Bussiterminaali Kauppatorin alle - spekulaatioita Turussa!

339-DF:n uutinen pitää paikkansa ja minulla on jo ollut käsilläkin KHO:n päätös.

Tämä on toivottavasti toriparkkihaihattelun loppu Turussa.

Asiaan liittyy myös selvityksia torin alaisista pohjavesiolosuhteista. Torin alainen bussiterminaali on niiden suhteen aivan yhtä ongelmallinen kuin toriparkkikin.
Käytännössä tilanne on sen verran vaikea, että Turun kauppatorin alle ei ole mitään järkeä suunnitella mitään laajamittaista maanalaista rakentamista.

Kustannukset ja tekniset vaikeudet ovat olemattomiin hyötyihin verrattuna kohtuuttomia.
 
Viimeksi muokattu:
Onko mitään toivetta siitä, että toriparkista oltaisiin luopumassa? Tähän asti on näyttänyt siltä, että toriparkille uhrataan kaikki, vaikka koko Turku, jos ei muuten. Torihan on rapakunnossa vain siitä syystä, että ehostustoimet odottavat toriparkkia.

Lehdissä annetut lausunnot ovat ainakin minulle antaneet sellaisen kuvan että toriparkki nähdään ainoana tapana kehittää keskustaa ja hankkeesta luopumista vaihtoehtona ei ole edes hennottu sanoa ääneen, vaikka se eimättä olisi nyt mahdollista ja suositeltavaa.
 
Viimeksi muokattu:
On varsin todennäköistä, että toriparkista luovutaan kokonaan. KHO:n ratkaisu on nimittäin sellainen, että siinä esille tulevat ongelmat perustamisolosuhteissa sulkevat pois parkin toteuttamisen kaksikerroksisena koko alueella sekä todennäköisesti kokonaan ajorampin Yliopistonkadulla.

Samoin ei ole olemassa mitään tiettyä selvitystä, jonka tekemällä toriparkin kaava saataisiin lain mukaiseksi.
 
No sittenhän tämä alkaa vaikuttaa aika hyvältä. Vihdoinkin voidaan toivoa, että focus siirtyy toriparkista itse asiaan, eli kehittämiseen. Turun keskustaa voi piristää monilla tavoilla, kävelykeskustaa, joukkoliikennettä, pyöräteitä. Jos P-louhea laajennetaan, voidaan mahdollisesti vähentää liikennettä aivan ydinkeskustassa ja rauhoittaa katuja autoilta. Keskustojen infra ei ole oikein tarkoitettu suurille liikennemäärille, eikä se oikein ole hyvä asumisviihtyisyyden kannalta, joka keskustoissa on erittäin tärkeä asia.

Tietysti tämä voi vaikuttaa kaupallisiin investointeihin keskustassa joksikin aikaa, mutta loppujen lopuksi, tuskin mikään sellainen hanke jää tekemättä jolla toriparkkia pönkitettiin, koska niillä kilpaillaan asiakkaista jotka saattaisivat ajaa vaikka Louheen, toriparkilla olisi vain olisi saatu investointien riskejä pienemmäksi, kun asiakasvirtojen suuntautumiseen keskustassa voisi vaikuttaa toriparkkia mainostamalla ja hintakilpailulla.

Jos toriparkilla olisi jotain saavutettu, niin sillä olisi tyhjennetty P-louhi ja kuihdutettu Kupittaan Citymarketin, Länsikeskuksen ja Manhattanin asemaa. Mielestäni nämä "välikehällä" olevat keskukset ovat omalla tavallaan tärkeitä, koska ne ovat lähellä asutusta, eikä niiden kuihtuminen välttämättä olisi lainkaan hyvä asia. Myllyä tai Skanssia toriparkin tuleminen tuskin hetkauttaisi.

Toriparkki olisi myös lisännyt keskustan yksinapaisuutta ja hieman kauempana olevat erikoisliikkeet eivät ehkä enää pärjäisi niin hyvin. Pärjätäkseen pitäisi päästä parin korttelin säteelle kauppatorista, mutta jos bisnes on hyvin pienimuotoista, niin liiketilojen vuokrat olisivat liian suuret ja vapaiden tilojenkin määrä on rajallinen.
 
Takaisin
Ylös