Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma 2014-2021

S39 menee kylläkin klo. 6.31-6.51 kymmenen minuutin välein, muina aikoina 20 minuutin välein ja aina välissä menee 39B ruuhka-aikoina. Ja H45 menee 12 minuutin välein...

totta mutta miten sitten H45 mikä jatkaa myyrmäkee niin onko se 45 ja mikä jää honkasuolle tai malminkartanoon niin joku 45B tai muu?
 
totta mutta miten sitten H45 mikä jatkaa myyrmäkee niin onko se 45 ja mikä jää honkasuolle tai malminkartanoon niin joku 45B tai muu?

Jotenkin noin se varmaan menee. Jos 45 ajaa 20 minuutin välein, voisi kuvitella, että ruuhka-ajan tukilinja ajaisi myös 20 minuutin välein, jolloin runko-osuudella vuoroväli olisikin hieman nykyistä tiheämpi 10 minuuttia. Lisäksi tuo natsaisi junankin kanssa Malminkartanossa.
 
Linja 474 olisi voitu jatkaa Kivistön asemalta Keimolanmäkeen. Silloin olisi säästytty tynkälinja v42:n perustamiselta. Eikä se 474:n matka-aika olisi tuosta pienestä reitin pidennyksestä lisääntynyt kuin korkeintaan 10 minuuttia.

Yhtä hyvin linjan 474 voisi yhdistää ehdotettuun linjaan 47 Kivistöstä Katriinan sairaalalle ja Reunaan, kun molemmilla on sama ehdotettu vuorovälikin arkisin klo 5-18. Eikös nuo joutuisi joka tapauksessa tahdistamaan keskenään vaihtojen järjestämiseksi. Eli 474 voisi arjen osalta pysyä ennallaan Kehäradan myötä.

Tuolla blogissa Askistolaiset näyttivät pitävän kovaa meteliä, että ehdotettu 362, joka kiertää Vapaalan ja Variston kautta Askistoon ei kelpaa heille, koska se on hidas "keräilylinja" ja 364 on ainoa toimiva yhteys keskustaan. Uhkailivat toisen auton ostamisella perheeseen, jos tuo muutos toteutuu.
 
Viimeksi muokattu:
Yhtä hyvin linjan 474 voisi yhdistää ehdotettuun linjaan 47 Kivistöstä Katriinan sairaalalle ja Reunaan, kun molemmilla on sama ehdotettu vuorovälikin arkisin klo 5-18. Eikös nuo joutuisi joka tapauksessa tahdistamaan keskenään vaihtojen järjestämiseksi. Eli 474 voisi arjen osalta pysyä ennallaan Kehäradan myötä.

Ajoaika Elielinaukiolta Kivistön kautta Reunaan on ruuhka-ajan ulkopuolella noin 60 minuuttia. Tämä ei mahdollista kovin tehokasta autokiertoa 60 minuutin vuorovälillä. Käytännössä linjaa pitäisi ajaa 3 tunnin kierroksilla, jolloin seisontaa jäisi kierrosta kohden noin tunti. Kahden tunnin kierrokset onnistuisivat vain hiljaiseen aikaan. Helsingin keskustan ja Kivistön välille tulee todennäköisesti kohtuullisen tiheästi muutakin tarjontaa, koska tuskinpa Nurmijärven suunnan U-liikenne kokonaan loppuu liikenteen järjestämistavan muuttuessa. Todennäköisesti Kivistöön päättyvät linjat 43, 47 ja 474 kytketään autokierrollisesti yhteen Keimolanmäen lyhyen liityntälinjan 42 kanssa, jolloin Kivistöön mahdollisesti jäävä hukka-aika hyödynnetään tehokkaasti.

Tuolla blogissa Askistolaiset näyttivät pitävän kovaa meteliä, että ehdotettu 362, joka kiertää Vapaalan ja Variston kautta Askistoon ei kelpaa heille, koska se on hidas "keräilylinja" ja 364 on ainoa toimiva yhteys keskustaan. Uhkailivat toisen auton ostamisella perheeseen, jos tuo muutos toteutuu.

