Kilpailutus


Lue ensin itse se artikkeli ja tutustu taustoihin. Ei se uudistus kaikkia sairaanhoitajia koske eikä tuo mukanaan rajatonta oikeutta työntää Rapifeniä suoneen. Nykyisellä sairaanhoitajien vähäisellä farmakologisella osaamisella ei voida sellaiseen ryhtyä. Ehdotus koskisi esimerkiksi lääkärin vahvistaman hoitosuunnitelman toteuttamista sairaanhoitajan vastaanotolla sekä lievien infektiosairauksien - käytännössä - antibioottihoitoa.

Lääkkeenmääräämisoikeus lisäksi aina liittyisi työntekijän tehtävänkuvaan ja palvelussuhteeseen.

Vastuuhan on aina kuulijalla tai lukijalla.

Vastuu on kirjoittajalla, mikäli tietää totuuden toiseksi. Mielipiteiden ilmaiseminen totuutena on häpeällistä.

Kävit varmastikin itse jo kuikuilemassa "Concordian ongelmia" -keskustelua, johon kirjoittelit Concordian röyhkeästi vaativan maksimaalista voittoa laadun kustannuksella sijoitusyhtiöiden omistamana, mutta loit Westendin Linja Oy:stä kuvaa "rehtinä ja reiluna perheyhtiönä" - ilmeisesti tiedottomana WL:n toimitusjohtaja Tehirannan vankeustuomioista liittyen kiistoihin eläkerahastoista.

Kirjoittajan uskottavuus kärsii liian monista pohjanoteerauksista. Eri mieltä saa olla, kunhan tosiväitteilleen löytyy totuuspohjaa.
 
Viimeksi muokattu:
Kävit varmastikin itse jo kuikuilemassa "Concordian ongelmia" -keskustelua, johon kirjoittelit Concordian röyhkeästi vaativan maksimaalista voittoa laadun kustannuksella sijoitusyhtiöiden omistamana, mutta loit Westendin Linja Oy:stä kuvaa "rehtinä ja reiluna perheyhtiönä" - ilmeisesti tiedottomana WL:n toimitusjohtaja Tehirannan vankeustuomioista liittyen kiistoihin eläkerahastoista.

Kirjoittajan uskottavuus kärsii liian monista pohjanoteerauksista. Eri mieltä saa olla, kunhan tosiväitteilleen löytyy totuuspohjaa.

Tällaista kuvaa Westendin Linja on ainakin halunnut antaa ja olen luottanut pienyritysten paremmuuteen verrattuna näihin suuriin, koska pienissä yrityksissä on muitakin motiiveja kuin maksimaalinen voitto. Suurissa yhtiöissä omistus on kasvotonta ja ne toimivat enemmän rahan ehdoilla, kun ei kenelläkään ole henkilökohtaisesti paljoa pelissä. Pienyrittäjä toimii oman maineensa varassa ja harvoin haluaa sitä pilata. Ihmettelenpä, että pääkaupunkiseudulla on edes kelpuutettu Westendin Linjaa kilpailutuksiin, jos vankeustuomioitakin on toimitusjohtajalla taustalla. Eikös linja-autoyrittäjän toimilupakin edellytä hyvämaineisuutta? Ovatko viranomaiset katselleet toimia läpi sormien?
 
Eikös linja-autoyrittäjän toimilupakin edellytä hyvämaineisuutta? Ovatko viranomaiset katselleet toimia läpi sormien?

Toimitusjohtajan ei tarvitse olla yrityksessä joukkoliikenteestä vastaava henkilö, jolta hyvämaineisuutta edellytetään.
 
Ihmettelenpä, että pääkaupunkiseudulla on edes kelpuutettu Westendin Linjaa kilpailutuksiin, jos vankeustuomioitakin on toimitusjohtajalla taustalla.

