jotta tariffi voi olla alempi, täytyy kustannustason olla aidosti alempi jottei alijäämä kasva --> kustannustasoa saadaan alaspäin karsimalla turhuuksia ja keskittymällä olennaiseen.

Halpaterminaaliesimerkit olivat vain esimerkkejä siitä millaisilla toimenpiteillä kustannustasoa saadaan alaspäin. Muitakin tapoja lienee olemassa. En väitä että nämä parantavat palvelutasoa tai että juuri nämä toimenpiteet tulisi toteuttaa. Haluan vain ampua alas sen uskomuksen, että kustannustasoon ei voisi käytännössä vaikuttaa millään tavalla.

Jos lentoyhtiöt eivät ole herkkiä matkustajamaksujen suhteen, niin sitten periaatteessa tilanne on vain helpompi, kun kustannuspaine ei ole niin kova. Täytyy ennen kaikkea huomioida, että esittämäni kustannustehokkuuden vaatimus ei ole eksplisiittinen strategia vaan pelkästään sopeutumista markkinarealiteetteihin. Monoliittisen Finavian kanssa ei voida puhua tämänkään vertaa yksittäisen lentoaseman strategiasta tai edes sopeutumisesta olosuhteisiin.

Mielestäni logiikkasi vähän heittää kun kuvailet lentoasemaa kaupungin käyntikortiksi ja samalla olet sitä mieltä, että sen tulisi olla valtakunnallisen monopolin hallinnassa. Mitä paikallista lentoasemassa silloin on, jos se näyttää tasan samalta standardilta kuin muualla Suomessa? Ja millä tavoin palvelee kaupungin etua lentoasema, jonka lattiat ovat mahdollisimman edustavaa marmoria, mutta matkustajamaksut niin korkeat ettei sinne kukaan halua lentää?

Ceteris paribus olisi tietysti kiva, jos lentoasema olisi mahdollisimman edustava. Mutta jos pitää valita, ottaisin aution palatsin sijasta mieluummin suuren ja edullisen ladon, josta on roppakaupalla lentoyhteyksiä muualle. Fuktionaliteetti ennen kaikkea.

Sitäpaitsi kyllä Heathrow'ssakin on paikkoja joissa tuntee olevansa kuin rumassa peltihallissa, ja Kennedyn kentällä passintarkastushallissa (sekä aikaisemmassa terminaalissa 8 että nykyisessä terminaalissa 8, joka ennen tunnettiin terminaali 9:nä) tuntee olevansa jossain alennus-mattomyyntikellarissa eikä maailman suurimman talousmahdin tärkeimmän kaupungin päälentokentällä saapumassa maahan. Ei uudenkarhea moderni -- mutta halpa -- peltihalli juuri sen rumempi voisi olla.

Miten suunnittelemasi laajemmat halparatkaisut vaikuttavat muihin matkustajiin? Vai onko ajatuksenasi karkoittaa Tampereelta muu kuin halpalentoliikenne romauttamalla palvelutaso yleisemminkin? Pääradan oikaisu lentokentän kautta ei ole vielä edes piirustuspöydällä, joten Tampereella tarvitaan muutakin kuin halpalentokenttää vielä pitkään.

Kuten sanottu, kysymyksessä olivat esimerkit. Jos Pirkkalan lentoasema toimisi itsenäisesti, se voisi vapaasti päättää hinnoittelustaan ja hinnoitella vaikka jokaisen lenkin arvoketjussa erikseen. Silloin lentoyhtiö joka haluaisi esim. lähtöselvitystiskit käyttöön saisi ne käyttöönsä eri maksusta. Yhtiö joka pärjäisi ilman ei joutuisi tuosta palvelusta maksamaan. Samoin yhtiö jonka matkustajat voivat kantaa tavaransa itse läpivalaisupisteeseen tai mahdollisesti jopa portille asti ei joutuisi maksamaan siitä, että toisen yhtiön matkustajien matkatavarat kuljetetaan hihnaa pitkin lähtöselvityksestä kuormauspisteeseen. Tätähän Ryanair haluaa ja sitten se olisi helppo toteuttaa. Toisaalta perinteinen lentoyhtiö saattaisi haluta näitä palveluita ja silloin ne olisivat järjestettävissä lisämaksusta.

Näinhän markkinataloudessa menetellään. Jos asiakas haluaa jonkinlaista palvelua, niin se voidaan maksua vastaan toteuttaa. Jos vien autoni huoltoon niin voin tilata erikseen renkaanvaihdon, öljynvaihdon, polttimoiden vaihdot jne. Kukaan ei pakota minua ottamaan yleisnimikettä "auton puolivuotinen perushuolto", joka käsittää kaikki nämä ilman että minulla olisi mahdollisuus valita ottavani vain haluamani palvelut. Palveluiden bundlaus asiakkaan tahdon vastaisesti onnistuu vain jos vaihtoehtoja ei ole eli jos kyseessä ovat monopolistiset markkinat (räikeänä esimerkkinä vaikkapa kaapeli-tv, jonka kanavapaketeista ei voi neuvotella eikä niitä voi purkaa vaikka sitten haluaisin vain yhden kanavan 30 kanavan paketista).