Linja 364 kerää todella heikosti matkustajia, koska sen omaa keräilyaluetta on ainoastaan Askiston noin 2000 asukkaan pientaloalue. Vihdintien varresta sitten saattaa tulla satunnaisia matkustajia, jotka pääsisivät muillakin Vihdintien linjoilla. Askistolaisille on tarjolla myös nopeahko liityntäyhteys junalle Martinlaaksoon, mikä tarjoaa linjaa 364 nopeamman ja matka-ajaltaan ennustettavamman yhteyden Helsingin keskustaan. Liikennejärjestelmän kannalta muutaman askistolaisen siirtyminen työmatkoillaan autoilijaksi ei liene ongelma, kun nyt linjaan 364 sijoitetut rahat tuottaisivat jossain toisaalla moninkertaisen määrän uusia joukkoliikennematkoja.
 
Tuolla blogissa Askistolaiset näyttivät pitävän kovaa meteliä, että ehdotettu 362, joka kiertää Vapaalan ja Variston kautta Askistoon ei kelpaa heille, koska se on hidas "keräilylinja" ja 364 on ainoa toimiva yhteys keskustaan. Uhkailivat toisen auton ostamisella perheeseen, jos tuo muutos toteutuu.

Askiston ongelma on se, että se on pussinperä. Tällä hetkellä ei ole mahdollista bussien kulkea Vihdintieltä Kehä III:sta Askistoon. Tein google haun "Kehä III Askiston liittymä" ja kyllä sieltä tuli vastaan ihan mielenkiintoisia hakutuloksia. HSL:n hallitus on antanut tämän vuoden tammikuun kokouksessaan lausunnon Uudenmaan Ely-keskukselle Kehä III:n kehittämissuunnitelmista Vantaalla. Askiston järjestelyt muuttunevat jossain vaiheessa ja Askiston kohdalle luvassa on mitä ilmeisemmin eritasoliittymä ja rinnakkaistie. Tässä HSL:n hallituksen lausunnon Askiston liittymää käsittelevä osa:
Askistontien ja Hämeenkylän välinen uusi rinnakkaistieyhteys tarjoaa uusia mahdollisuuksia alueen joukkoliikenteen järjestämiseen. Yhteyden Askiston liittymästä Uudenkyläntien kautta Espoon puolelle tulee olla liikennöitävissä bussilla. Tiesuunnitelmasta puuttuvat joukkoliikenteen kannalta tärkeät pysäkit Ainontien ja Juusteenintien liittymässä tulisi lisätä suunnitelmaan. Askiston liittymässä Kehä III:lla itään päin kolmannen kaistan tulisi alkaa vasta pysäkin jälkeen, jolloin bussiliikenne pääsisi paremmin muun liikenteen sekaan. Riihimiehentien sillan alla olevan pysäkin valaistukseen on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa huomiota. Riihimiehentien kohdalla olevilla Kehä III:n rampeilla nopeusrajoituksen tulisi olla enintään 60 km/h, jotta bussien olisi helpompi liittyä muun liikenteen sekaan.
Sitten kun parannuksen Kehä III:lla on tehty, Askiston joukkoliikenteen järjestäminen helpottuu olennaisesti. Esimerkiksi 345 voisi liikennöidä Askiston kautta, mikä voisi olla liikennöintikustannuksia ajatellen hyvinkin järkevä ratkaisu. Tällähän hetkellä Vihdintien Kehä III:n liittymän ja Askiston liittymän väli on melko lailla rakentamatonta, tosin Kehä III:n pohjoispuolella olevat pysäkit kyllä voivat palvella Petikkoon menijöitä. Jos 324:n reitti oikeasti muutetaan suunnitelman mukaisesti kulkemaan Hämeenlinnanväylälle Martinlaakson kautta niin tuollahan sinne Petikkoon pääsisi Kalajärveltä. Vihdintien U-linjat ovat varmasti myöskin käytettävissä. 346:n vuorotarjonta on tosin mennyt aika huonoksi, mutta kyllä 339 sentään kulkee arkisin kohtuullisella aikataululla.

