Helsingin omistajapoliittiset linjaukset HelB:ssä ja HKL:ssä

kuukanko

Moderaattori
Tunnistettu jäsen
Liittynyt
24 Kesäkuu 2005
Viestit
7,587
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tänään tarkistaa Helsingin kaupungin omistajapoliittisia linjauksia mm. Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja HKL-liikelaitoksen suhteen. Listateksti

Poiminta listatekstistä:
Jussi Pajunen sanoi:
Konsernijaosto päätti 14.5.2012 merkitä tiedoksi selostuksen vaihtoehtoisista toimista Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden järjestämiseksi. Konsernijaosto on osavuosiraporttien yhteydessä toistuvasti edellyttänyt yhtiöltä toiminnan kannattavuutta parantavia toimenpiteitä, joita yhtiössä on myös toteutettu. Tehostamistoimista huolimatta yhtiö joutuu turvautumaan omistajan lisärahoitukseen maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 ylitysoikeuden myöntämisestä vuoden 2012 talousarvioon 8 000 000 milj. euron pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä toteaa, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n taloudellinen tilanne vaatii kaupungilta yhtiön omistajana toimenpiteitä. Yhtiön taloudellisen tilanteen vaatimien vaihtoehtoisten järjestelyjen selvittämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskevaa omistajapoliittista linjausta (pidetään nykyisellään / omistuspohjaa laajennetaan) on perusteltua tarkistaa siten, että linjaus ei rajaa myöskään yhtiön omistusjärjestelyjen selvittämistä. Yhtenä vaihtoehtona on myös perusteltua selvittää, onko kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro-, raitio-, ja bussiliikenne) konsernirakenteen muutoksilla saavutettavissa synergiahyötyjä, joilla voidaan parantaa myös kaupungin tuottaman bussiliikenteen kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Konsernijaosto päätti 30.8.2010 merkitä tiedoksi HKL-liikelaitoksen hallintomallivaihtoehtoja koskevan selvityksen todeten, että selvitys ei siinä vaiheessa antanut aihetta toimenpiteisiin. Jo tuolloin esittelytekstissä todettiin, että hallintomallia on perusteltua tarkastella uudelleen raideliikenteen laajentuessa seudulliseksi eli viimeistään länsimetron liikenteen käynnistyessä vuonna 2015. Selvitys perustui kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 2009 - 2012 kirjaukseen metroliikenteen ja raitioliikenteen hallintomallien selvittämisestä.

Esittelijä pitää perusteltuna kokonaisselvityksen tekemistä kaupungin tuottamien joukkoliikenteen operointipalvelujen (metro- raitio-, ja bussiliikenne) organisoinnista. Samassa yhteydessä on välttämätöntä selvittää myös operointia palvelevien varikkojen tarkoituksenmukainen hallinnointi. Varikkoselvitys tulee tehtäväksi yhteistyössä joukkoliikenteen tilaajan eli HSL:n ja bussivarikkojen osalta myös HSL:n jäsenkaupunkien kanssa. Joukkoliikenteen operointipalvelujen organisoinnin kokonaisselvityksen tekemiseksi myös HKL-liikelaitosta koskevaa omistajapoliittista linjausta (pidetään nykyisellään) tulisi tarkistaa.
 
Pitääkö tämä ymmärtää niin, että Pajunen haluaa HKL:stä osakeyhtiön? Tulisi sitten yhtä hieno "firma" kuin HelBistäkin. No, kokoomus lie tässä yksin jos nyt vihreät asiasta jotain ymmärtävät. Demarit vastustanevat periaatteen vuoksi ja tällä kertaa hyvä niin.

Fiksua olisi viskaalien laskea, tuleeko Helsingille halvemmaksi pumpata jatkuvasti miljoonia kanttuvei olevaan dösälafkaan, joka polttaa ne miljoonat osittain seutuliikenteeseen, vai pumpata miljoonia Höseliin kohonneina liikennöintikorvauksina, kun Hepuli ei enää ole mukana hintakilpailuissa.

Minusta omistajaohjaus voisi tässä vaiheessa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että
- HelB ei osallistu lainkaan Espoon, Vantaan tai muiden kuntien sisäisten linjojen kilpailuihin
- HelB osallistuu aina Helsingin sisäisten linjojen kilpailuihin ja yrittää mitoittaa tarjouksensa toiseksi halvimmaksi pakottaen siten muut firmat tarjoamaan tappiolla ja säästämään Helsingille rahaa
- HelB osallistuu seutulinjojen kilpailuihin vain silloin, kun linjat ovat sellaisia, että Helsinki maksaa liikennöintikorvauksista suurimman osan, ja silloinkin HelB pyrkii jättämään toiseksi alimman tarjouksen

Jos tämä onnistuisi, niin helsinkiläisten verorahoja valuisi naapurikuntiin vähemmän, omien linjojen hinnat pidettäisiin silti kurissa ja parhaimmillaan HelB olisi olemassa vain paperilla, yhtään bussivuoroa se ei ajaisi mutta pitäisi hinnat kurissa.
 