Hankintalaissa sanotaan:
Finlex sanoi:
54 §
Muut poissulkemisperusteet

Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on:
...
3) saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion;
...
Mitä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetään ehdokkaasta ja tarjoajasta, sovelletaan myös, kun virheeseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdokkaan tai tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Poissulkemista koskevassa harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus, yhteys hankinnan kohteeseen, kulunut aika, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä rikkomukseen tai laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot.

Lain mukaan hankintayksiköllä (eli tässä tapauksessa liikenteen tilaajalla) olisi siis oikeus sulkea Westendin Linja tarjouskilpailun ulkopuolelle, mutta ei velvollisuutta tehdä niin. Hankintayksikkö saa itse päättää asian.
 
Terveydenhuollon ammattitaitotasoa rajoittavat suunnattomat massaluennot, kun olisi enemmälti korostettava potilaan ongelmien kohtaamista yksilöllisen opetuksen sekä modernien tutkimusmenetelmien kautta. Eikä lääkäreiden itsensä suhtautumista muuttane tämänkaltainen "neljä tonnia palkkaa ja vielä kehdataan pyytää lisää" -keskustelu.
Massaluennot – ai niitä on lääkiksessäkin? Perusasioiden opettamiseen massaluennotkin soveltuvat, mutta ei tosiaan käytännön lääkäritoimen opetukseen.

Edellä vihreä hallintotieteilijä arvosteli erikoislääkäreiden 4.000 euron kuukausipalkkioita - keskiarvon toki ollen alakanttiin - ollen ilmeisesti autuaan tietämätön, että toki lääketieteen lisensiaatin koulutuksella on harjoittelujakson jälkeen oikeutettu suorittamaan työtään, mutta erikoislääkärin tutkinnon suorittaminen tarkoittaa yhä vähintään viiden vuoden lisäkoulutusta tuohon vähintään kuudessa vuodessa suoritettuun LL-tutkintoon. Eikö todellakaan lähes keskimäärin 12-13-vuotisella koulutuksella jonkin suuren, humaanin aatteen edessä edes keskimääräinen akateemikon palkka vielä tule kysymykseen? Onko esimerkinomaisesti sydän- ja verisuonikirurgia siinä määrin mitätön tieteenlaji, ettei sen spesifisestä osaamisesta puolitoistavuosikymmenisen opiskelun jälkeen ole oikeutettu kohtuullisen verorasitteen aiheuttavaan kohtuulliseen korvaukseen? Kykenisikö sairaanhoitaja todella suorittamaan vaikean sydänleikkauksen?
Todella olin autuaan tietämätön, mitä erikoislääkärin pätevyyteen vaaditaan. Olen katsonut Neloselta Sairaala-ohjelmaa, ja siitä sai sellaisen käsityksen, että lisuriksi valmistumassa olevat olisivat "erikoistuvia lääkäreitä", eli tulkiten lisensiaatteina erikoislääkäreitä. Tältä osin voin vetää sanojani takaisin. Erikoislääkäri tekee minusta tärkeämpää työtä kuin vaikkapa hallinto- ja talousjohtaja tai aluekehitysjohtaja, joka saa vastaavaa palkkaa kuin erikoislääkäri ja johon hallintotieteiden maisterin tutkinto pätevöittää (yhdessä riittävän kokemuksen kanssa toki). Molempia tarvitaan toki, mutta voin nöyrästi sanoa hallintoalan olevan selkeästi ylipalkattu. Myönnettäköön toki, etten noin vain vapaaehtoisesti rupea itse nostamaan normaalia selvästi pienempää palkkaa, mutta maksan sen sijaan kernaasti veroja puoletkin tulevasta palkastani!

Käsi ylös! Kuka ei koskaan ole laittanut ylimääräistä kilometriä suuntaansa työmatkakulujensa vähennyssarakkeeseen? Niinpä. Se on rikollista, palkkioiden nosto osakeyhtiön kautta toistaiseksi ei.
_o/ - en ole koskaan "puhunut muunneltua totuutta" verotuksessa.
 
