LVM Tulevaisuuden keskisuuri joukkoliikennekaupunki

Mikko Laaksonen

Tunnistettu jäsen
Liittynyt
28 Kesäkuu 2005
Viestit
2,789
Tiedotteessa esitelty raportti on ladattavissa: LVM 4/2007

LVM Lehdistötiedote 15.2.2007 sanoi:
Joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä keskisuurissa kaupungeissa

Joukkoliikenteen käytön lisääminen keskisuurissa kaupungeissa vaatii paljon
panostamista. Liikenne- ja viestintäministeriön raportissa on haettu toimia
joukkoliikenteen aseman vahvistamiseksi.

Joukkoliikenteestä vastaamaan halutaan selkeästi osoitettu taho.
Rahoitusta on uudistettava. Kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyötä tulee
tiivistää.

Raportti esiteltiin 15. helmikuuta joukkoliikenneseminaarissa Kuntatalossa
Helsingissä.

Raportissa visioitiin joukkoliikenteen tulevaisuutta Oulussa, Jyväskylässä
ja Kuopiossa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat niissä laskeneet
10-15 prosenttia viidessä vuodessa. Samaan aikaan asiakkaat ovat käyneet
vaativammiksi ja lisärahoitusta tarvittaisiin.

Liikenteen järjestämisen hajanaisuudesta halutaan eroon, sillä se hidastaa
joukkoliikenteen kehittämistä. Raportissa hahmotellaan toimijoiden laajaa
yhteistyötä. Parempi ratkaisu olisi, että kaupunkiseuduilla liikenteestä
vastaisi yksi organisaatio. Se järjestäisi koko kaupunkiseudun
joukkoliikenteen ja määrittelisi palvelutason.

Käytännössä vastuu olisi kaupungilla, seutukunnalla tai maakunnallisella
tasolla. Esimerkkikaupungeista Oulussa vastuuorganisaationa voisi toimia
kaupunkiseutu, Jyväskylässä ja Kuopiossa kaupunki. Liikennöitsijät
vastaisivat edelleen liikenteen suunnittelusta.

Keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen suurimmat haasteet ovat autojen
lisääntyminen ja asutuksen hajautuminen. Joukkoliikenneratkaisut tulisi
ottaa huomioon jo kaavoituksessa.

Raportin mukaan Jyväskylän vahvuutena on tiivis kaupunkirakenne, haasteena
puolestaan matka-aikojen lyhentäminen. Oulun hyvänä puolena nähtiin
seudullisen yhteistyön vakiintuminen. Pulmallisia ovat yksittäisten kuntien
ja seudun etujen ristiriidat. Kuopiossa on jo sovitettu yhteen joukkoliikenne ja maankäyttö, mutta päätöksentekijöiltä kaivataan sitoutumista joukkoliikenteeseen.

Asukasta kohden joukkoliikennematkoja tehtiin vuonna 2003 Jyväskylässä 53,2, Kuopiossa 47 ja Oulussa 46,9.

Raportissa katsotaan, että seuraavaksi on selvitettävä tarkemmin
joukkoliikenteen organisointi- ja rahoitusmallin uudistamista. Tulosten
perusteella olisi harkittava henkilöliikennelain muutoksia. Myös kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on tarkasteltava joukkoliikenteen
järjestämistä kaupunkiseuduilla.

Joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä, koska siten voidaan poistaa
ruuhkia, parantaa liikenteen sujuvuutta, vähentää liikenneonnettomuuksia ja
torjua liikenteen päästöjä.

Tulevaisuuden keskisuuri joukkoliikennekaupunki. Liikenne- ja
viestintäministeriön julkaisuja 4/2007. Julkaisu on ministeriön
internetsivuilla osoitteessa www.mintc.fi/julkaisujasarja.

Raportti on osa liikenne- ja viestintäministeriön Joukkoliikenteen
tutkimusohjelmaa (JOTU).

Lisätietoja:
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg
hallitusneuvos Tuula Ikonen,
yli-insinööri Marcus Merin
 
Viimeksi muokattu:
Takaisin
Ylös