Liikenneturvallisuusohjelma keskusteltavana

Mikko Laaksonen

Tunnistettu jäsen
Liittynyt
28 Kesäkuu 2005
Viestit
2,789
LVM:n liikenneturvallisuusohjelmaehdotus on ilmestynyt, siinä on myös joukkoliikennettä koskevia esityksiä (mm. alkolukko busseihin ja kuorma-autoihin). Lisää tiedotteessa alla. Ehdotuksesta voi keskustella jouluun asti osoitteessa: www.mintc.fi/keskustelu

Tiedote sanoi:
Liikenneturvallisuuden parantamisesta uusi viisivuotissuunnitelma - Ministeri Huovinen haluaa myös kansalaiskeskustelua

14.12.2005

Uudella liikenneturvallisuussuunnitelmalla halutaan vähentää pääteiden nokkakolareita, päihdeonnettomuuksia, taajamien jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksia sekä ammattiliikenteen onnettomuuksia. Lisäksi tavoitteena on hillitä nopeuksia ja lieventää onnettomuuksien seurauksia.

Nämä kuusi kärkihanketta sisältyvät liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatimaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan vuosiksi 2006-2010, joka luovutettiin ministeri Susanna Huoviselle 14. joulukuuta.

Valtioneuvoston on tarkoitus ensi vuoden alkupuolella antaa suunnitelman perusteella periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta. Liikenneturvallisuussuunnitelma lähetetään nyt tiedoksi eri tahoille, jotka voivat halutessaan antaa siitä lausunnon. Myös kansalaiset voivat kommentoida suunnitelmaa.

- Haluan kuulla mahdollisimman monipuolisesti eri tahoja ja myös tavallisia kansalaisia ennen kuin asiasta tehdään periaatepäätös. Tätä varten liikenne- ja viestintäministeriön Internet-sivuille avataan keskustelupalsta, jolla voi tutustua suunnitelmaan ja antaa siitä palautetta, ministeri Huovinen toteaa.

Valtioneuvoston hyväksymän pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Vision perusteella tavoitteena on parantaa turvallisuutta niin, että liikennekuolemien määrä on enintään 250 vuonna 2010. Neuvottelukunnan mukaan tämä edellyttää, että viimeisten kymmenen vuoden aikana vallinnut hidas turvallisuuskehitys saadaan käännettyä nopeaan turvallisuuden paranemiseen.

Suunnitelman kuuden kärkihankkeen edistämiseksi on päädytty joukkoon toisiaan tukevia ja täydentäviä toimenpiteitä. Neuvottelukunta korostaa, että rajalliset resurssit tulee keskittää niihin toimiin, joilla on eniten vaikutusta.

Tehokkain keino nokkakolareiden vähentämiseksi on varustaa nykyiset ohituskaistat keskikaiteilla ja rakentaa uusia keskikaiteellisia ohituskaistoja. Ensimmäisinä rakennetaan kohteet, joissa liikenneturvallisuus sitä eniten vaatii. Koska kaiteet ovat kallis ratkaisu, ehdottaa neuvottelukunta, että täristävien keski- ja reunaviivojen määrää lisättäisiin voimakkaasti pääteiden päällystysten yhteydessä.

Nopeuksien hillitsemiseksi halutaan puuttua sekä nopeusrajoituksiin että niiden noudattamisen valvontaan. Nopeusrajoitukset on määritettävä oikein liikenneympäristön mukaan. Rajoitusten määrittelyohjeet uudistetaan siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon liikenteen määrä, tienvarsiasutus ja tien tyyppi. Muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä otetaan käyttöön siellä, missä se on taloudellisesti järkevää.

Kiinteää automaattista nopeusvalvontaa laajennetaan vuoteen 2009 mennessä yhteensä 1600 tiekilometrillä niillä päätieosuuksilla, joilla onnettomuusriski on suurin. Lisäksi hankitaan 20 siirrettävää valvontayksikköä. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uutta tekniikkaa nopeuksien rajoittamiseksi sekä EU:n laajuisesti saada aikaan päätös raskaan liikenteen nopeudenrajoittimien säätämiseksi ajoneuvokohtaisten rajoitusten tasolle.

Alkolukko tulisi saada laajasti käyttöön ja sille etsitään uudenlaisia hyödyntämistapoja. Neuvottelukunta ottaa esimerkiksi uusista käyttötavoista kuljetusyritysten nollatoleranssin alkoholin käytössä, jota valvottaisiin alkolukolla. Lukko voitaisiin asentaa myös työsuhdeautoihin.

Tavoitteeksi on asetettu, että alkolukko olisi pakollinen varuste uusissa kuorma-autoissa ja busseissa viimeistään vuonna 2010 ja uusissa henkilö- ja pakettiautoissa 2012.

Rattijuopumusraja pitäisi laskea 0,2 promilleen. Tämä edellyttää sitä, että rangaistuksen määräämistä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin. Promillerajan alentaminen merkitsee myös, että poliisin on saatava käyttöönsä lisää tarkkuusalkometreja ja uusia välineitä muiden päihteiden seulomiseen.

Raskaan liikenteen valvontaa tulisi tehostaa pikaisesti. Valvonnasta vastaisi poliisi yhdessä tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Valvonnan kohteena ovat ajotapa, kuormaus sekä kuljettajan ja ajoneuvon kunto, sekä myös kuljetus kokonaisuudessaan ajopiirturin perusteella.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa todetaan, että koko kuljetusalalla tulee edellyttää ehdotonta lainsäädännön ja sopimusten noudattamista. Kuljetusten turvallisuuden tulisi olla mm. julkisista hankinnoista järjestettävien tarjouskilpailujen arviointiperusteena.

Asuin- ja keskusta-alueiden liikenteen rauhoittaminen parantaa merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Liikenne rauhoittuu, kun nopeuksia alennetaan ja autot ja kevyt liikenne erotetaan toisistaan. Kiertoliittymien, suojatiekorotusten ja muiden hidasteiden rakentamista tulee jatkaa.

Turvavyö on tärkein väline kuljettajan ja matkustajien vammautumisen lieventämiseksi onnettomuustilanteissa. Käytön valvontaa olisikin tehostettava. Valvonnan lisäksi tarvitaan laitteita, jotka muistuttavat turvavöiden kiinnittämisestä, kytkevät vyöt automaattisesti tai estävät auton liikkeellelähdön jos turvavöitä ei ole kiinnitetty.

Kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida liikenneturvallisuusohjelmaa Internetissä. Palautekanava on avoinna jouluun saakka osoitteessa www.mintc.fi/keskustelu.

Tieliikenteen turvallisuus 2006 - 2010. Painettu julkaisu ilmestyy vuoden 2006 alussa liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita -sarjassa. Turvallisuussuunnitelma on pdf-muodossa liikenne- ja viestintäministeriön kotisivuilla www.mintc.fi tämän tiedotteen liitteenä.


Lisätietoja

neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
yli-insinööri Juha Valtonen, puh. (09) 160 28615 tai 040 865 3690
 
Takaisin
Ylös