Raide-Jokeri

Tiedote taitaa olla värässä.

Ei se väärässä ole, vaan asia päätettiin ehdotuksen mukaan, kuten tiedotteessa lukee.

Tässä taas nähdään, että kun johtokunta koostuu maallikoista, ei sillä ole eväitä puuttua Raide-Jokerin kaltaisiin isoihin asioihin. Sen sijaan jonkun yksittäisen linjan muutaman sadan metrin reittimuutosta voidaan pyöritellä pitkäänkin.
 
Ei se väärässä ole, vaan asia päätettiin ehdotuksen mukaan, kuten tiedotteessa lukee.
Jos tiedote on oikeassa, esittelijä on muuttanut ehdotustaan tiedotteen esittämään muotoon. Näinhän esittelijä voi tehdä sen jälkeen, kun lista on jaettu ja pantu julki internetiin. Onko esittelijä muuttanut ehdotustaan ennen kokousta? Saamani tiedon mukaan ei, joten tiedote on väärässä. Jos tiedotteessa olisi lukenut vain ”ehdotuksen mukaan” eikä mitään muuta, tiedote olisi ollut yksiselitteinen ja viitannut julki olevaan esitykseen.

Tässä taas nähdään, että kun johtokunta koostuu maallikoista, ei sillä ole eväitä puuttua Raide-Jokerin kaltaisiin isoihin asioihin. Sen sijaan jonkun yksittäisen linjan muutaman sadan metrin reittimuutosta voidaan pyöritellä pitkäänkin.
Valitettavasti olet oikeassa. Ja tätähän Mirva Haltia on blogissaan valitellut useammin kuin kerran. Minä pidän poliittisilta puolueilta vastuuttomana sitä, että lautakuntiin / johtokuntiin nimitellään henkilöitä, joilla ei ole kiinnostusta perehtyä asioihin, joista he päättävät.

Antero
 
Jos tiedote on oikeassa, esittelijä on muuttanut ehdotustaan tiedotteen esittämään muotoon. Näinhän esittelijä voi tehdä sen jälkeen, kun lista on jaettu ja pantu julki internetiin. Onko esittelijä muuttanut ehdotustaan ennen kokousta? Saamani tiedon mukaan ei, joten tiedote on väärässä. Jos tiedotteessa olisi lukenut vain ”ehdotuksen mukaan” eikä mitään muuta, tiedote olisi ollut yksiselitteinen ja viitannut julki olevaan esitykseen.

Jos esittelijä olisi muuttanut ehdotustaan esityslistan julkaisemisen jälkeen, lukisi kokoustiedotteessa "Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan". Kokoustiedotteen tekstissä mikään ei ole ristiriidassa alkuperäisen ehdotuksen kanssa, joten mikä siinä on väärin?
 
Jos esittelijä olisi muuttanut ehdotustaan esityslistan julkaisemisen jälkeen, lukisi kokoustiedotteessa "Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan".
Merkintää ”muutettu esitys” käytetään silloin, kun esittelijä muuttaa esitystään kokouksen aikana. Esimerkiksi siten, että joku ehdottaa muutosta ja esittelijä ilmoittaa, että hän voi muuttaa esityksensä ehdotuksen mukaisesksi. Silloin ei tarvitse kenenkään jäsenen kannattaa muutosesitystä eikä muutoksesta äänestetä.

Jos esittelijä muuttaa esitystään ennen kokousta, muutettu esitys jaetaan kokouksessa pöydälle ja asia esitellään pöydälle jaetun mukaisena. Jos asia tällaisena hyväksytään, pöytäkirjaan kirjoitetaan ”päätös esittelyn mukaan”.

Kokoustiedotteen tekstissä mikään ei ole ristiriidassa alkuperäisen ehdotuksen kanssa, joten mikä siinä on väärin?

Johtokunnan esityslista www.ssä, viittaus tämän viestin ajankohtana:

HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityslista 18.6.2009 sanoi:
EHDOTUS
Johtokunta päättänee merkitä tiedoksi raportin Raide-Jokeri, alustava yleissuunnitelma 2009, ja päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se kehottaisi
- HKL-liikelaitoksen johtokuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa ennen hankesuunnitteluvaihetta laatimaan varsinaisen yleissuunnitelman, jossa Raide-Jokerin liikenne-ennusteeseen, vaikutuksiin ja kannattavuuslaskelmaan liittyviä epävarmuuksia vähennetään. Yleissuunnitelmassa tulee lisäksi arvioida mahdollisuudet kehittää jokeria bussein tai johdinautoin kunnes linjan matkustajamäärät edellyttävät raideliikenneratkaisua.
- kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään Raide-Jokerin edellyttämien kaavamuutosten valmistelun.

HKL:n päätöstiedote www:ssä tämän viestin ajankohtana:

HKL-liikelaitoksen johtokunnan päätöstiedote sanoi:
RAIDE-JOKERIN ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Ehdotuksen mukaan.
Johtokunta äänesti 5 – 3. Mirva Haltia-Holmbergin vastaesitys koski ehdotuksessa mainittuja Jokerin kehittämistapoja.
Johtokunta merkitsi Raide-Jokeri –raportin tiedoksi ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se kehottaisi HKL:n johtokuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan varsinaisen yleissuunnitelman sekä kaupunkisuunnitteluvirastoa käynnistämään Raide-Jokerin edellyttämien kaavamuutosten valmistelun.

Raide-Jokeri on Itäkeskuksesta Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan kulkeva seudullinen kehämäinen pikaraitiotielinja. Tällä hetkellä poikittaisyhteyttä hoitaa suosittu Bussi-Jokeri eli bussilinja 550. Raide-Jokeri on yksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007) esitetyistä tärkeistä joukkoliikenteen kehittämishankkeista. Se on esitetty toteutettavaksi vuoden 2016 jälkeen. Helsinki, Espoo, YTV sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat teettäneet Raide-Jokerin alustavan yleissuunnitelman. Suunnitelman perusteella on syytä tehdä Raide-Jokerin edellyttämät kaavavaraukset.

Radan kustannusarvio on 210 milj. euroa. Raitiovaunukaluston ja varikon kustannukset mukaan lukien kokonaisinvestointi on 330 milj. euroa.

Edeltä näkee mikä on ero: Päätöstiedotteessa ei puhuta mitään bussien kehittämisestä ja johdinautoista kuten netissä olevassa esityksessä. Päätöstiedotteen mukaan päätöksessä mainitaan ainoastaan varsinainen yleissuunitelma.

Ero on varsin olennainen, ja haluaisin tietää, mitä lopulta on päätetty. Ehkä se selviää vasta kun asia tulee kaupunginhallitukseen, jonka on valittava, toimiiko se Espoon ja Helsingin ks-lautakuntien ja yhteisen työryhmän mukaan vai HKL:n johtokunnan mukaan.

Antero
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Päätöstiedotteessa ei puhuta mitään bussien kehittämisestä ja johdinautoista kuten netissä olevassa esityksessä. Päätöstiedotteen mukaan päätöksessä mainitaan ainoastaan varsinainen yleissuunitelma.

Se, että päätöstiedotteesa ei niitä mainita, ei tee siitä väärää. Päätöstiedotteessahan vain kerrotaan (tiedotteen tekijän mielestä) olennaisimmat asiat. HKL:n johtokunta siis päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus "kehottaisi HKL-liikelaitoksen johtokuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa ennen hankesuunnitteluvaihetta laatimaan varsinaisen yleissuunnitelman, jossa Raide-Jokerin liikenne-ennusteeseen, vaikutuksiin ja kannattavuuslaskelmaan liittyviä epävarmuuksia vähennetään. Yleissuunnitelmassa tulee lisäksi arvioida mahdollisuudet kehittää jokeria bussein tai johdinautoin kunnes linjan matkustajamäärät edellyttävät raideliikenneratkaisua".
 
Se, että päätöstiedotteesa ei niitä mainita, ei tee siitä väärää. Päätöstiedotteessahan vain kerrotaan (tiedotteen tekijän mielestä) olennaisimmat asiat.
Tiedottajan tulee ymmärtää, mikä on olennaista tietoa ja tiedottaa se. Tässä asiassa olennaista on nimenomaan se, haluaako HKL:n johtokunta viedä Raidejokeria eteenpäin vai ei. Väärää tiedottamista on tiedottaa siten, että tiedotteesta saa väärän tai epävarman käsityksen. Netissä oleva päätösesitys ja tiedotteen sisältö ovat täysin eri asiat. Sillä on eri asia edetä Raidejokerin suunittelussa kuin alkaa tutkia bussiliikennettä.

Minä olen lukenut esityslistan ja olen asiasta muutenkin kohtalaisen hyvin perillä. Rohkenen väittää, että suurin osa tiedotteen lukijoista ei ole asiasta perillä eikä ole lukenut esityslistaa. Eikä lue sitä tiedotteenkaan luettuaan, vaan tulkitsee tiedotteen kertovan sen, mitä päätettin.

Korostan sitä, että väärää tiedottamista ei ole pelkästään valehtelu, vaan myös olennaisen asian jättäminen kertomatta. Onkohan tämä nyt vahvistettu jo hovioikeudessakin erään päätoimittajan tapauksessa.

Antero
 
Sen kerran kun Espoo haluaisi rakentaa seudullista raideliikennettä, Helsinki haraa vastaan. Voisiko joku kertoa miksi. Kenen intressissä hankkeen torpaaminen on?

Kyllä länsimetroa pohdittaessa riitti Helsingin puolelta argumentteja raideliikenteen siunauksellisuudesta aina ja ehdottomasti vaikka laskelmat olisivat mitä. Miksei näitä samoja ääniä kuulu nyt.
 
Kenen intressissä hankkeen torpaaminen on?

Ainoa keskeinen intressi Raide-Jokerin torppaamiseen on se, että Suomeen - eikä varsinkaan Helsinkiin - ei saisi tulla toteutunutta ja onnistunutta pikaraitiotietä.

Tällaiseen voi olla lähinnä intressit
a) ylikuormitetusta bussiliikenteestä hyötyvillä tahoilla
b) metron voimakkaan laajentumisen toivojilla

Kuten edellä on todettu "yhteiskuntataloudellinen laskelma" tässä tapauksessa on vain harhaanjohtamista, koska laskelmasta puuttuu lähes kaikki oleelliset joukkoliikennehankkeen hyödyt.
 
Ainoa keskeinen intressi Raide-Jokerin torppaamiseen on se, että Suomeen - eikä varsinkaan Helsinkiin - ei saisi tulla toteutunutta ja onnistunutta pikaraitiotietä.

Nykyinen raide-jokerin suunnitelma on huono eikä ihme, ettei se innosta. Nykyinen suunnitelma on suunniteltu toteutettavan hyvin halvalla ja se on aiheuttanut merkittävän matka-ajan hidastumisen. Raide-jokeri olisi nykyisen katuratikkavaihtoehdon sijasta syytä toteuttaa ratkaisuna, jossa sillä on joka paikassa omat kaistat, hyvin suuri osa reitistä on käytännössä eristett, suurin osa pääkaduista alitetetaan tai ylitetään ja pahimmat osuudet rakennetaan tarpeen mukaan tunneliin.
 
Viimeksi muokattu:
Nykyinen raide-jokerin suunnitelma on huono eikä ihme, ettei se innosta. Nykyinen suunnitelma on suunniteltu toteutettavan hyvin halvalla ja se on aiheuttanut merkittävän matka-ajan hidastumisen. Raide-jokeri olisi nykyisen katuratikkavaihtoehdon sijasta syytä toteuttaa ratkaisuna, jossa sillä on joka paikassa omat kaistat, hyvin suuri osa reitistä on käytännössä eristett, suurin osa pääkaduista alitetetaan tai ylitetään ja pahimmat osuudet rakennetaan tarpeen mukaan tunneliin.

Mun käsitykseni on, että reittiä hidastaa Laajalahden ja pohjois-Tapiolan kautta ajaminen. Sen idea lienee että sillä korvattaisiin useita bussilinjoja ja että se toimisi samalla metron ja lähijunien liityntälinjana, mutta toteutus on kieltämättä kömpelö. Jos raide-Jokeri noudattaisi nykyisen bussi-Jokerin reittiä Leppävaarasta Kehäykköstä pitkin Otaniemen kautta Tapiolaan, niin nopeampi olisi.

