Sipoon liittyminen HSL:ään 1.1.2012

SRS:n syysretkeltä
Kuvia albumissa
https://picasaweb.google.com/Resiin...&authkey=Gv1sRgCJrwh8-5id3ZXg&feat=directlink
Juna video Helsinki-Nikkilä
http://youtu.be/WUg4HrcSJGg
ja päälle vielä bussivideo Nikkilä-Kerava
http://youtu.be/U0Rbhf9bqxA

Junamatka Helsingistä Nikkilään kesti vähän päälle puoli tuntia, ei pysähdytty Helsingin ja Nikkilän välillä yhdelläkään asemalla (Yksi pysähdys Tikkurilan tulovaihteella), tällä reissulla voitiin hyödyntää Sm 5 huippunopeutta eli 160 Km/h
Bussimatka Nikkilästä Keravalle kesti noin 15 min, minun lisäksi oli vain yksi matkustaja joka sekin jäi pois Talmankaaren ja Martinhkyläntien risteyksen luona olevalla pysäkillä eli kävelymatkan päässä vanhasta vanikon seisakkeesta.
 
Oikein mukavia kuvia Resiinalla. Bonusta siitä, että olet kuvannut sillalla olevaa junaa myötävaloon. Kauniit värit, syksyn lehdet, vedestä peilautuva juna. Hienoa!
 
Itse ihmettelin kuinka linjalla 950 oli vuoro myös Lauantaina? Jos matkahuollon hakuun kirjoittaa lähtöpaikaksi KERAVA ja määränpääksi NIKKILÄ, niin haku antaa ainoastaan vuorot Keravalta Nikkilään ma-pe 6.05/953, 7.05/953 ja 8.25/950. Nikkilästä Keravalle ainoa vuoro olisi ma-pe 16.25/953. Mutta jos hakuun laittaa esim. Kerava-Itäkeskus niin silloin esiin tulee muitakin Keravan ja Nikkilän väliä kulkevia vuoroja, kaikki vuorot löysin kuitenkin parhaiten osoitteesta Sipoo.fi/aikataulut, siellä oli kaikki linjan 950 vuorot, niitä olikin enemmän kuin olin kuvitellut:

950 Kerava-Nikkilä
Ma-pe
6.05(953), 7.05(953), 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.50, 18.45, 20.00, 21.15

La
9.45, 11.00, 12.15, 14.15, 15.30, 16.45

950 Nikkilä-Kerava
ma-pe
7.08, 7.40, 8.30, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.25(953), 18.25, 19.40, 20.55

La
9.25, 10.40, 11.55, 13.55, 15.10, 16.25

Eli on tuolla Nikkilän ja Keravan välillä jo nyt melko hyvä bussitarjonta mutta Mh:n matkahaku on aika harhaanjohtava jos hakee vain väliä Kerava-Nikkilä! Parannettavaa toki on linjan 950 vuorotarjonnassa, ruuhka-aikoina voisi ajaa tasaisin 30min välein ja Lauantailiikennettäkin voisi tihentää, tunnin vuoroväli yhdellä autolla onnistuisi hyvin kun matka-aika Keravan ja Nikkilän välillä on vain 15min.
 
Viimeksi muokattu:
Itse ihmettelin kuinka linjalla 950 oli vuoro myös Lauantaina? .

Sipoon kunnanvaltuusto 30.08.2010
Sipoo sanoi:
Aloite kunnan sisäisen bussiliikenteen nopeasta parantamisesta/Yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä
1330/00.00.09/2010
KV § 70
Valtuusto 30.8.2010
Yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä jätti aloitteen, jossa se vaatii, että Nikkilän ja Söderkullan välisiä bussivuoroja lisätään pikaisesti. Aloitteessa vaaditaan myös bussiliikennettä koskevan pikaisen selvityksen tekemistä, jotta tarpeet voidaan ottaa huomioon ensi vuoden talousarviota laadittaessa.