Käsi ylös! Kuka ei koskaan ole laittanut ylimääräistä kilometriä suuntaansa työmatkakulujensa vähennyssarakkeeseen? Niinpä. Se on rikollista, palkkioiden nosto osakeyhtiön kautta toistaiseksi ei.

Eikös tämä myönteinen suhtautuminen verovilppiin ole rikokseen yllyttämistä, josta voidaan tuomita rangaistukseen? Ei kannata kuvitella, että jos itse tai tuttavasi ette noudata lakia, niin että muillakin sen noudattaminen olisi yhtä joustavaa, sen mukaan mikä on itselle edullista.

Suomen rikoslaki sanoi:
RL 5 luku 2 §: Joka käskee, palkkaa, kiusaa tahi muuten tahallansa taivuttaa tai viettelee toista rikokseen, tuomittakoon, joko rikos tulee täytetyksi, taikka vaan jää rangaistavaan yritykseen, yllytyksestä ikäänkuin hän itse olisi ollut tekijä.

Lähde:
http://www.heikniemi.net/kirj/jur/rikos/yllytys.html

_o/ - en ole koskaan "puhunut muunneltua totuutta" verotuksessa.

En minäkään. Jotkut täällä kuvittelevat, että kaikki muutkin ovat vastuuttomia lurjuksia ja harrastavat verovilppiä.
 
Voi herranjestas sentään! Ultrix sentään vastaa asiallisesti asiakysymyksiin, mutta sinä kemkim olet kyllä valinnut kerrassaan mielenkiintoisen linjan rääpiä joitakin sitaatteja sivuuttaen ne sinun esilletuomiasi väitteitä kyseenalaistavat asiakohdat.

Paljon kiitoksia mielenkiintoisesta linkistä tuon vm. -01 oik.yo.:n blogiin! Harmi että tuo kappale lainsäädäntöä, jota itsekin siteerasit, on korvattu - kiitos rikoslain kokonaisuudistustyön vuonna 2003 voimaan astuneen viimeisimmän osapaketin - uudemmalla lainsäädännöllä.

Eikös tämä myönteinen suhtautuminen verovilppiin ole rikokseen yllyttämistä, josta voidaan tuomita rangaistukseen? Ei kannata kuvitella, että jos itse tai tuttavasi ette noudata lakia, niin että muillakin sen noudattaminen olisi yhtä joustavaa, sen mukaan mikä on itselle edullista.

On se nyt kerrassaan käsittämätöntä, että alat kirjoittamani retorisen kysymyksen perusteella vetämään johtopäätöksiä siitä, mille tasolle rajautuu allekirjoittaneen lainnoudattamishalukkuus. Sinä siteerasit Mikrobitin palvelukseen -02 palannutta oikkaria, minä siteeraan tässä seuraavan lyhyen referaatin jälkeen sinulle oik.t. tri Pekka Koskisen oppikirjaa "Johdatus rikosoikeuteen":

Referoidaan aluksi, hyvä kemkim, siten, että rikos yleisen rakenteensa mukaan on tunnusmerkistön mukaisesti oikeudenvastainen, syyllisyyttä osoittava teko. Kun useimmat rikostunnusmerkistöt ovat kirjoitetut silmällä pitäen yhtä henkilöä rikoksen tekijänä, on siksi, jotta rangaistusvastuuseen voidaan asettaa nekin, joihin tunnusmerkistökuvaus sellaisenaan ei sovellu, otettu rikoslakiin säännökset osallisuudesta rikokseen. "Varsinaisen osallisuuden" piiriin (ts. tekijät eivät suoraan joudu tekijänvastuuseen rinnastettavaan vastuuseen teosta) kuuluvat yllytys ja avunanto.

Näin siis Koskinen:

"Yllytystä on rikoksentekopäätöksen aikaansaaminen päätekijässä. Yllyttäjä on rikoksen henkinen alkuunpanija. Yllytyksestä rangaistaan vain, jos päätekijä toetuttaa sen rikoksen, johon yllytettiin, tai sen rangaistavan yrityksen [...] Yllyttäjä vastaa päätekijän rikoksesta vain oman tahallisuutensa rajoissa jne."

