Vaadimme maailman parasta joukkoliikennettä -kampanja

Liittynyt
25 Toukokuu 2006
Viestit
2
Jakelu:
Liikenneministeri Susanna Huovinen
Oikeusministeri Leena Luhtanen
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Helsinki
Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoo
Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen, Vantaa
HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
Pääkaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökunta JHL 005 ry:n avoin kirje päättäjille

Viimeisen vuoden aikana pääkaupunkiseudun joukkoliikenne, etenkin HelB Oy, on toistuvasti ja useaan otteeseen ollut median riepoteltavana. Moitteita on tullut ajamattomien lähtöjen takia, ylinopeuksista, kuljettajien palvelualttiudesta ja reittituntemuksesta. Matkustajat tuntevat turvattomuutta liikennevälineissä. Julkinen sana on haastatellut johtoa ja suunnittelijoita, mutta kuljettajan näkökanta keskusteluista puuttuu täysin. Kaikista ongelmistamme ei rehellisyyden nimissä voi syyttää yksin liikennöitsijää eikä varsinkaan työtään tekevää kuljettajaa. Haluamme tuoda esiin asioita, jotka mielestämme vaativat pikaisia toimenpiteitä ja korjauksia.

Ongelmia yhdistää linjalle laadittu aikataulutus ja kireä ajoaika. Kuinka tulee menetellä, kun työn tilaajan (HKL ja YTV) suunnitteluosastot laativat toistuvasti ajoajoiltaan epärealistisia aikatauluja? Yhteistyö ei ole tuottanut tulosta. Olemme antaneet suunnittelijoille sekä suoraa että yhtiömme kautta palautetta ja yksityiskohtaista tietoa. Suunnittelijat ovat myös ”jalkautuneet” kuljettajien pariin. Kaikki tarvittava tieto on ollut käytettävissä. On moraalitonta, kuinka välinpitämättömästi tilaaja suhtautuu virheidensä korjaamiseen. Kierrosaikataulusuunnittelun merkitys tulee vielä korostumaan, kun tilaaja vuoden 2008 alusta ottaa käyttöön uudet rangaistussanktiot; Ajamaton lähtö syntyy, kun linja-auto lähtee kierrokselleen 15 minuuttia myöhässä, tai seuraava vuoro ehtii lähteä ensin. Kun kuljettaja yrittää ylinopeuksia ajamalla pysyä aikataulussaan, sakottaa poliisi. Kun kuljettaja noudattaa tieliikennelakia ja tarjoaa matkustajilleen hyvää asiakaspalvelua, sakottaa tilaaja. Molemmissa tapauksissa ”syyllinen” löytyy ratin takaa.

Perusteluina kireisiin aikatauluihin suunnittelijat ovat tarjonneet mm. sitä, ettei painetun aikataulukirjan tie-toja voi muuttaa. Mitä hyötyä matkustajalle on aikataulusta, jonka tiedot eivät toteudu? Aikataulusuunnittelijat vetoavat myös Buscom-laitteen antamiin tietoihin ajoajoista. Olemme toistuvasti tuoneet esiin tosiasian, että laitteen tiedot ovat vain suuntaa antavia, eivätkä kerro esim. ajonopeuksista mitään. Kierre on valmis, kun muutama tunnollinen (?) kuljettaja yrittää ylinopeuksia ajamalla pysyä aikataulussaan eli yksi mätä omena pilaa koko kopallisen. Jos tilaaja haluaa kehittää järjestelmää, se ei kykene siihen yksin. Muutokseen tarvitaan kaikkien osapuolten aitoa ja todellista yhteistyötä, jossa kaikkien, myös kuljettajien, näkemyksiä tulee kunnioittaa. Ammattitaitoisesti suunniteltu ajoaika on joukkoliikenteen kuljettajan työssä onnistumisen perusehto. Pitkät (5,5 h), pakkotahtiset työrupeamat vailla elpymisen mahdollisuutta eivät voi olla vaikuttamatta asiakaspalvelun laatuun, työssä jaksamiseen ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuteen.

Konginkankaan suuronnettomuus aikaansai tieliikennelakiin muutoksen tilaajan vastuun osalta 1.10.2006 alkaen. Uuden lainkohdan mukaan kuljetusten tilaaja voi joutua vastuuseen kuljetukselle suunnitellusta aikataulusta, mikäli sitä on mahdotonta toteuttaa ajo- ja lepoaikasäännösten puitteissa. Ylinopeus on aina kuljettajan vastuulla. Pohdittavaksi jää, painostavatko HKL:n ja YTV:n liikennesuunnittelijat linja-autonkuljettajia ylinopeuteen?