Asiaa käsiteltiin sipoon kunnanhallituksssa 30.11.2010
Sipoo sanoi:
KH § 375
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 9.11.2010
Valmistelija/Beredare: erikoissuunnittelija/specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi, rita.lonnroth@sibbo.fi
Linja-autoyhtiöt ovat vuodesta toiseen supistaneet vuorojaan heikentyneen kannattavuuden takia. Joukkoliikenneyhteydet toimivat suhteellisen joustavasti Porvoo-Söderkulla-Helsinki ja Nikkilä-Helsinki -reiteillä. Moneen kylään ei pääse bussilla iltaisin tai viikonloppuisiin. Paippisiin ei enää kulje busseja klo 15.15 jälkeen.
Osa sipoolaisista on, ja tulee aina olemaan, riippuvaisia joukko- liikenteestä. Puutteelliset joukkoliikenneyhteydet vaikeuttavat heidän elämäänsä ja rajoittavat liikkumismahdollisuuksia. Hyvien joukko- liikenneyhteyksien luominen ja ylläpitäminen on mahdollista, mikäli yhteiskunnan varoja suunnataan siihen riittävässä laajuudessa.
Kunta tukee taloudellisesti Nikkilän ja Helsingin välisiä myöhäis-, yö- ja sunnuntaivuoroja. Lisäksi kunta maksaa koulukuljetuksiin oikeutettujen perusopetusoppilaiden matkakustannukset ja subventoi yleisiä matkalippuja (Sipoolippu ja liityntälippu sekä Keski- Uudenmaan seutulippu ja Porvoon/Itä-Uudenmaan seutulippu).
Porvoon Liikenne Oy on alustavasti ilmoittanut, että Kerava- Nikkilä-Söderkulla -reitin bussit voisivat kulkea maanantaista perjantaihin puolen tunnin välein päivisin (klo 7 - 17) ja kerran tunnissa iltaisin (klo 17 - 22). Tämä edellyttää, että kunta tukee liikennettä 50 000 eurolla vuodessa. Kymmenen edestakaista lauantaivuoroa maksaisi 16 000 euroa ja kymmenen sunnuntai- vuoroa 26 000 euroa vuodessa. Kesäliikennettä ei ole huomioitu tarjouksessa.
Vuoden 2011 talousarvioesitykseen on varattu 45 000 euroa joukkoliikennekokeiluja varten. Tämä määräraha voitaisiin käyttää Kerava-Nikkilä-Söderkullan -reitin kehittämiseen.
Talousarvioesitykseen sisältyy myös liikennesuunnittelijan palkkaaminen. Pikaisen joukkoliikenneselvityksen laatiminen on mahdollista esimerkiksi konsulttityönä, mikäli tähän myönnetään resursseja. Alueellinen palvelutasoselvitystyö käynnistyy kuntien osalta marraskuun alussa. Jo tässä vaiheessa tiedetään kuitenkin, että joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen on panostettava huomattavia resursseja, mikäli kunta haluaa tarjota hyvän palvelu- tason asukkaille. Sipoo on laaja, suhteellisen hajanaisesti asuttu alue, jolla on tiheä tieverkko.
Vt. talous- ja hallintojohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että kunta jatkaa neuvotteluja Porvoon Liikenne Oy:n kanssa Kerava-Nikkilä-Söderkullan -reitin linja- autovuorojen lisäämisestä.
Kunnanhallitus antaa asian valtuustolle tiedoksi ja esittää, että aloite on täten loppuun käsitelty.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen

Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin kunnanhallituksessa 26.04.2011
Sipoo sanoi:
Ostoliikennesopimus ilta- ja viikonloppuvuorojen ajamisesta Kerava-Nikkilä-Söderkulla -reitillä vuosina 2011-2012 / Köptrafikavtal gällande kvälls- och veckoslutsturer på rutten Kervo-Nickby-Söderkulla åren 2011-2012
1811/05.05.01/2011
KH § 138
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 26.4.2011
Valmistelija/Beredare: erikoissuunnittelija/specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi, rita.lonnroth@sibbo.fi
Elokuussa 2010 Yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä jätti aloitteen Nikkilän ja Söderkullan välisten bussivuorojen lisäämisestä. Sen johdosta kunnanhallitus päätti jatkaa neuvotteluja Porvoon Liikenne Oy:n kanssa Kerava-Nikkilä-Söderkulla -reitin linja- autovuorojen lisäämisestä.
Kouluvuoden aikana maanantaisin-perjantaisin kulkee Nikkilän ja Keravan välillä 10 edestakaista vuoroa ja Nikkilän ja Söderkullan välillä kulkee 11 edestakaista vuoroa. Nikkilästä lähtee viimeinen vuoro Keravalle klo 16.25 (Keravalta klo 16.50) ja Söderkullaan klo 17.10 (Söderkullasta klo 17.20).
Porvoon Liikenne Oy on ilmoittanut, että yhtiö on valmis ajamaan maanantaisin-perjantaisin (ei pyhäpäivinä) kolme edestakaista iltavuoroa kouluvuoden aikana: Söderkullasta Nikkilän kautta Keravalle klo 18.10, 19.25 ja 20.40 sekä Keravalta Nikkilän kautta Söderkullaan klo 18.45, 20.00 ja 21.15. Linja-autot voivat ajaa Talmankaaren kautta. Veroton hinta on 240 euroa/ilta. Lipputulot jäävät liikennöitsijälle. Kunnan maksuosuus olisi noin 50 000 euroa (42 viikkoa x 240 euroa/ilta, veroton hinta).
Lauantaisin ei Kerava-Nikkilä-Söderkulla -reitillä kulje busseja. Porvoon Liikenne Oy on ilmoittanut, että yhtiö on valmis ajamaan lauantaisin (ei pyhäpäivinä) kuusi edestakaista vuoroa kouluvuoden aikana: Söderkullasta Nikkilän kautta Keravalle klo 9.10, 10.25, 11.40, 13.40, 14.55 ja 16.10 sekä Keravalta Nikkilän kautta Söderkullaan klo 9.45, 11.00, 12.15, 14.15, 15.30 ja 16.45. Veroton hinta on 390 euroa/lauantai. Lipputulot jäävät liikennöitsijälle. Kunnan maksuosuus olisi noin 16 000 euroa (42 viikkoa x 390 euroa/lauantai, veroton hinta).
Kunn.joht:n ehdotus
Kunnanhallitus päättää tehdä ostoliikennesopimuksen Porvoon Liikenne Oy:n kanssa kolmen edestakaisen iltavuoron ajamisesta maanantaisin-perjantaisin ja kuuden edestakaisen päivävuoron ajamisesta Kerava-Nikkilä-Söderkulla -reitillä lauantaisin 16.8.2011 ja 2.6.2012 välisenä aikana. Kunnan maksuosuus on noin 66 000 euroa (veroton hinta). Lipputulot jäävät liikennöitsijälle. Uutta ostoliikennettä varten on varattu 45 000 euroa vuoden 2011 talous- arvioon. Kunta toivoo, että vuorot ajetaan Talmankaaren kautta.
Kunta toivoo saavansa säännöllisesti raportit matkustajamääristä. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä ostoliikennesopimus ja tehdä siihen vähäisiä muutoksia.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Ehkä tämä selvittää kyseisen linjan viimeisimpiä kiemuroita
 
Jos matkahuollon hakuun kirjoittaa lähtöpaikaksi KERAVA ja määränpääksi NIKKILÄ, niin haku antaa ainoastaan vuorot Keravalta Nikkilään ma-pe 6.05/953, 7.05/953 ja 8.25/950. Nikkilästä Keravalle ainoa vuoro olisi ma-pe 16.25/953. Mutta jos hakuun laittaa esim. Kerava-Itäkeskus niin silloin esiin tulee muitakin Keravan ja Nikkilän väliä kulkevia vuoroja, kaikki vuorot löysin kuitenkin parhaiten osoitteesta Sipoo.fi/aikataulut, siellä oli kaikki linjan 950 vuorot, niitä olikin enemmän kuin olin kuvitellut:

MH:n aikatauluhaussa paikkakuntien nimet ilman tarkempia lisäselitteitä tarkoittavat yleensä linja-autoasemaa, jossa on Matkahuolto tai asiamies. Linja 950:hän ei kouluvuoden aikana aja Ison Kylätien päässä olevan Nikkilän matkahuollon kautta, joten siksi ne eivät näy haussa. Palvelu kylläkin ehdottaa myös aikataulun välille Keravan asema - Nikkilä, Kuntala, jossa 950:llä on Nikkilään merkitty väliaika.
 
Myös Korsosta Nikkilään menevälle linjalle voisi olla kysyntää kun matkakin on aika lyhyt ja linja palvelisi samalla myös Nikinmäen aluetta.
 
Haa, HSL:n hallitus on tänään päättänyt, että Sipoo ja Kerava muodostavat yhden yhteisen sisäisen maksuvyöhykkeen. Jännittävä käänne. Ainoa merkittävä hyötyjä tästä tietysti on Nikkilä. Kuinka paljon Nikkilän ja Keravan välillä menee busseja?
 
Haa, HSL:n hallitus on tänään päättänyt, että Sipoo ja Kerava muodostavat yhden yhteisen sisäisen maksuvyöhykkeen. Jännittävä käänne. Ainoa merkittävä hyötyjä tästä tietysti on Nikkilä. Kuinka paljon Nikkilän ja Keravan välillä menee busseja?

Kyllä toi Sipoo ja Kerava oli alusta lähtien suunniteltu yhdeksi sisäiseksi alueeksi, mun mielestä tällainen systeemi lisää eriarvoisuutta eri tariffialueiden välillä, jos kerran Sipoosta Keravalle saa matkustaa sisäisellä lipulla niin miksei sitten samalla tavalla voi matkustaa esim. Korsosta Keravalle? Kun kerran HSL-alueella pidetään vielä vuoteen 2014 asti tiukasti kiinni kuntarajoista, niin ei Sipoolle pitäisi antaa tässä mitään erikoisoikeutta!
 
Kyllä toi Sipoo ja Kerava oli alusta lähtien suunniteltu yhdeksi sisäiseksi alueeksi, mun mielestä tällainen systeemi lisää eriarvoisuutta eri tariffialueiden välillä, jos kerran Sipoosta Keravalle saa matkustaa sisäisellä lipulla niin miksei sitten samalla tavalla voi matkustaa esim. Korsosta Keravalle? Kun kerran HSL-alueella pidetään vielä vuoteen 2014 asti tiukasti kiinni kuntarajoista, niin ei Sipoolle pitäisi antaa tässä mitään erikoisoikeutta!

Onhan Kauniaisillakin aina ollut sama erioikeus. Kerava on niin pieni vyöhykealueena, että eipä etu mikään suuri ole. Ei tuo keneltäkään pois ole. Minusta nykyisen mallin rajoitusten puitteissa ihan järkevä ratkaisu. Sipoolla on kuitenkin myös erikoisoikeus olla ainoa Helsingin naapurikunta, josta matka maksaa 3 vyöhykettä.
 
Onhan Kauniaisillakin aina ollut sama erioikeus. Sipoolla on kuitenkin myös erikoisoikeus olla ainoa Helsingin naapurikunta, josta matka maksaa 3 vyöhykettä.

Kauniaisen erioikeuden ymmärrän paremmin koska se on kunta kunnan sisällä ja lähes kaikki joukkoliikennettä käyttävät joutuvat ylittämään Espoon rajan, olisi kohtuutonta vaatia kaikkia Kauniaislaisia hankkimaan seutulippu. Samalla tavalla tuokin on eriarvoista että Kahden kunnan välillä pitää maksaa kolmesta vyöhykkeestä kun taas Sipoosta Keravan kautta Vantaalle pääsee kahden vyöhykkeen lipulla, ei kyllä tunnu oikeudenmukaiselta, mutta minkäs teet kun nykyinen systeemi on mikä on! Mielenkiinnolla odotan minkälainen siitä uudesta vyöhykepohjaisesta tariffiuudistuksesta oikein aikanaan tulee:)
 
Kauniaisen erioikeuden ymmärrän paremmin koska se on kunta kunnan sisällä ja lähes kaikki joukkoliikennettä käyttävät joutuvat ylittämään Espoon rajan, olisi kohtuutonta vaatia kaikkia Kauniaislaisia hankkimaan seutulippu. Samalla tavalla tuokin on eriarvoista että Kahden kunnan välillä pitää maksaa kolmesta vyöhykkeestä kun taas Sipoosta Keravan kautta Vantaalle pääsee kahden vyöhykkeen lipulla, ei kyllä tunnu oikeudenmukaiselta, mutta minkäs teet kun nykyinen systeemi on mikä on! Mielenkiinnolla odotan minkälainen siitä uudesta vyöhykepohjaisesta tariffiuudistuksesta oikein aikanaan tulee:)

Aivan näin. Sanat veit suustani.
 
Tässä on Sipoon linjanumerointi tämän hetkisten tietojen pohjalta
760 Helsinki-Lahdenväylä-Jokivarsi-Itäinen Jokipuisto-Nikkilä
760K Helsinki-Lahdenväylä-Kuninkaanmäki-Nikinmäki-Itäinen Jokipuisto-Nikkilä
761 Helsinki-Lahdenväylä-Jokivarsi-Nikkilä-Itäinen Jokipuisto
761K Helsinki-Lahdenväylä-Kuninkaanmäki-Nikinmäki-Nikkilä-Itäinen Jokipuisto

762 Helsinki-Nikkilä-Paippinen-Rajakulma-Järvenpää
762B Nikkilä-Paippinen-Rajakulma-Järvenpää

763 Helsinki-Lahdenväylä-Jokivarsi-Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen
763K
Helsinki-Lahdenväylä-Kuninkaanmäki-Nikinmäki-Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen

764 Helsinki-Lahdenväylä-Jokivarsi-Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen-Halkia
764K
Helsinki-Lahdenväylä-Kuninkaanmäki-Nikinmäki-Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen-Halkia

765
Helsinki-Lahdenväylä-Jokivarsi-Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen-Halkia-Mäntsälä
765B Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen-Halkia-Mäntsälä

776 reitti sama.
776K reitti sama.
776B Nikkilä-Hinthaara-Porvoo
777 Nikkilä-Kulloo-Porvoo

830 reitti sama.
830B Söderkulla-Hangelby-Kalkkiranta
830V Söderkulla-Eriksnäs-Hangelby-Kalkkiranta
830K Helsinki-Söderkulla-Eriksnäs-Hangelby-Kalkkiranta
830S Söderkulla-Eriksnäs-Hangelby-Kalkkiranta-Box-Svartbäck
830L Söderkulla-Eriksnäs

835 reitti sama.
835B Landbo-Gumbo-Söderkulla-Nikkilä
835K Helsinki-Söderkulla-Gesterby-Nikkilä

840,850 ja 870 samat reitit.
845 Helsinki-Söderkulla-Porvoo-Askola-Pukkila

950 reitti sama.
950B Kerava-Nikkilä
950K Kerava-Neulasniitty-Nikkilä
950L Kerava-Nikkilä(LAS)
950M Kerava-Mårsbackantie-Nikkilä-Söderkulla
950T Söderkulla-Nikkilä-Kerava-Kotimäentie-Neulasniitty
950V Talman koulu-Neulasniitty-Nikkilä

951 Nikkilä-Söderkulla
951A Nikkilä-Söderkulla-Eriksnäs-Hangelby-Kalkkiranta
951B Söderkulla-Eriksnäs

953 reitti sama.

955 Kitö-Box-Skogsby-Nikkilä
955B Kitö-Boxby Skola
955K Kalkkiranta-Box-Skogsby-Nikkilä
955S Kitö-Svartbäck-Box-Skogsby-Nikkilä

956 Söderkulla-Box-Skogsby-Nikkilä

957 Nikkilä-Hindsby-Söderkulla-Box-Skogsby-Nikkilä
957K Nikkilä-Hindsby-Söderkulla-Box-Svartbäck-Kitö
957S Söderkulla-Boxby Skola-Svartbäck

958 Söderkulla-Immersby-Gumbostrand-Eriksnäs-Söderkulla-Gesterby-Nikkilä
958L Söderkulla-Gumbostrand-Immersby-Massby th

959 Söderkulla-Eriksnäs-Immersby-Nikkilä

962 Porvoo-Hinthaara-Nikkilä-Paippinen-Rajakulma-Järvenpää
962B Itäinen Jokipuisto-Nikkilä-Paippinen-Rajakulma-Järvenpää
962K Itäinen Jokipuisto-Koulukeskus-Nikkilä-Paippinen-Rajakulma-Järvenpää

963 Itäinen Jokipuisto-Nikkilä-Linnanpelto-Pornainen-Kilpilahti

964 Nikkilä-Jokimäki-Pornainen-Pohjois-Paippinen-Rajakulma-Järvenpää

972 Järvenpää-Rajakulma-Pohjois-Paippinen-Ketunaro-Pornainen
 
Melko sekavalta vaikuttava linjanumerointi Sipooseenkin siis alkuvaiheessa saadaan, ei kuitenkaan läheskään niin järkyttävää kirjainhässäkkää kuin Kirkkonummella. Onneksi sentään Helsinki-Sipoo-välin linjat säilyvät aikalailla nykyisellään ilman älyttömiä kirjainvariaatioita
 
Mielenkiintoinen numerointi HSL:ltä. Johtaa samalla siihen, että linja 964 on olemassa myös muualla, joskaan ei HSL:n toimivalta-alueella. Nimittäin Korsisaaren uusi yhden lähdön linja 964 välillä Nurmijärvi-Raala-Rannikonmäki-Hyrylä, vrt. http://www.korsisaari.fi/fi/lehdisto.html?ryhma=18&uutinen=246 Toisaalta aikataulussa http://www.korsisaari.fi/fi/tuottee...iikenne/linjaliikenteen-aikataulut2/64-2.html se onkin ammoisten aikojen tunnuksella 636, mutta Matkahuollon haussa kuitenkin 964. Korsisaarelle tulee myös 967 välille Hyrylä-Palojoki-Nurmijärvi-Rajamäki (käytännössä linjan 637 loppupätkä Hyrylästä eteenpäin). Se sen sijaan on Matkahuollon haussa 937, joka olisikin loogisempi. Molemmat aloittavat 9.1.2012. Kummassakin on sama auto eli HelB:ltä ostettu KS 81 (ex HelB 9840, Scania OmniCity), jolla ajetaan Tuusulan sisäistä linjaa 64. Nämä uudet linjat ovat sen päivätauon hallisivuja matkustajakäytössä. Ajatus on ollut käyttää 900-sarjan poikittaislinjatunnuksia loogisesti päälinjojen tunnuksia mukaellen.
 
Takaisin
Ylös