Sinun, kemkim, on nyt turha lähteä hakemaan jonkinlaista "halla-ahomaisuutta" tähän keskusteluun: onko yllytetty vai ei; tässä tapauksessa retorisen kysymyksen keinoin, johon ei edes sisälly minkäänlaista käskymuotoa.

Rautalangasta en uskalla alkaa vääntämään, tiedämme kaikki, millä tavoin asiayhteydestään irroitettuja sitaatteja julkisuudessa saatetaan käsitellä. Mutta todetaan, että siteeraamasi esittämäni lause lienee yhtä paljon yllytystä rikokseen kuin hekumointisi WL:n tj. Tehirannan rehdistä ja reilusta olemuksesta, kyseessä ollen kuitenkin vankeusrangaistukseen tuomittu henkilö. Sinun oikeusfilosofiaasi siteeraten kysynkin siis: onko yllytystä rikokseen todeta omaisuusrikoksista vankeuteen tuomitun henkilön olevan rehti ja reilu yrittäjä? Kannustaako se rikollisuuteen? Ei tietenkään.

Jotkut täällä kuvittelevat, että kaikki muutkin ovat vastuuttomia lurjuksia ja harrastavat verovilppiä.

Minä pystyn asettamaan itseni tällaisen roskan yläpuolelle, mutta sanonpa vain, arvon kemkim: suomalaiseen rikosoikeusjärjestelmään olennaisesti nivoutuu vahva, perusoikeudeksi luettava syyttömyysolettama sekä koko oikeudellisen prosessin läpi kulkeva ns. "favor defensionis"- eli puolustuksen suosimisen periaate. Tämä siksi, ettei syytöntä vahingossakaan tuomittaisi. Jos sanot, että olen vastuuton lurjus ja harrastan verovilppiä, kuten edellä, esität oikeustosiseikan, jonka tueksi sinun on esitettävä todistustosiseikkoja - että siis todella olen verovilppiin syyllistynyt.

Kehoitan sinua nyt vielä kerran ystävällisesti miettimään, mitä kirjoituksesi saattavat todella jonkun hieman laihemmissa liemissä keitetyn kirjoittajan mietteissä aiheuttaa. Ota huomioon ennen kaikkea se, mitä rikoslaki säätää väärästä ilmiannosta taikka kunnianloukkauksesta; ota myös huomioon se, kuinka koventavasti valheellisen vihjauksen esittäminen esimerkiksi nettifoorumilla vaikuttaa teon rikosoikeudelliseen arvosteluun.

Ja ps. "Hyppää kyytiin" ei ole viranomaisjulkaisu ;)
 
Viimeksi muokattu:
Tässä asiassa olen täysin samaa mieltä. Koti, uskonto ja isänmaa luovat meille kaikille sellaisen viitekehyksen, että jopa tämä siteerattu kommentaattori voi tällä arvomaailmalla joskus kasvaa omaa kulttuuritaustaa, perhettä, lähisukua ja muita perusarvoja kunnioittavaksi aikuiseksi ihmiseksi (ilman että tarvitsee jatkuvasti kateellisena halveksia toiselta kulttuuritaustalta menestyneitä ihmisiä tai kansakuntia).

Herra Alatalon olisi hyvä muistaa, että hänen henkilökohtaiset arvonsa eivät ole yleisiä arvoja. Jos väität, että en arvosta kulttuuritaustaani, perhettäni, lähisukuani tai muita perusarvoja, niin voisitko jotenkin perustella väitteesi? On jotenkin asiatonta kommentoida tuntemattomasta ihmisestä tuollaisia. En minäkään ole mielestäni henkilökohtaisesti sinua saattanut huonoon valoon, vaikka en olekaan asioista samaa mieltä. Vai muistanko väärin?

