Helsingin sisäisen poikittaisliikenteen kehittäminen

"Olemme pahoillamme näistä muutoksista. On aivan totta, että matkanteko vanhasta Maunulasta Mäkelänkadun suuntaan vaatii 4.3. alkaen joko vaihtamista tai pidempää kävelyä. Ymmärrämme hyvin, että varsinkaan jälkimmäinen ei ole kaikille vaihtoehto. Eikä vaihtaminenkaan ole mukavaa."

Näin HSL vastasi asiakkaalle. "eikä vaihtaminenkaan ole mukavaa" no miks tämmöstä liikennettä halutaan joka paikkaan metrosta bussiin, bussista junaan, bussista bussiin?! Bussiliikenne on toiminut monia vuosia ja nyt se ei toimikkaan kun vaihdollisena.
 
Ihan yleisellä tasolla voi ymmärtää miksi HSL haluaa pätkiä 51:n. Reitti on hidas, kiemurteleva sekä tarpeeksi pitkä ja ruuhkainen että bussit ketjuuntuvat pahasti. Kuitenkin sen pätkiminen 3-4 osaan riippuen laskentatavasta on ylilyömistä, joka rikkoo tarpeettomasti nykyisiä kulkureittejä. Linjan olisi helposti voitu jakaa kahteen esim Malminkartano-Maunula-(Malmi korvaamaan 552 lopetusta) ja Kaari-Maunula-Mäkelänkatu-Kallio-Hakaniemi. Uusi 23 olisi toimiva vaihtoehto jälkimmäiselle osuudelle, jos se jatkettaisiin Kaareen ja oikaistaisiin Pasilasta suoraan Ratapihantietä ja Hakamäentietä Postipuistoon.


Suunnitelman blogissa on julkaistu tuloksia suunnitelman matka-aika ja kuormitusselvityksistä. Ne on tehty alkuolettamuksella että linjat 57 ja 59 ovat runkolinjoja, joka selittää aikaisemmin ihmettelemäni tiheän vuorovälin jälkimmäiselle linjalle. Linjastouudistuksen perustelu runkolinjojen tuomien aikasäästöjen ja kuormituksen pohjalta on tosin virheellinen lähestymistapa. Jos oikeasti halutaan mitata linjastosuunnitelman onnistumista, pitäisi nykytilannetta verrata tilanteeseen jossa ehdotetut runkolinjat ovat vielä peruslinjoja, tai vaihtoehtoisesti verrata suunnitelmaa runkolinjojen kanssa nykylinjastoon jossa nykyiset 57 ja 59 on muutettu runkolinjoiksi.

Näiden kahden linjan muuttaminen runkolinjoiksi on minusta muuten ihan suositeltavaa, mutta pikkuongelmana on niiden numerointi. HSL on tähän asti numeroinut runkolinjat kolminumeroisiksi ja nollaloppuisiksi. Jos 57 ja 59 numeroitaisiin sen mukaiseti, niin ne saisivat numerot 520 ja 540. Ongelman tuottaa se että 540-sarjan bussit kulkevat muuten Espoossa ja MAL 2019:ään on vuoden 2030 runkoverkkoon merkitty runkolinja 542:n reitille jolle pitäisi sitten etsiä jokin muu numero, joka rikkoisi numerointikaavaa. 59:n voisi tosin numeroida 50:ksi sen kanssa nyt yhdistettävän linjan mukaan jolloin se olisi 0-loppuinen, mutta tämä puolestaan olisi epäjohdonmukainen muiden 0-loppuisten kaksinumeroisten linjojen kanssa, jotka ovat peruslinjoja (20, 40, 70, 80, 90 ja jossain määrin myös raitiolinja 10)
 
Runkobussilinjat eli "metrobussit" voisivat hyvin olla muiden metrolinjojen tapaan numeroituna Mx-linjoiksi. Linjat M1 ja M2 ovat jo, joten siitä vaan eteenpäin numeroituna. Näinhän on muunmuassa Berliinissä.
 