Ongelma kehäykkösen linjauksessa on taas se, että mitään mittavaa maankäyttöä sen varrella ei voi toteuttaa, koska alueet Laajalahden (tarkoitan tässä Laajalahti -nimistä merenlahtea, en pientaloaluetta) ja kehäykkösen välillä ovat jonkinlaisia luonnonsuojelualueita, mutta koska Laajalahden pientaloalueen kautta kulkevalla reitilläkin on rajoitteensa, niin pidän kehäykkösen reittiä tässä tapauksessa järkevämpänä nimenomaan jos halutaan toteuttaa pikaraitiotie.

t. Rainer
 
Viimeksi muokattu:
Nykyinen raide-jokerin suunnitelma on huono eikä ihme, ettei se innosta. Nykyinen suunnitelma on suunniteltu toteutettavan hyvin halvalla ja se on aiheuttanut merkittävän matka-ajan hidastumisen. Raide-jokeri olisi nykyisen katuratikkavaihtoehdon sijasta syytä toteuttaa ratkaisuna, jossa sillä on joka paikassa omat kaistat, hyvin suuri osa reitistä on käytännössä eristett, suurin osa pääkaduista alitetetaan tai ylitetään ja pahimmat osuudet rakennetaan tarpeen mukaan tunneliin.
Ihan noin suhteellisuudentajun vuoksi, täyseristetyn maanalaisen metron keskinopeus 800 metrin pysäkinvälillä, 30s pysäkkiajalla ja 1m/s2 kiihtyvyydellä/hidastuvuudella olisi n. 32,5km/h, eli noin 8km/h enemmän kuin Raidejokerilla (24,5km/h). 25km matkaan menisi aikaan reilu 45 minuuttia. Hintaa pelkille asemille tulisi tuollaiset miljardi euroa. Vertailuna käytetty bussin keskinopeus on muuten 30km/h eli metron luokkaa, uskoo ken tahtoo että tuossa pysytään ruuhka-aikaan. Pointtina että Raide-Jokerin nopeus on tuolla pysäkkivälillä ja täsmällisenä ihan hyvä ja se ei siitä tunneleilla juuri nouse.
 
Olen ollut pitkällä ulkomaanmatkalla, jonka aikana kyllä tilaisuuden tullen luin jlf:ää ja selasin pikaisesti läpi nettiversion suunnitelmaraportistakin. Mutta aika ei antanut myöten keskusteluun osallistumiseen. Vaan eipä ollut tarviskaan, eiköhän täällä ole kaikki jo sanottu ja moneen kertaan.

Itse raportti vaikuttaa minun mielestäni asiantuntevalta ja olen hämmästynyt siitä, että HKL:n johtokunnan esityslista hyökkää omaa suunnitelmaansa vastaan aika alkeellisella tavalla ja väittää itse tehtyä työtä pätemättömäksi. Kyllä omien suunnitelmien (ja omien alaistensa) takana on voitava hyvän johtajan seistä.

Itse toivon, että apulaiskaupunginjohtajat Penttilä ja Sauri, jotka ilmeisesti yhdessä sopivat, miten asia kupunginhallitukseen viedään, näkisivät laajemman kokonaisuuden kuin Yhtali-laskelmaa tuijottava HKL-Suy. Espoon ja Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnat ovat käytännössä siunanneet hankesuunnitelman laatimisen jo (Espoo tosin hiukan eri sanoin; osaakos joku tulkita?), ja vastaan haraa johdinautoineen vain HKL, jota ei kuitenkaan enää puolen vuoden päästä ole.

Tulevan HSL:n kannalta lienee samantekevää, hoidetaanko jokeria busseilla vai ratikoilla, se kun laskuttaa kulunsa sitten kunnilta joka tapauksessa. Varmaan HSL ajaa jokeria vaikka vesibusseilla, jos kunnat haluavat siitä maksaa.

Laaksosen Mikon kanssa olen samaa mieltä siitä, että autoliikenteen väyläinvestointeja perustelemaan laadittu Yhtali-laskusysteemi on sopimaton joukkoliikennehankkeisiin (tottakai se on, kun se kerran on toisenlaiseen käyttöön suunniteltu) ja sen tilalle tulisi kehittää muu kansallinen kannattavuusmittari. Mutta onko aina tehtävä omaa? Millä keinoin joukkoliikennehankkeiden kannattavuutta arvioidaan esim. Saksassa, ja mikseivät ne keinot sopisi myös meille?
 
Ongelma kehäykkösen linjauksessa on taas se, että mitään mittavaa maankäyttöä sen varrella ei voi toteuttaa, koska alueet Laajalahden (tarkoitan tässä Laajalahti -nimistä merenlahtea, en pientaloaluetta) ja kehäykkösen välillä ovat jonkinlaisia luonnonsuojelualueita, mutta koska Laajalahden pientaloalueen kautta kulkevalla reitilläkin on rajoitteensa, niin pidän kehäykkösen reittiä tässä tapauksessa järkevämpänä nimenomaan jos halutaan toteuttaa pikaraitiotie.

Mä näkisin, että pitkällä tähtäimellä jokeri jaetaan kahdelle haaralle Leppävaaran jälkeen, jolloin toinen haara kulkee Otaniemen kautta Tapiolaan. Tällöin Leppävaaran ja Tapiolan välillä on edelleen tiheä yhteys ja Otaniemi saadaan jokerin piiriin.

Tiedän, että Espoossa on tiettyjä haluja jo nyt sille, että Otaniemi kytkeytyisi "jokeriverkkoon", mutta toistaiseksi vaakakupissa painaa enemmän harhaluulo siitä, että jokeri söisi metron matkustajat. Joudumme siis odottamaan kunnes Espoossa on täysin ymmärretty, että metron ja ratikan päällekkäisyys ei ole paha asia vaan molemmat päinvastoin tukevat toisiaan ja jokeri palvelee nimenomaan metroa syöttävänä linjana tämän pitkän asemavälin välipysäkeillä.
 
Tiedän, että Espoossa on tiettyjä haluja jo nyt sille, että Otaniemi kytkeytyisi "jokeriverkkoon", mutta toistaiseksi vaakakupissa painaa enemmän harhaluulo siitä, että jokeri söisi metron matkustajat. Joudumme siis odottamaan kunnes Espoossa on täysin ymmärretty, että metron ja ratikan päällekkäisyys ei ole paha asia vaan molemmat päinvastoin tukevat toisiaan ja jokeri palvelee nimenomaan metroa syöttävänä linjana tämän pitkän asemavälin välipysäkeillä.

Minä taas uskon, että Otaniemi kytkeytyisi ratikkaverkkoon lopulta Tiedelinjan korvaavalla pikaraitiotiellä. Koska se on ainoa tapa, jolla Espoo saa lempilapsensa Suurpellon raideverkkoon järkevällä aikataululla.
 
Tuli mieleen kun on kesä, loma ja liikaa aikaa:

Jos tuo linjanopeus on oikeasti ongelma, enkä ole ollenkaan vakuuttunut että se on, niin voi sitä raiteiden kapasiteettia käyttää niinkin että kaikki vuorot eivät pysähdy kaikilla pysäkeillä, esim. näin:
A) PIKAjokeri. Pysähtyy keskeisillä pysäkeillä, nimenomaan nopea poikittaisyhteys, ajoaika Itäkeskus-Tapiola n. 45 minuuttia (varovasti laskettuna). Pysäkit: Itäkeskus - Viikki - Oulunkylä - Maunula - Huopalahden asema - Pitäjänmäki - Leppävaara).
B) Linja 1J Itäkeskus - Oulunkylä - Käpylä... pysähtyy jokaisella pysäkillä
C) 10J Itäkeskus - Huopalahti - Mannerheimintie... samoin joka pysäkillä
D) 4J Tapiola - Pitäjänmäki - Munkkiniemi...

Jos jokaisella noista on vuoroväli 10 min, niin mahtuu ilman ongelmia:
PIKAJokeri lähtee 10 yli Itäkeskuksesta, 10J 11 yli. Ohittamalla pysäkit PIKA säästää Huopalahteen mennessä vajaa kahdeksan minuuttia, ja siellä taas edellinen J10 kääntyy pois tieltä. Sama juttu Tapiola - Pitäjänmäki 4J:n kanssa. Tuo 1J mahtuu vallan mainiosti PIKAn ja 10J:n väliin, lisäksi se auttaa siihen ongelmaan että linja on kuormitetumpi itäpäässä.

Eli ajatuksena lyhyesti että nuo keskustalinjojen jatkot toimivat Jokerin kiskoilla etupäässä liityntä, kun taa PIKAJokeri painottuu enemmän pidempiin poikittaismatkoihin,
 
Takaisin
Ylös