Nobinan ongelmia

Vs: Concordian ongelmia

A) Missä mä olen käyttänyt alatyylin ilmauksia. Voisitko pistää esimerkin

Jeesustelusta puhuminen ei ainakaan ylätyyliin kuulu. