YTV ehdottaa Mannerheimintien bussikaistoja raitiotiekiskojen viereen

Tieliikenneasetus sanoo liikennemerkeistä 543 a (raitiovaunukaista) ja 543 b (raitiovaunukaista + taxi) seuraavaa: Merkillä osoitetaan raitiovaunuille varattu kaista. Jos raitiovaunukaista on varattu myös takseille, ilmoitetaan tämä merkin alareunassa olevalla merkinnällä "TAXI". Tällöin raitiovaunukaistaa saavat käyttää myös hälytysajoneuvot, poliisin virkatehtävässä olevat ajoneuvot ja lisäkilvessä mahdollisesti ilmoitetut muut ajoneuvot. Merkki sijoitetaan raitiovaunukaistan yläpuolelle sen alkamiskohtaan. Merkin vaikutusalue ulottuu seuraavaa risteykseen, jollei merkillä 544 a tai 544 b ole toisin osoitettu.

En muista nähneeni missään Helsingissä liikennemerkkiä 543 b, joten jos nyt oikein ymmärsin, periaatteessa esim. Mannerheimintien raitiovaunukaistoja eivät saisi käyttää edes hälytysajoneuvot.


Eihän sitä merkkiä (ehkä) missään ole, kun raitiovaunukaistat on haluttu rauhoittaa raitiovaunuliikenteelle.

Hälytysajoneuvoja ovat kaikki sellaiset ajoneuvot joissa on pykälien edellyttämät hälytyslaitteet riippumatta siitä, käytetäänkö niitä sillä hetkellä vai ei ja poliisin virkatehtävissä olevat ajoneuvot eivät välttämättä edes ole hälytysajoneuvoja, vaan aika usein päällepäin tavallisen siviiliauton näköisiä autoja ilman hälytyslaitteita.

Silloin kun hälytysajoneuvo ajaa vilkut ja pillit päällä, ajoneuvon kuljettaja saa ajaa vastoin joitakin liikennesääntöjä, edellyttäen ettei liikennesäännöistä poikkeavalla ajollaan aiheuta vaaraa tai vahinkoa.

Näitä sääntöjä ovat esimerkiksi punaisia päin ajaminen (huom. edellä mainittu edellytys), ajaminen muualla, kuin sille ajoneuvolla tarkoitetulla tienosalla.
Tästä on kysymys silloin, kun hälytysajoneuvo ajaa vilkut (ja pillit) päällä pitkin raitiovaunukaistaa.

Siis hälytysajossa hälytysajoneuvot voivat käyttää ko. kaistaa, muuten eivät, ellei lisäkilpi siihen lupaa anna.
 
Tämä YTV:n ehdotus o hyvin kinkkinen, se vaikuttaa ensi kuulemalta ihan hyvältä idealta, mutta tarkemmin pohdittuani en sittenkään sitä kannata. Mannerheimintiellä jouduttaisiin melkoisen hässäkän kouriin kun tielle tehtäisiin vaadittavia muutoksia, HS:n artikkelin mukaan liukuvasti kahden vuoden ajan vieläpä.Eikö todellakin olisi järkevintä joko parantaa raitiovaunujen olemassa oleva yhteys pikaratikkatasoiseksi [...] keskustaan asti ajavien suorien seutulinjojen määrää tulisi karsia rankasti.

Nimenomaan raitioliikenteeseen tulisi panostaa, varsinkin pikaraitiotievaihtoehtoon Manskulla, sillä pitkän päälle se on järkevin vaihtoehto.

Tuo YTV:n ehdotus on periaatteessa hyvä, mutta siinä on tosiaan pieniä käytännön ongelmia... [...] laitetaan oikea kaista tekemään mutka nykyisen pysäkkitaskun kohdalla.

Parasta tietysti olisi jos samalla nykyisistä bussilinjoista h14, h18, h40 ja h41 korvattaisiin raitiolinjoilla.

Tässä YTV:n ehdotuksessa on ainesta suurempaankin muutokseen, joten eipä tyrmätä sitä liian helposti...

Manskulla pitäisi päästä eroon nykyisestä jatkuvasta pujottelusta. On todella raivostuttavaa mennä ratikalla, kun jatkuvan pujottelun vuoksi ratikka nykii kuin merenkäynnissä. Ei YTV:n ehdotusta pidä tyrmätä, mutta päättömyyksiin ei pidä sortua, sillä Mansku on kokolailla merkittävä liikenneväylä tässä kivikylässä.