Entäpä, jos olen sitä mieltä, että esimerkiksi kiinalainen diktatuuri on huono asia ja demokratia olisi parempi. Sitäkään ei kai saisi sanoa ääneen, koska se on vain puhdasta kateellisuutta menestyvää kansakuntaa kohtaan? Hah hah.

Tuota, kyllä me suuri enemmistö teemme töitä (niin tätä maailmaa omalta pieneltä osaltamme paremmaksi rakentaaksemme) mutta kuin myös palkkatuloa eli korvausta työstämme ansaitaksemme, jotta perheemme elätämme, asuntokulumme maksamme jne..

Suomen huoltosuhde on kylläkin hieman yli yksi, eli jokainen töissä käyvä elättää noin 1,3 töissä käymätöntä. Lisäksi se huoltosuhde koko ajan heikkenee. Että se siitä suuresta töissä käyvästä enemmistöstä. Vai etkö laske töissä käymättömiä (työttömät, eläkeläiset, lapset) yleisesti ihmisiksi lainkaan?

Haloo moderaattorit! Tämä palsta ei kai ole mikään narkomaniaan yllyttävä verkkokeskustelusaitti? Ennen kuin poliisi tarttuu tähän, voitteko tehdä tarvittavat toimenpiteet?

Jahas, väärän mielipiteen kun sanoo, niin heti pitäisi Isoveljen sensuurin iskeä, jotta ilmapiiri puhdistuu ja jää vain oikeita mielipiteitä. Vähän kuin Orwellin 1984-kirjassa.

Jos et ole tietoinen suurten ikäluokkien aloittamasta hippiliikkeestä 1960-luvulla, jolloin kannabis sun muut aineet tulivat nuorison tietoon, niin ei mahda mitään. Jos kerron, millaista hippielämä on, niin onko se sitten narkomaniaan yllyttämistä, ehkäpä. Muutenkin pidän kummallisena sitä, että "yleisen mielipiteen" vuoksi viinaa voi kyllä kitata mielin määrin ja pilata keuhkonsa tupakalla, mutta EU:n tutkimuksissa tupakkaa ja alkoholia turvallisemmaksi todettu kannabis on jokin kovakin huume. Propaganda on ilmeisesti mennyt hyvin perille.

No, uutisotsikoista voi lukea kerta kerran jälkeen, että yhtä lailla nuoret aikuiset sitä hamppua kasvattelevat kotonaan ja polttelevat, oli se laillista tai ei. Ei voi ainakaan käyttää kotikasvattajiin sitäkään argumenttia, että he tukisivat rikollisjengejä. Eiköhän valtiokin ennen pitkää seuraa keskieurooppalaista linjaa ja myönnä, että aikuiset ihmiset saavat enenevässä määrin itse ottaa vastuun siitä, millä itsensä päihdyttävät. Miksi muuten oikeistolaiset muuten ajavat ihmisille oikeutta kaikkeen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen, mutta päihteiden suhteen noudatetaankin sosialistista valtion holhouslinjaa? Se on vähän epäloogista.

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2008/07/669288

Erkki Tuomiojallekin hamppu on maistunut nuorena ja eivät ihmiset häntä ajattele minään narkkarina:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/200802127235876_uu.shtml

Joo, onpahan jo niin moneen kertaan luettu, että Herra Kemppaisen ympyröissä sitä töissä käydään juuri sen verran kuin huvittaa ja bilettämiseltä ehtii ja rahaa sataa taivaasta ja sähköä tulee töpseleistä ilman inhottavia voimalaitoksia ja joukkoliikenteen pitää olla ilmaista jotta siellä on pysyvä pummien hoitolaitos jne. jne. jne.

Mukavaa kun tunnet ympyräni noinkin hyvin! En olekaan tiennyt, että olet jo pidemmän aikaa ilmeisesti seuraillut kaveripiirini ihmisiä ja heidän tekemisiään. Voisikos tuota melkein vakoiluksi sanoa. Toinen vaihtoehto, mitä enemmän epäilen on, ettet tiedä hölkäsen pöläystä kuvioistani ja haluat vain osoittaa ylemmyyttäsi, kun sinulla on hyvät oikeistolaiset ja konservatiiviset arvot. Jos jollain onkin vasemmistolaiset ja suvaitsevaiset arvot, niin sellaista ihmistä sopiikin väheksyä. Ei riitä, että väheksyy niitä arvoja, pitää myös väheksyä niitä kantavaa ihmistä. No, jos se tuottaa ylen määrin nautintoa, niin siitä vain?

Voi taas… Jos maata puolustaneet sankarimme Summassa, Taipaleessa, Raatteen tiellä, Tienhaaran tai Talin-Ihantalan taisteluissa olisivat vain omanneetkin juuri Herra Kemkim:n asenteen, niin eipähän juurikaan olisi edes pääsyä spekuloimaan tällaisilla asioilla. Sillä Herra Kemppainen, jos tätä meidän muiden puolustustaisteluamme ei olisi käyty ja Suomi olisi teidän toiveidenne mukaisesti osa SNTL:n työläisparatiisia, niin ns. sivareitahan ei ko. valtiossa edes koskaan ollut (tai siis Siperian kasarmeissa Herra Kemppainenkin olisi saanut kohtuullisen ansaittua ns. IsonVeljen kuritusta ja simputusta). Nimittäin eivät ne SA-INT kuukaudet ole meille muillekaan olleet mitään korkeapalkkaista luxusduunia, mutta ei se meille ole ollut niin vaikeaa hoitaa omat velvollisuudet yhteisen hyvän puolesta.

Heroiinin ja amfetamiinin voiminhan siellä suomalaiset miehetkin puolustivat maatamme. Että se siitä kaurapuuron voimin taistelusta. Oletko lukenut liikaa Tuntematonta sotilasta?
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Heroiini+oli+pula-ajan+Suomen+suosittu+superlääke/1135244950759

HS 5.4.2009 sanoi:
"Heroiini oli sodan yleislääke: kipuun, yskään, reumaan ja lihassärkyihin. Lääkintäupseereilla oli laukussaan kaksi ampullia kokaiinia, neljä ampullia morfiinia, 30 oopiumitablettia ja 30 heroiinitablettia. Etuvartioon sai mukaansa viiden heroiinitabletin pakkauksen. Jatkosodassa niitä oli korsuissa hyllyillä ja lääkintämiesten laukuissa. Sai vaikka kourallisen."

"Sodan jälkeen kaukopartiomiehet ovat kertoneet kokemuksistaan lehdissä ja kirjoissa. Yksi kaukopartiomies muisteli viikkojen pakomatkaansa amfetamiinissa, toinen kertoi nähneensä rintamalla kerrostaloja, tanssityttöjä ja kristallikruunuja. Eräs lähettiupseeri luuli lumen peittämiä kivenjärkäleitä lampaiksi."
 
Viimeksi muokattu:
Onpa erikoinen väite ajatella, että Lääkäriliitto itsessään olisi niin suunnaton vaikuttava elin, että se kykenisi toiminnallaan ja julkilausumillaan välittömästi vaikuttavaan poliittiseen päätöksentekoon lääkärikoulutuksesta sekä kontrolloimaan riippumattomien yliopistojen sisäänottomääriä. Minne keskustelusta unohtuikaan viittaus 1990-luvun lääkärityöttömyyteen? Saatika se fakta, että lääkärikoulutuksen vuosittainen aloituspaikkojen määrä on yli kaksinkertaistettu 1990-luvun puolivälistä?

Sisäänoton pienentämistä ei liene esitetty.

Lääkäriliitto on voimakas lobbaajataho, joka luonnollisesti pyrkii käyttämään asiantuntijastatustaan ajaakseen asioita jäsentensä kannalta edulliseen suuntaan. Mikäpä ammattiyhdistys ei näin tekisi? Ja Suomessahan asiantuntijoihin luotetaan liiankin herkästi, eikä kukaan kysele jääviyden perään.