Suunnitelman blogissa on julkaistu pieni muutos linjaan 53, jossa se kulkee Käskynhaltijantien sijaan Vanhan Maunulan, Metsäläntien, Mäkitorpantien ja kiertäen Kivalterintien kautta Oulunkylän asemalle. Lisäksi väläytetään mahdollisuutta jakaa 59 peruslinjaksi ja B linjaksi välille Kalasatama-Pajamäki. Ehdotus on muuten hyvä, kun se painottaa tarjonnan paremmin kysyntään, mutta HSL ei ole aikaisemmin hyväksynyt perus- ja B-linja yhdistelmää runkolinjoille ja linjastoluonnosta on perusteltu nimenomaan runkolinjaistamisista saaduilla aikasäästöillä.

Omasta mielestä runkolinjan jakaminen kahdeksi variaatioksi on tosin täysin hyväksyttävää. Esimerkiksi 560 toimii junaliityntänä Malmista länteen ja kulkee tällä hetkellä ruuhkassa junien 10min vuoroväliin huonosti sopivalla 8min vuorovälillä. 10min vuorovälillä linja toimisi paremmin, mutta Malmista itään 10min kapasiteetti ei riittäisi. Jos siis runkolinjoille sallittaisiin linjavariaatioita, 10min vuoroväli ja Malmi-Mellunmäki/Vuosaari välillä kulkeva apulinja toimisi paljon paremmin.
 
Ennen tuon luonnosraportin julkaisua HSL oli suunnitelman blogissa https://hslhelpoke.blogspot.com/2019/04/muutos-linjan-53-reittiin-palautteen.html#comment-form vastannut kysymykseen 59 reitistä Malminkartanossa, että myös 37 tulee kulkemaan suoraan Naapuripellontietä, koska vanhalle reitille ei muuten mahtuisi uudisrakentamisen vaatimia parkkipaikkoja kadunvartteen. Riippumatta mihin korvaavat pysäkit sijoituvat Naapuripellontielle, alueella tulee olemaan paikkoja yli 500m päässä bussipysäkistä tai juna-asemasta. Koskutien päässä ollaan lähellä jo 600m etäisyyksiä.

Muutenkin tuntuu vähän turhalta että ajetaan eteläisen Malminkartanon kierroksen jälkeen melkein takaisin Kartanonkaaren risteykseen. 37:n jatkuessa Myyrmäkeen ja sen jaettaessa perus ja B-linjaksi 20min vuorovälillä ruuhkassa 39:n tapaan, kannattaisi harkita vain B-version ajamista eteläisen Malminkartanon kautta ja perusvesion korvaamista ruuhkassa 37V:llä joka ajaisi Naapuripellontieltä suoraan Vihdintielle. Ruuhkan ulkopuolella ajettaisiin siis oikaisematonta 37:ää Myyrmäkeen asti. Se nopeuttaisi varsinkin Honkasuolaisten matkaa, mutta ongelmana olisi tahdistaminen, kun eteläisen malminkartanon kierros kestää juuri alle 10min ruuhkassa, eli 37V ja B kulkisivat peräkanaa joko Vihdintiellä tai Naapuripellontiellä. Ongelma ei tosin olisi yhtä paha jos kummallakin linjavariaatiolla olisi 15min vuoroväli ruuhkassa, mutta 37V ei vapauta kuin 20min melkein kahden tunnin kierrosajasta, jolloin oikaisun tuoma matkustajamäärien kasvun tulisi olla huomattavaa.


Tuossa raportissa omasta mielestä huomattavia asioita on päätepysäkkien kohdalla Kannelmäessä tilan riittämättömyys kolmelle linjalle. Asian voisi ratkaista muuttamalla "Terminaalia" sopivammaksi, mutta raportissa mainitaan nimenomaan jatkokäsittely Hämeenlinnanväylän suunnan linjastonuudistuksen yhteydessä, joka tarkoittaisi kai 42 siirtoa muualle. 52 tulee korvaamaan 41:n nykyisen liityntäyhteyden Huopalahteen, jolloin se todennäköisesti siirretään kulkemaan 63 nykyistä reittiä Eliel Saarisen tielle ja siitä Ilkantielle josta sen nykyistä reittiä Kannelmäkeen. Itse olisin siirtänyt sen Pelimannintieltä Kannelmäen asemalle samalla, mutta se ei kai ole sitten mahdollista tilanpuutteen takia.