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tänään tarkistaa Helsingin kaupungin omistajapoliittisia linjauksia mm. Helsingin Bussiliikenne Oy:n ja HKL-liikelaitoksen suhteen. Listateksti
Poiminta listatekstistä:
Jussi Pajunen sanoi:
Kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012 ylitysoikeuden myöntämisestä vuoden 2012 talousarvioon 8 000 000 milj. euron pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.
Eiköhän tuolla summalla nyt hetken liikennettä pyöritä. Esittelijänä toivoisin menevän läpi sellaisenaan :)
 
Minusta omistajaohjaus voisi tässä vaiheessa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että
- HelB ei osallistu lainkaan Espoon, Vantaan tai muiden kuntien sisäisten linjojen kilpailuihin
- HelB osallistuu aina Helsingin sisäisten linjojen kilpailuihin ja yrittää mitoittaa tarjouksensa toiseksi halvimmaksi pakottaen siten muut firmat tarjoamaan tappiolla ja säästämään Helsingille rahaa
- HelB osallistuu seutulinjojen kilpailuihin vain silloin, kun linjat ovat sellaisia, että Helsinki maksaa liikennöintikorvauksista suurimman osan, ja silloinkin HelB pyrkii jättämään toiseksi alimman tarjouksen
Yksinkertaisemmin: Helsingin ulkopuolisiin tarjouskilpoihin tarjotaan vähintäänkin summaa, joka arvioidaan olevan juuri ja juuri kannattavuusasteen paremmalla puolella. Osallistuminen tapahtuisi vain, jos kalustoa olisi muuten vain ylimääräisenä tyhjänpanttina menetettyjen Helsingin sisäisten linjojen vuoksi.

Se, että HelB linjaisi, ettei koskaan osallistuisi Helsingin ulkopuolisiin sisäisiin liikennöinteihin, todennäköisesti nostaisi kilpailijoiden tulevia tarjouksia, kun yksi merkittävä pelaaja ei varmasti osallistuisi ja tarjousten - eli kilpailun - määrä vähenisi merkittävästi.
 
Njaa. Vapaan ja toimivan markkinan ajatus ei perustu siihen, että markkinoilta tilaava käyttää sähköjänistä painamassa markkinahintaa keinotekoisesti alas.
Helsingin kunnan menettely asiassa saattaisi siksi olla markkinoiden kannalta paitsi lain- ja direktiivin vastainen, myös epätoivottu. Epätoivottu siksi, että se johtaisi tilanteeseen, jossa markkinoiden hintataso on vääristynyt ja siten markkinat eivät toimi oikein. Toimivilla markkinoilla myös muut hintatasot ovat oikeita eikä keinoteltuja. Tästä on ollut esimerkkejä hoito- ja rahtiliikennealalla palkkojen osalta, itärajalla polttoaineiden osalta jne.

Enemmän minun silmäni osuu tuossa uudessa linjauksessa siihen, että omistusjärjestelyille avataan enemmän ovea.
Voi siis olla että sillä puolen on jotain jo tapahtumassa ja sähköjänikseen tulee polttomoottori.
 
Tätä tuskin on Pajunen miettinyt, mutta ensimmäisenä positiivisena mahdollisuutena tuli konsernirakenteen selvittämisestä mieleen, että HKL:n rataosastot voitaisiin saada suoraan HSL:n alaisuuteen, ja ehkä jopa juttelemaan kunnolla sekä ylöspäin että liikennöintiosastojensa kanssa. Näkisin että tässä on iso osa raitioinfran kehitysvaikeuksista. Ainakin RL:n rataosasto tuntuu puuhastelevan omiaan kysymättä keneltäkään mitään. Kannusteet vakaviin nykyaikaistamispyrkimyksiin näyttävät puuttuvan.
 
Pitääkö tämä ymmärtää niin, että Pajunen haluaa HKL:stä osakeyhtiön?