En tosin ole seurannut ko. liiton kannanottoja aktiivisesti. Voi olla että mielikuvani ovat vanhoja eli tuolta edellisen laman ajoilta, mutta en muista kyllä ikinä lukeneeni kannanottoa jossa Lääkäriliitto vaatisi aloituspaikkojen lisäämistä. Eikä se olisi mitenkään ymmärrettävääkään edunvalvonnan näkökulmasta, vaikka saattaisi olla järkevää yleisen edun kannalta.

Eikö todellakaan lähes keskimäärin 12-13-vuotisella koulutuksella jonkin suuren, humaanin aatteen edessä edes keskimääräinen akateemikon palkka vielä tule kysymykseen? Onko esimerkinomaisesti sydän- ja verisuonikirurgia siinä määrin mitätön tieteenlaji, ettei sen spesifisestä osaamisesta puolitoistavuosikymmenisen opiskelun jälkeen ole oikeutettu kohtuullisen verorasitteen aiheuttavaan kohtuulliseen korvaukseen? Kykenisikö sairaanhoitaja todella suorittamaan vaikean sydänleikkauksen?

Palkalla ja moraalilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Lääkärit, opettajat, sairaanhoitajat, palomiehet, kirjastonhoitajat, lastentarhanopettajat yms. julkisen sektorin työntekijät tyypillisesti aina hurskastelevat kuinka tärkeää työtä kukin ammattiryhmä tekee verrattuna muihin. Mutta ei kai kukaan tosissaan kyseenalaista näiden tehtävien tärkeyttä?

Kyseessä on kysynnän ja tarjonnan laki. Jos joku kokee että lääkärin koulutus on liian pitkä ja työt liian raskaita suhteessa palkkaan, niin kukaan ei pakota ryhtymään lääkäriksi. Ilmeisesti ainakin nykyisellä palkkatasolla halukkaita löytyy, varsinkin kun työmarkkinoilla on niin kova kysyntä lääkäreistä että ei ole pakko hakeutua terveyskeskukseen töihin.

Jos koulutusmääriä lisättäisiin ja lääkäreitä valmistuisi enemmän, niin lisääntyvä tarjonta vetäisi (taloustieteellisesti ajatellen) palkkatasoa alaspäin, ja terveyskeskuspaikatkin alkaisivat kelvata. Jos kehitys jatkuisi niin jossain vaiheessa tultaisiin tilanteeseen, jossa potentiaaliset hakijat kokisivat ettei palkka enää vastaa työn vaivaa ja ryhtyisivät muihin ammatteihin. Sitten taas siirryttäisiin tarjonnan niukkuuteen ja palkkataso lähtisi nousuun.

Tällä tavoin kysyntä ja tarjonta etsiytyvät sellaiseen tasapainotilanteeseen jossa palkka ja työn vaiva vastaavat toisiaan siten kuin markkinaosapuolet (työnantajat ja potentiaaliset/todelliset työntekijät) tilanteen aidosti kokevat.

Se miten kauan koulutus kestää on vain yksi tekijä joka vaikuttaa palkanmuodostuksen odotuksiin, ja markkinapalkkataso heijastelee sitä jo valmiiksi. Kysymys ei siis ole lainkaan siitä, että moraalisesti pitkä koulutus olisi itsessään peruste korkealle palkkatasolle. Muutenhan esim. kirjastonhoitajat tienaisivat paljon nykyistä paremmin ja lentäjät paljon huonommin.
 