Tieliikennelain ajo- ja lepoaikamääräyksissä on taajamaliikennettä koskeva poikkeus. Sen sallima 5 tunnin 30 minuutin ajorupeama on syntynyt aikana, jona kuljettajan työ koostui pienistä pätkistä ja rupeamien välille jäi riittävästi aikaa elpymiseen. Tänä päivänä kyseinen poikkeus on jo todellinen uhka liikenneturvallisuudelle ja se on kääntynyt varsinaista lain tarkoitusta vastaan. Tilaaja ei ole vastuussa työrupeamien pituudesta, mutta se koostuu sekä tilaajan aikataulusuunnittelijoiden että liikennöitsijän työvuorosuunnittelijoiden tahollaan tekemien päätöksien summasta. Miten määritellään tilaajan vastuu, kun sen suunnittelemat epärealistiset aikataulut yhdistettynä hintakilpailutettuun joukkoliikenteeseen tarkoittaa, että kuljettaja todella istuu penkissään yhtäjaksoisesti tuon 5,5 tuntia? Kaupunkiliikenteessä on matkustajia, jalankulkijoita, autoja, risteyksiä, liikennevaloja. Potentiaalisia riskitekijöitä on paljon ja ne kaikki ovat joka hetki läsnä. Liikennöitsijät käyttävät mielellään lain sallimia maksimiajoaikoja työvuorojen suunnittelussa.

Suomessa tullaan lähitulevaisuudessa EU-direktiivien mukaisesti sallimaan 18-vuotiaan henkilön toimiminen linja-autonkuljettajana alle 50 km:n pituisilla linjoilla. Direktiivi tarjoaa helpotusta kuljettajapulaan ja liikennöitsijät saavat oppilaista lähes ilmaista työvoimaa. Liian kireät aikataulut ja pitkät työrupeamat yhdistettynä nuoreen ikään ja sangen vähäiseen työ- ja ajokokemukseen ovat kuitenkin valtaisa riski.

Riskiä voisi oleellisesti pienentää korjaamalla tieliikennelain määrittämän paikallisliikenteen ajoajan maksimipituudeksi neljä tuntia tai vähintäänkin samalle tasolle muiden ammattiautoilijoiden kanssa. Vaadimme, että lainsäätäjä ryhtyy välittömästi toimiin tämän epäkohdan korjaamiseksi.

Koska tilaaja ei toistuvista pyynnöistämme huolimatta ole suostunut korjaamaan virheitään ja muuttamaan suunnitteluperusteitaan, vaadimme myös, että joukkoliikennelautakunta, liikenneministeriö ja yllä mainitut muut tahot puuttuvat asiaan. Kyseessä on pääkaupunkiseudun verovaroilla tuettua liiketoimintaa, joten ve-ronmaksajilla on oikeus turvalliseen ja luotettavaan matkustamiseen sekä oikeus saada asiallista asiakaspalvelua. Odotamme kannanottojanne ja vastauksia korjausehdotuksiimme huhtikuun 2007 loppuun mennessä.

Haluamme tehdä ja haluamme saada maailman parasta joukkoliikennettä, kuten HKL ja YTV ovat jo sangen ohuin perustein julistaneet meillä olevan. Muutoksilla on kiire…

HKL ja YTV isännöivät 21.-24.5.2007 Helsingissä kansainvälisen joukkoliikennealan järjestön UITP:n maailmankongressia. Tällöin kaikki pääkaupunkiseudun joukkoliikennekuljettajat varautuvat osoittamaan kokousvieraille, että asiat eivät suinkaan ole hyvin.

Olemme avanneet asiaa koskevan adressin osoitteessa
http://www.adressit.com/maailman_parasta_joukkoliikennetta, jonka toivomme kaikkien asiasta kiinnostuneiden pääkaupunkiseudun veronmaksajien allekirjoittavan. Adressi luovutetaan uudelle liikenneministerille kongressin aikaan toukokuussa.

Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2007

Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökunta JHL 005 ry
Hallitus

Leif Holmberg, puheenjohtaja

Yhteystiedot:
Leif Holmberg
Kausalantie 253, 16260 Hietana
gsm 040 553 4881
holmberg.leif@gmail.com,

Tiedoksi:
Tiedotusvälineet (julkaisuvapaa 28.2.2007)
Pääkaupunkiseudun liikennöitsijät, kuljettajayhdistykset ja muut sidosryhmät
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Takaisin
Ylös