Mitä päärataan tulee, niin näkisin kyllä että tulevaisuudessa Helsinki-Vantaa ja Tampere-Pirkkala laajenevat entistä enemmän toistensa apajille. Niille muodostuu selkeä työnjako ja ne täydentävät toisiaan. Helsinki-Vantaa on hubikenttä, josta on laaja reittitarjonta joka suuntaan. Nopealla radalla Tampereelta pääsee sinne yhtä nopeasti kuin Helsingin laitaosista. Toisaalta Tampere-Pirkkala sijaitsee edullisemmin melko suuren matkustajapopulaation näkökulmasta, jolloin sieltä on mahdollista kehittää point-to-point -tyyppistä liikennettä suoraan tiettyihin kohteisiin. Tämä liikenne voi olla tilauslentoja, halpalentoja tms. täydentävää liikennettä, joka ei perustu verkostomalliin. Lisäksi syöttöyhteyksiä todennäköisesti on muutamaan suureen hubiin -- mutta ei Helsinkiin, koska sinne ei kannata noin lyhyttä väliä lentää. Nopea junayhteys lisännee myös Tampere-Pirkkalan houkutusta Helsingin päästä katsottuna erityisesti halpasegmentissä, varsinkin jos hahmoteltu junayhteys Pirkkalan lentoasemalle toteutuu rahtiliikenteen Pirkkalan-oikoradan sivutuotteena (siis jottei vaarallisia kemikaaleja tarvitse kuljettaa Tampereen keskustan kautta ja aivan asutuksen vierestä ja toisaalta jotta lisätään keskustan rataosan kapasiteettia lähiliikennettä ajatellen).

Tuo nopea ratayhteys Vantaan lentoasemalle pitäisi kyllä saada piirustuspöydälle mahdollisimman pian. Tampere-Pirkkalan (yksi) rooli Helsinki-Vantaan syöttöliikennekenttänä on jo nyt hyvin lähellä loppuaan. Kovin pitkään Tampere-Helsinki -reittiä ei kannata enää lentää millään kalustolla vaikka koneet ovatkin usein umpitäysiä. Lyhyt hyppy ahtaalla kalustolla ei ole kovin houkuttava. Se on siinä ja siinä etten itsekin valitse jo mieluummin jotain olemassaolevista (suboptimaalisista) maaliikenneyhteyksistä Vantaalle, vaikka kestääkin kauemmin. Lentojen epäluotettavuus (lennetäänkö vai ei, ja lennetäänkö aikataulussa), matkatavaroiden katoamiset jne. syövät niiltä uskottavuutta.
 
Nopea junayhteys lisännee myös Tampere-Pirkkalan houkutusta Helsingin päästä katsottuna erityisesti halpasegmentissä, varsinkin jos hahmoteltu junayhteys Pirkkalan lentoasemalle toteutuu rahtiliikenteen Pirkkalan-oikoradan sivutuotteena (siis jottei vaarallisia kemikaaleja tarvitse kuljettaa Tampereen keskustan kautta ja aivan asutuksen vierestä ja toisaalta jotta lisätään keskustan rataosan kapasiteettia lähiliikennettä ajatellen).

Pirkkalan oikorata ei tosin ohjaa matkustajaliikennettä lentokentän läheisyyteen, vaan ainoastaan tavaraliikenteen.
 
Pirkkalan oikorata ei tosin ohjaa matkustajaliikennettä lentokentän läheisyyteen, vaan ainoastaan tavaraliikenteen.

Toisaalta jos ja kun rata sinne rakennetaan, ja vaikka pääasiallinen käyttötarkoitus on tavaraliikenne, niin tietenkin siinä kannattaa huomioida myös matkustajaliikenteen mahdollisuudet sivutuotteena. Maakuntavaikuttajien kuulee kyllä jo viittaavan tähän vaihtoehtoon Helsinki-Vantaan ja Tampere-Pirkkalan yhdistävänä nopeana junayhteytenä, joten tätä tullaan varmasti lobbaamaan.

Käytännöllisiä haasteita varmaan tulee jonkin verran mm. radan linjauksen, matkustajaliikenteen lentoasemayhteyden toteuttamisen ja sopivan operointimallin kehittämisen suhteen. Eihän oikein nykyliikennemäärillä voida ajatella, että junia ajettaisiin nimenomaan tuota väliä varten vaan kohteet täytyy saada sijoitettua paksumpien liikennevirtojen varteen luontevasti. Johtaisiko tämä sitten siihen, että Pohjanmaan suunnan junat ajettaisiin Tampereen asemalta suuntaa vaihtaen Pirkkalan oikoradalle, sitä en osaa sanoa. Todennäköisesti rata ei lisäksi tule kulkemaan terminaalin alta, joten joku ratkaisu pitäisi olla siihen miten matkustajat siirtyvät asemalta terminaaliin. Jne.

Mutta nämä ovat pieniä ja kohtuullisen helposti / edullisesti ratkaistavissa olevia käytännön ongelmia verrattuna siihen, miten suuri mahdollisuus tällainen junayhteys olisi valtakunnallisen intermodaliteetin kannalta.
 
Takaisin
Ylös