Toinen mikä jäi mietityttäämään oli sähköbussiliikenteeen edellytyksissä uudelle linjastolle Linjan 57 kohdalla epävarmuus sopivan sähkökaluston saatavuudesta. Eli sähköisen A2 ja telien puuttuminen markkinoilta. Olemassaolevat Linkkerit kevyestä rakenteesta huolimatta ovat 40 paikkaisia eli A2:ia. Ja 59:n kohdalla, joka on siis toinen projektissa runkolinjaksi ehdotettu linja, puollettiin sähköistämistä nimenomaan nivelien saatavuuden takia. Onko 59:n kuormitus uudessa linjastossa tosiaan niin paljon suurempaa, että 5-6min vuorovälistä huolimatta tarvitaan niveliä? Vai tehdäänkö 57:llä niin pitkiä matkoja, ettei 8min välein kulkevien telien sijasta voi ajaa nivelillä 10min vuoroväliä, joka sopisi paremmin junavaihtoon Ilmalassa, kun matkustajat joutuisivat seisomaan liian pitkiä matkoja?
 
Runkobussilinjat eli "metrobussit" voisivat hyvin olla muiden metrolinjojen tapaan numeroituna Mx-linjoiksi. Linjat M1 ja M2 ovat jo, joten siitä vaan eteenpäin numeroituna. Näinhän on muunmuassa Berliinissä.

Tuo oli hsl:n suunnitelmissa kun länsimetroa rakennettiin, siitä luovuttiin järki syistä. Kuka haluaa kulkea M154NT - linjalla, puhumattakaan siitä, että pitäisi esitellä turistille niitä. Sekä tuo ei olisi mahtunut kaikkien autojen kilpeen.
 
Tuo oli hsl:n suunnitelmissa kun länsimetroa rakennettiin, siitä luovuttiin järki syistä. Kuka haluaa kulkea M154NT - linjalla, puhumattakaan siitä, että pitäisi esitellä turistille niitä. Sekä tuo ei olisi mahtunut kaikkien autojen kilpeen.

Mistäs tuo ”NT”? Eihän runkolinjoilla ole variantteja. Ja miksi pitäisi olla niinkin suuri numero kuin 154?
 
Mistäs tuo ”NT”? Eihän runkolinjoilla ole variantteja. Ja miksi pitäisi olla niinkin suuri numero kuin 154?

Siitä länsimetron_linjastoluonnos.html siinä oli tosin M132NT, mallissa, ja todettiin että tietyissä autoissa ei mahdu kilpeen kuin 3-4 numeroa ja yksi kirjain. Runkolinjoilla ei tosiaan kovin usein ole esim X-vuoroja. Sinällään tosiaan runkolinjat ovat kirjaimeimettomia.
 
Siitä länsimetron_linjastoluonnos.html siinä oli tosin M132NT, mallissa, ja todettiin että tietyissä autoissa ei mahdu kilpeen kuin 3-4 numeroa ja yksi kirjain. Runkolinjoilla ei tosiaan kovin usein ole esim X-vuoroja. Sinällään tosiaan runkolinjat ovat kirjaimeimettomia.

Löytyykö tuota mainitsemaasi luonnosta jostain?
 
Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvistä bussien poikkeusreiteistä ei ole vielä omaa ketjua, joten laitan muutaman tähän:

Huopalahden aseman joukkoliikennetunnelin muutostöiden alkamisen vuoksi siirtyvät tunnelin kautta kulkevat linjat pariksi vuodeksi poikkeusreiteille 12.8.2019 alkaen.
- 550: Haagan liikenneympyrän ja Pirkkolantien välillä reittiä Vihdintie-Hämeenlinnanväylä-Nuijamiestentie. Westendinaseman suuntaan ajetaan Matkamiehentien kautta kuten 63, Itäkeskuksen suuntaan ajetaan yksi liittymäväli Hämeenlinnanväylää.
- 552: Etelä-Haagassa samaa reittiä Palokaivon aukion kautta kuin 52.

