Someron junaliikenteen/raiteiden linjaus -50--70 luvulla?

Otti silmään mielenkiintoiset maininnat Someron tie ja junainfrasta dokumentissa Forssan seudun liikennejärjestelmän
nykytila ja kehittäminen Työraportti 2011 A-Insinöörit Suunnittelu Oy


http://www.forssa.fi/UserFiles/forssa/File/Palvelut/kaavoitus/FOSTRA/FOSTRA_liikenneraportti.pdf

s. 5 Esimerkiksi kantatien 52 Somero-Jokioinen väli ei täytä
kanta- eikä seututien standardeja.


s. 7 Kantatien ongelmallisimpia jaksoja ovat vielä 50-luvulla valtatienä 2
toiminut jakso Somero-Jokioinen, joka ei alkuunkaan täytä kantatien nykystandardeja, vaan on
varsin kapea, mutkainen ja mäkinen.. ...Yhteys Somero-
Loimaa kulkee kantatien 52, valtatien 10 ja seututien 213 kautta. Yhteys on suosittu, joten suorempi
linjaus olisi toivottava...


s. 16 Seututiellä 282 Tammela-Somero
välillä on ollut paljon yksittäisonnettomuuksia, joista yksi on johtanut kuolemaan.


s. 24 Kaavassa on esillä myös uusia reittiyhteyksiä, mm. ohikulkutielinjaus Forssan
keskustan itäpuolelta vähentäisi Forssan keskustan läpi kulkevaa liikennettä. Kantatiellä 52 Palikkalan
oikaisu (Somero-Ypäjä-Loimaa) suoristaisi Somero-Loimaa välistä yhteyttä ja Ypäjän kohdalla
liikennemäärät vähenisivät.


JUNA-RATA MAININTA SOMEROSTA
s.30 Neljäs pohdittava reittivaihtoehto
voisi olla ESA-rataan (Espoo-Salo –oikorata) tukeutuminen Sammattiin asti, josta Forssaan
on noin 55 km:ä. Reitti olisi Vihdin reittiä selvästi pitempi eikä Lohjan ja Forssan välillä ole paljonkaan
asutusta paitsi Somerolla, mutta toisaalta uutta rataa olisi rakennettava noin 30 km:ä vähemmän
kuin Vihdin kautta, olettaen, että ESA-rata on jo rakennettu.Voin näin raportin pohjalta todeta, että on todella ilahduttava, havaita että Hämeenliitto/Forssa on alkanut ottamaa Someroa / Varsinais-Suomen liiton intressejä huomioon Pori-Helsinki linjauksissaan.

Osaako joku kommentoida mitenkähän todennäköisenä reittivaihtoehto 4 linjaus ELSA:sta on?
 
Takaisin
Ylös