Jos koulutusmääriä lisättäisiin ja lääkäreitä valmistuisi enemmän, niin lisääntyvä tarjonta vetäisi (taloustieteellisesti ajatellen) palkkatasoa alaspäin, ja terveyskeskuspaikatkin alkaisivat kelvata. Jos kehitys jatkuisi niin jossain vaiheessa tultaisiin tilanteeseen, jossa potentiaaliset hakijat kokisivat ettei palkka enää vastaa työn vaivaa ja ryhtyisivät muihin ammatteihin. Sitten taas siirryttäisiin tarjonnan niukkuuteen ja palkkataso lähtisi nousuun.

Sisäänottomääriä on lisätty 70 % vajaan 10 vuoden aikana. Lähivuosina pitäisi sitten tulla satoa, eli lisää lääkäreitä. Koulutusmäärien lisääminen tosin on aiheuttanut omat pulmansa, joista alla lisää:
http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kotimaa/2008/01/604629

MTV3 sanoi:
Lääkärilehdessä julkaistun kyselytutkimuksen mukaan lääkärit tekevät yleisiäkin kirurgisia toimenpiteitä ensimmäistä kertaa vasta työssä ollessaan, mikä lisää potilasvahinkojen riskiä.

Enpä haluaisi välttämättä mennä mahdollisen sairauteni kanssa leikattavaksi lääkärille, joka ei ole koskaan tehnyt kyseistä toimenpidettä luonnossa...
 
Enpä haluaisi välttämättä mennä mahdollisen sairauteni kanssa leikattavaksi lääkärille, joka ei ole koskaan tehnyt kyseistä toimenpidettä luonnossa...
Jonkun on kuitenin oltava jokaisen leikkaavan lääkärin ensimmäinen potilas. Mutta kuten varmaan sairaalasarjoistakin nähdään, eivät leikkaavat lääkärit leikkaussalissa koskaan yksin ole. Siksi toiseksi nuoret ovat usein huolellisempia ja varovaisempia kuin kokeneet konkarit – kaikilla elämänaloilla.

Antero
 
Nimimerkki "kemkim":n silkka roskapuhe siitä, kuinka sairaanhoitajat ehdottelevat lääkityksiä / korjaavat lääkäreiden hoitovirheitä, voitaneen jättää omaan arvoonsa.

Hyvin tuntemani eläkkeellä oleva ylihoitaja on kertonut pelastaneensa ihmishengen korjaamalla lääkärin aivan liian suuren lääkemääräyksen, joka koski kyseisessä sairaalassa hoidettavana ollutta potilasta.
 
maailmanlaajuisesti aiotaan laittaa nämä veroparatiisit, kuten Luxemburg, Sveitsi ja vastaavat turvasatamat kuriin. Kun kaikki maksavat veronsa kuten kuuluu, niin rikkailla ei ole enää mahdollisuutta jättää omaa osaansa kakusta antamatta. Ei tämä yhteiskunta toimi niin, että jos maksaa euron veroja, niin pitäisi saada eurolla palveluja. Palveluita kullekin tarpeen mukaan, veroja kultakin kykyjen mukaan.

Mielestäni on erittäin kannatettava diplomaattinen hanke, että tarpeeksi vaikutusvaltaiset ja/tai monet hallitukset painostavat veroparatiisimaita muuttamaan käytäntöjään. Mielestäni verokartelli olisi hyvä kartelli, mutta sellaisesta ei ainakaan vielä taida olla kysymys.
 
Hyvin tuntemani eläkkeellä oleva ylihoitaja on kertonut pelastaneensa ihmishengen korjaamalla lääkärin aivan liian suuren lääkemääräyksen, joka koski kyseisessä sairaalassa hoidettavana ollutta potilasta.

Mutta alkuperäisen analyysin kannalta tärkeämpää on syy, miksi hoitaja on yleensä osannut korjata tuon virheen: hän on nähnyt, kun lääkärit ovat useita kertoja aikaisemmin määränneet tietynkokoisia annoksia. Hoitaja on siis osannut korjata rutiinitoimenpiteen, koska hänellä oli juuri siitä toimenpiteestä kokemusta. Ei siis laaja-alaista näkemystä lääkemääristä yleensä.
 
Takaisin
Ylös