Lisäksi myös 41:n reitti oikaistaan Etelä-Haagassa samalle reitille kuin 40 ajaa.

Karttoja ja lisätietoa HSLn toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksissä: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decisions&id=toja
 
Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvistä bussien poikkeusreiteistä ei ole vielä omaa ketjua, joten laitan muutaman tähän:

Huopalahden aseman joukkoliikennetunnelin muutostöiden alkamisen vuoksi siirtyvät tunnelin kautta kulkevat linjat pariksi vuodeksi poikkeusreiteille 12.8.2019 alkaen.
- 550: Haagan liikenneympyrän ja Pirkkolantien välillä reittiä Vihdintie-Hämeenlinnanväylä-Nuijamiestentie. Westendinaseman suuntaan ajetaan Matkamiehentien kautta kuten 63, Itäkeskuksen suuntaan ajetaan yksi liittymäväli Hämeenlinnanväylää.
- 552: Etelä-Haagassa samaa reittiä Palokaivon aukion kautta kuin 52.

Lisäksi myös 41:n reitti oikaistaan Etelä-Haagassa samalle reitille kuin 40 ajaa.

Karttoja ja lisätietoa HSLn toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksissä: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_decisions&id=toja

Ei kyllä hyvältä näytä nuo kaikki 550:n poikkeusreitit, paljonkohan mahtaa vaikuttaa matka-aikaan ja matkustajamääriin
 
Ei kyllä hyvältä näytä nuo kaikki 550:n poikkeusreitit, paljonkohan mahtaa vaikuttaa matka-aikaan ja matkustajamääriin

Lisäksi 550 on poikkeusreitillä kesällä ainakin Maunulassa, Oulunkylässä ja Roihupellossa.
Tuolla Maunulassa ajataan kapeahkoa asuinkatua pitkin...
 
HSL:n hallituksen esityslistalla on lausuntopyyntö Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta. Itse yleissuunnitelma ei kai ole valmis, koska annetun linkin, joka ei tosin ole yleisesti nähtävissä, yhteydessä kaytetään sanamuotoa yleissuunnitelmaaineistot. HSL:n lausuntoehdotuksesa sanotaan kuitenkin seuraavasti:

Länsi-Helsingin raitiotie liikennöi alueella, jossa on merkittävä määrä sisäistä ja seudullista bussiliikennettä, jota on jo tai, jota ollaan nostamassa tulevina vuosina runkolinjoiksi (mm. linjat 52, 57, 59, 200, 300, 500, 510)

Näistä 52:n runkolijaistamisesta ei ole aikaisemmin mainittu. Uusi 52 runkolinjana toisi tosin ongelmia Hakuninmaalle, jossa jäisi pysäkkejä välistä ilman mitään linjaa. Asian voi korjata ajamalla 431:n alueen läpi, eikä Kuninkaantammen tulevan eritasoristeyksen kautta kolmostielle. Sitä on moni ehdottanut muutenkin jo aikaisemmin, mutta HSL on ollut hyvin vastahakoinen muutosta kohtaan. Jopa niin ettei ole suostuttu sanomaan miksei sitä voida käyttää edes väliaikaisena reittinä kunnes uusi liittymä on valmis. Munkkiniemen ja Otaniemen välillä ei jääkkään pois kuin yksi pysäkkipari Ramsaynrannassa.

Runkolinjojen numerointi on myös edelleen ratkaisematon ongelma, kun 5-alkuisia kymmenjaollisia linjanumeroita ei riitä edes 57:lle ja 59:lle, saati sitten 52:lle.
 
Vähän radikaali ehdotus, mutta nyt kun metrolinjatkin ovat saamassa omat, metrojunissakin näkyvät, linjatunnukset (saneeratussa M100-sarjan metrojunassa on ledkilvet ja niissä lukee myös linjanumero), niin niin muillekin runkolinjolle M-tunnuksella alkava linjatunnus.

Esimerkiksi:
linja 500 = M5
linja 510 = M51
linja 550 = M55
linja 560 = M56
linja 570 = M57
linja 18 = M18
linja 39 = M3
linja 40 = M4
linja 200 = M20

Ja niin edelleen.
 
Takaisin
Ylös