Nyt sitten tarvitaan jakelu- ja kuorma-autoihinkin Helmi, jotta liikenne ehdotetuilla "hyötyliikenne-kaistoilla" sujuisi.

Raideliikenteen kehittäminen sekä Manskulla että mahdollisesti sen alla voisi olla pidemmän päälle järkevampää ja tehdä nykyisen laajuisen bussiliikenteen Helsingin keskustaan tarpeettomaksi.

Joko bussikaisoilla kulkee bussi tai ei mitään. Sillä kun huoltoajoa alkaa esiintyä, niin alkaa kaistalla hiljalleen kulkea niitä, joilla siihen ei ole mitään asiaa. Ja kohta tulee "kävelykatu -ilmiö", kun kaistalla kulkee "asiattomia ajoneuvoja", eikä kukaan valvo, eikä puutu asiaan.

Suurin ongelma on kuitenkin HKL-Raitioliikenteen kumipyöräinen huoltokalusto.

Luulisi, että raitioliikenne voi hankkia kiskoilla kulkevaa huoltokalustoa, kun se muutenki ajaa kiskoilla. Eihän metroradallekaan ole hankittu kumipyörä-ajoneuvoja.
 
Viimeksi muokattu:
Eikös Olympiaterminaalilta keskustaan päin Laivasillankadulla ole tälläinen merkki?

Laivasillankadulla on bussikaista + taxi -merkki, tosin ei aivan uusinta mallia. Harvasta paikasta Helsingissä enää tapaa tätä vanhanmallista bussinkaistan merkkiä. Kokonaisuudessaan kyseinen bussikaista on mielestäni varsin turha ja se voitaisiinkin muuttaa korotetuksi raitiovaunukaistaksi, mikä helpottaisi kolmosten liikennöintiä Etelärannan satunnaisten ruuhkien aikana.
 
Tuosta oli muuten joskus Tekniikan Maailma-lehden Liikenteessä-palstalla juttua, ja siinä todettiin/väitettiin, että Päävartion edestä ei keskustaan päin saisi ajaa poliisiautolla ilman vilkkuja+pillejä... :biggrin:

Vuosia sitten näin on voinut ollakin, mutta nykymuodossaan tieliikennelain 48 § kyllä sallii tuon, myös ilman pillejä:

Tieliikennelaki sanoi:
Säädettyjä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa ja poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävässä olevaa ajoneuvoa sekä sanottuja merkkejä antavan poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvaa ajoneuvoa saa, milloin tehtävä välttämättä sitä edellyttää, erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa sellaisella tiellä, tien osalla tai alueella, jolla ajaminen muutoin on kielletty.

Hiukan myöhemmin samassa pykälässä sallitaan joidenkin sääntöjen vastainen ajo myös tienpitoajoneuvoille.
 
Olen pohdiskellut Manskun liikennejärjestelyjä ja ehdottaisin seuraavaa.
  • Ratikkakiskot siirretään kadun länsireunaan Eduskunnan ja Töölön tullin välillä
  • Pysäkit kohdakkain, keskimmäiset yhteisiä ratikoilla ja busseilla
  • Ajokaistat 2+2, joista uloimmat busseille
Tällöin ratikoiden ei enää tarvitse pujotella, vaan saadaan pikaraitiotietasoista kunnon rataa. (Matka-ajan nopeutuminen) Pysäkit kadun laidoilla, sekä keskellä.

On myös selvää, että liikennettä tullaan painottamaan raitioteihin, joten nykyinen bussiralli tulee pienentymään (ellei jopa häviämään), joten tällainen tatkaisu ei pitäisi muodostua ongelmaksi.

Läpileikkaus pysäkkien kohdalla: jalkakäytävä, jossa pysäkki + ratikka etelään + ratikka pohjoiseen + yhteispysäkki ratikoille ja busseille + bussikaista etelään + ajokaista etelään + ajokaista pohjoiseen + bussikaista pohjoiseen + jalkakäytävä, jossa pysäkki.
 