Se onkin muuten ihmeellistä, että tässä suunnitelmassa 535 on katkaistu Martinlaaksoon, kun taas muissa Vantaan liikennöintisuunnitelmissa tuo linja lähtee Tikkurilasta. Tällaiset epäjohdonmukaisuudet eri suunnitelmien välillä ovat hämmennystä herättäviä.
Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma sanoi:
Linjan 535 reitti lyhennetään välille Martinlaakso–Espoon keskus. Samalla vuoroväli tihenee. Linjat 324, 435 ja 535 tarjoavat yhdessä tiheät työmatkayhteydet Vantaankosken asemalta Juvanmalmille ja Koskeloon. Yhteydet Espoon keskuksesta Keski-Vantaan työpaikka-alueille muuttuvat vaihdollisiksi. Espoosta Aviapolikseen ja Lentoasemalle pääsee kätevästi junalla Huopalahdessa vaihtaen
.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Olenko ymmärtänyt väärin, mutta eiköhän näihin kaikkiin linjastosuunnitelmiin tule muutoksia ja tarkennuksia vielä lähempänä muutosajankohtaa. Muistelen ainakin, että jo vuosittaisissa liikennöintisuunnitelmissa olevia kohtia ei ole toteutettu kokonaan vaan on tullut viime hetken muutoksia.
 
Askiston voisi hoitaa linjan 345K vuoroilla jotka poikkeavat kehä3:n ja askiston kautta takaisin reitilleen. Askistosta kehälle kääntymisen voisi hoitaa jokerivalojen tyyppisillä liikennevaloilla tai sitten käy kääntämässä juvanmalmin liittymässä ympäri. Nämähän voisivat olla ensitoimenpiteet ennen varsinaista eritasoliittymää. Yksi vaihtoehto voisi olla Uudenkyläntien läpi ajattaminen Juvanmalmille.
 
Vihdintieltäkin vedetään linjoja pois kun se on niin tukossa ruuhka aikaan. Ei sinne osata laittaa bussikaistaakaan!
 
Tällä hetkellä on selvä puute aamuliikenteessä kehä kolmosen osalta Tikkurilan suunnalta. Kun ensimmäinen V53 lähtee Myyrmäestä 4:40, lähtee ensimmäinen V53 Tikkurilasta vasta 5:26.
 
Omalta kannaltani olen oikein tyytyväinen tähän uuteen suunnitelmaan, varsinkin siihen että linja 50 on taas mukana siinä. 50 tarjoaa jatkossa hyvän ja nopean yhteyden Pähkinärinteen ja Hämeenkylän alueilta Kehä III:n varren työpaikka-alueille, myös yhteys Tikkurilaan hoituu nykyistä nopeammin kun linja ajaa suoraan kehää eikä kiertele Aviapoliksen ja Koivuhaan kautta. Linjan 55 säilyttäminen linjan 51 sijaan on myös mielestäni hyvä ratkaisu koska jatkossa kentältä pääsee Länsi-Vantaalle nopeammin junalla ja Ylästöön kulkee edelleen 451, tuntuu kyllä tyhmältä katkaista 451 Aviapoliksen asemalle, silloin kentältä tulijat joutuvat ensin matkustamaan junalla yhden asemanvälin ja sitten vaihtamaan 451 bussiin. Tuo on kyllä tarpeetonta matkustajien kiusaamista. Hyvä että 55:n reitti muutettiin kulkemaan jumbon kautta, näin säilyy suora yhteys Länsi-Vantaalta jumboon. Laajavuorentielle on jäämässä vain linjat 48, 453 ja 530 joista vain 530 tarjoaa suoran yhteyden Myyrmäkeen, linjan 56 voisi kyllä laittaa kulkemaan Laajavuorentien kautta, ehdotettu oikaisu suoraan Kivivuorentietä ei palvele ketään, kiertäminen Laajavuorentien kautta vaikuttaisi matka-aikaan n. 2-3 minuuttia mutta palvelisi paljon paremmin.
 
Linjan 55 säilyttäminen linjan 51 sijaan on myös mielestäni hyvä ratkaisu koska jatkossa kentältä pääsee Länsi-Vantaalle nopeammin junalla ja Ylästöön kulkee edelleen 451, tuntuu kyllä tyhmältä katkaista 451 Aviapoliksen asemalle, silloin kentältä tulijat joutuvat ensin matkustamaan junalla yhden asemanvälin ja sitten vaihtamaan 451 bussiin. Tuo on kyllä tarpeetonta matkustajien kiusaamista.

Täytyyhän maksavia matkustajia kiusattava. Muutenhan kehäradalla saattaisi kulkea "tyhjiä" junia. :)
 
Takaisin
Ylös