Epävirallisesti olen saanut käsityksen, että selvityksessä on oleellisesti kyse siitä, pitäisikö HelB ja HKL yhdistää yhdeksi yhtiöksi. Ajatus on siis kattaa HelBin tappiot ristiinsubventoimalla sitä HKL:n kautta, vaikka tätä ei toki ole minnekään kirjattu. Ratikoiden ja metron laskennalliset kustannusket siis nousisivat ja bussiliikenteen laskisivat, jonka jälkeen HelBin bussiliikennöinti ei enää olisikaan tappiollista. Monopoliliikennöity toiminta vaan olisi kallista. (huom: tämä oli nyt omaa pessimististä ennakointiani, vain yhdistämisaie on faktapohjaista tietoa)

En osaa sanoa, olisiko tuo edes kilpailutuslainsäädännön mukaan mahdollista, mutta erityisesti ratikkaliikennöin kehittämisen kannaltahan kyse olisi melkoisesta katastrofista.
 
Jaa-a, kyllä sitä kaikkea keksitään ratikkaliikenteen päänmenoksi. Mutta onhan tuo nerokasta, sillä johan HSL tekee jo nyt kaikkensa vähentääkseen raitioliikennepalveluiden tilaamista. Jatkossa se olisi sitten entistä helpommin perusteltavissa. Ja mitä vähemmän HSL ratikkaliikennettä tilaa, sitä kalliimpaa se jäljelle jäävä liikenne on.

Yhdistämisaie luki HS:ssakin, mutta en ymmärrä, miten liikelaitoksen sisällä voisi toimia erillinen oy ja miten sitä rahoitettaisiin. Joten kai HKL:stäkin pitäisi tehdä sitten oy. HelB ei ilmeisesti ollenkaan toimi varoittavana esimerkkinä siitä, mihin tämä yhtiöittäminen käytännössä johtaa. Kiskopuolella on vielä se lisäongelma, että kun huoltoa aletaan toteuttaa HelB-periaatteella, niin yksi hajonnut metro- tai raitiovaunu panee koko liikenteen seis. Ne palavat bussit voi sentään ajaa tien sivuun.

Eikö tätä asiaa voisi ratkaista yksinkertaisesti niin, että HelB lopettaa toimintansa? Jos se sitten pitkällä tähtäimellä johtaa siihen, että bussiliikenteen kustannustaso karkaa käsistä aivan totaalisesti, niin ei mikään estä perustamasta – vaikka Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisyrityksenä – uutta bussifirmaa. (Tuo "lopettaa toimintansa" voi tietysti tarkoittaa myös myyntiä, joskaan en ymmärrä, miksi kukaan ostaisi.)
 
Helsingin bussiliikenteen kilpailutettujen sopimusten hinnan ristiinsubventoiminen yksinoikeussopimukseen perustuvien HKL:n raitio- ja metroliikennesopimusten kautta olisi yksiselitteisesti PSA:n vastaista. PSA yksinkertaisesti estää kohtelemasta toiselta osin sisäisenä tuottajana liikennöitsijää, joka liikennöi myös kilpailutettuja linjoja. Eli Otso Kivekkään kuvaama skenario on mahdoton; ainakin kilpailijat saisivat sen yksiselitteisen EU-lainsäädännön pykälien perusteella heti nurin.

Jos HKL ja HelB halutaan yhdistää yhdeksi liikennöintiyhtiöksi, pitää käytännössä samalla päättää raitio- ja metroliikenteen kilpailuttamisesta.

Kehotan asiasta kiinnostuneita perustumaan PSA:aan 1370/2007., erityisesti artiklan 5 alakohtaan 2. Se estää ihan yksiselitteisesti tällaisen ristisubventoinnin.
 
Yhdistämisaie luki HS:ssakin, mutta en ymmärrä, miten liikelaitoksen sisällä voisi toimia erillinen oy ja miten sitä rahoitettaisiin.
Hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Tietääkseni kuntalaissa ei ole pykälää, joka estäisi kunnan tytäryhteisöjen osakepääoman tai vastaavan sijoittamista yksittäisen liikelaitoksen taseeseen konsernikirjanpidon sijaan.
 
Vs: HSL nopeuttaa Jokeri-linjaa avorahastuksella ja vuorovälien tasaamisella

HelB:n talousosaamisesta onkin saatu lukea viime päivinä eri uutislähteistä. Ja ratkaisuksi näköjään tarjotaan taloustaiturien luotsaaman bussiyhtiön ujuttamista HKL-konserniin.
Sanos muuta. Jos HelB ja HKL yhdistettäisiin, kuka hyötyisi ja miten? Ei ainakaan raitioliikenne. Toisaalta varmaan loppuisi pikku hiljaa kuljettajapula.

Metro lie sitten tuossa mallissa kokonaan oma, HKL:stä eriytetty ylikunnallinen lafkansa.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Takaisin
Ylös