Olen pohdiskellut Manskun liikennejärjestelyjä ja ehdottaisin seuraavaa.
  • Ratikkakiskot siirretään kadun länsireunaan Eduskunnan ja Töölön tullin välillä

  • - Mannerheimintietä Ruskeasuolle asti kadun länsireunaa
    - Tukholmankatu ja Paciuksenkatu kadun etelä reunaa
 
Olen pohdiskellut Manskun liikennejärjestelyjä ja ehdottaisin seuraavaa.
  • Ratikkakiskot siirretään kadun länsireunaan Eduskunnan ja Töölön tullin välillä
  • Pysäkit kohdakkain, keskimmäiset yhteisiä ratikoilla ja busseilla
  • Ajokaistat 2+2, joista uloimmat busseille

Miksei itäreunaan? Siellä taitaisi olla vähemmän risteyksiä...
 
Miksei itäreunaan?

Ei sillä ole varmaan suurta merkitystä, mutta Kiasman ja Oopperan välillä asutus on painottunut kokolailla länsipuolelle. Vältetään kahdella pysäkillä ajokaistojen ylitys. Myös töölön halli on "oikealla puolella", eikä Reijolankadun risteystä tarvitse leikata.
 
Ei sillä ole varmaan suurta merkitystä, mutta Kiasman ja Oopperan välillä asutus on painottunut kokolailla länsipuolelle. Vältetään kahdella pysäkillä ajokaistojen ylitys. Myös töölön halli on "oikealla puolella", eikä Reijolankadun risteystä tarvitse leikata.

On sillä suuri merkitys ja tulee valita juuri se puoli, joka a) toimii järkevämmin ja b) näyttää paremmalta: viihtyisän näköisen kaupungin merkitystä ei tule aliarvioida, ja houkuttelevan oloinen joukkoliikenne myös vetää matkustajia enemmän. Erityisesti kaupunkikuvallisesti itäpuoli on huomattavasti parempi, koska raitiotie puiston laidalla näyttää huomattavasti paremmalta kuin autotie ja pysäkit voidaan rakentaa väljemmin. Autokaistojen ylitys tulee tehdä helpoksi, turvallisen oloiseksi ja saada myös autojen käytös sellaiseksi, että pysäkille menijöitä väistetään. Tähän on muissa ketjuissa jo esitetty ratkaisuja.

Kun länsipuolella säästetään Reijolankadun ylitys, itäpuolella säästetään molemmat Hesperiankadut ja Pohjoinen Rautatiekatu. Sen lisäksi länsipuolella on Cygnauksenkatu, Dunckerinkatu, Kivelänkatu, Sibeliuksenkatu, Linnankoskenkatu, Päivärinnankatu, Töölöntullinkatu ja Topeliuksenkatu, joilta kääntyminen Mannerheimintielle oikealle lienee kaikista sallittu ja joilla ei ole toisella puolella Manskua katuparia. Näiden valo-ohjaus täysin etuuksin on tietysti mahdollista, mutta itäpuolella sitäkään ei tarvitsisi tehdä. Toisaalta jos kevyen liikenteen suuremmat virrat saadaan ohjattua itäpuolelle, tulee niillekin vähemmän kadunylityksiä. Ja yleensä kevyt liikenne kulkee mieluummin sillä puolella kuin joukkoliikennekin, ja siirtyy toiselle puolelle vasta kohdalle päästyään (näin ainakin uskon). Varsinkin, jos toisella puolella on myös puistoa. Nyt sitä ei Manskulla toki tapahdu, koska keskeltä ratikkakaistalta kannattaa tietysti tulla suoraan oikealle puolelle.

Kevyttä liikennettä myös helpottaisi, jos Manskulla olisi keskilaituripysäkit, koska ratikasta poistuvat matkustajat eivät hyppää pyörätielle eivätkä odota ratikkaa väylää tukkien. Keskilaituripysäkki voisi olla myös hieman kapeampi kuin kaksi sivulaituripysäkkiä yhteensä. Keskilaituripysäkit loisivat myös arkkitehtonisesti paremman vaikutelman laadukkaista pysäkeistä.

Joka tapauksessa ratikkaliikenteen sujuvuudella on suurempi painoarvo: raitiovaunujen tulee saada kulkea esteettömästi. Jos tämä ehto täyttyy sekä länsi- että itäpuolella, voidaan puoli valita toissijaisin perustein. Mutta todennäköisesti juuri itäpuolella raitiovaunut kulkisivat nopeammin. Ja kadunylitys ei ole aivan niin suuri vaiva.

Jos bussikaistat tehtäisiin myös erikseen eikä autokaistojen ulkolaidoille, hälytysajoneuvojen ei mielestäni tarvitsisi päästä raitiovaunukaistoille, jolloin ne voitaisiin rakentaa Töölönlahden varrelle pölkkyratana. Se olisi kaupunkikuvallisesti hyvä ratkaisu puiston varrelle.

Lisäksi uskon, että henkilöautoliikenteen vauhti olisi hillitympää, jos ajettaisiin vain yhdellä kaistalla kumpaankin suuntaan. Uskon, että Oopperan ryhmittymiskaistoillekin saataisiin ratkaisu, joka ei alentaisi merkittävästi autoliikenteen kapasiteettia. Esim. yksikaistainen ympyräratkaisu Oopperalla sekä lisäkaista Mannerheimintieltä oikealle Helsinginkadulle kääntyville voisi mahtua. Jos ympyrästä tehtäisiin riittävän kapea ja jyrkkä, autoliikenteen vauhti tulisi alemmaksi, mutta sujuvuus paranisi.

Tuli myös mieleeni sellainenkin ratkaisu, että bussikaistat olisivatkin autokaistojen keskellä, mutta "väärään suuntaan" eli keskenään vasemmanpuoleisella liikenteellä (eli lännestä itään kaistat: autot etelään; bussit pohjoiseen; bussipysäkit; bussit etelään; autot pohjoiseen; raitiovaunut etelään; raitiovaunupysäkit; raitiovaunut pohjoiseen). Silloin myös bussilaiturit voisi tehdä keskilaitureiksi, bussikaistoja ei voisi väärinkäyttää ja autoliikenteen hillinnän vaikutukset saataisiin. Ajo tälle väylälle voitaisiin hoitaa liikennevaloin. En vielä pohtinut ajatusta pidemmälle, joku muu esittäköön huonoja puolia. Mannerheimintien kapeus ei tietysti välttämättä salli tuollaista.
 
En vielä pohtinut ajatusta [vasemmanpuolista liikennettä käyttävistä joukkoliikennekaistoista]*pidemmälle, joku muu esittäköön huonoja puolia. Mannerheimintien kapeus ei tietysti välttämättä salli tuollaista.

Pari tulee mieleen.

Kuskeille tulee varmasti (alku)hankaluuksia hyvin epätavallisen järjestelyn vuoksi.

Kun H=yleiskaista, B=linja-autokaista ja R=raitiovaunukaista jossa isot kirjaimet etelään ja pienet kirjaimet pohjoiseen, kaistajärjestelyt olisivat siis H bB h Rr. Tilanne on lähestulkoon sama kuin jos bussikaistat olisivat oikeanpuolisella liikenteellä omalla kaistaparillaan: Bb Hh Rr: saaripysäkin sijaan on reunapysäkit joista toinen kadun reunassa. Pysäkkien ohitusmahdollisuus on yhtä hankala toteuttaa. Turvallisuus on samalla tasolla kohtaamisten määrän takia.
 
Vasemmanpuoleiseen liikenteeseen liittyy riski siitä, että toimitaan kuin liikenne oliskin oikeanpuoleista. Jalankulkija ei osaa esimerkiksi suojatietä ylittäessään katsoa oikeaan suuntaan.
 
Erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia, täytyy sanoa. Erikoisin oli toki tämä jossa sekoitettaisiin oikean- ja vasemmanpuoleinen liikenne, se ei kyllä parhaalla tahdollakaan olisi kovin käytännöllinen saati turvallinen ratkaisu. Mutta yhtä kaikki, jokin parannus olisi aikaan saatava ja ehkä parhaimmalta kuulostaa juuri raitiotien siirto Mannerheimintien jompaan kumpaan laitaan ja sen täyseristys muusta liikenteestä. Näin radasta voitaisiin saada stadtbahn tasoinen väylä, edellyttäen toki tasatahtia vuoroväleihin ja täyttä liikennevaloetuutta. Tämä mahdollistaisi toivottavan linja-autorallin vähentämisenkin, kenties jopa niin pitkälle viedyn vaihtoehdon jossa vain ruuhka-aikoina nykyiset seutulinjat ajaisivat keskustaan asti ja muutoin jättäisivät matkustajat liityntänä joko Ruskeasuolla tai Töölön tulliin. Ja mikä estäisi tutkimasta mahdollisuutta jatkaa Ruskeasuolta pikarataa Hämeenlinnanväylää pitkin aina Kannelmäkeen asti?
 
Takaisin
Ylös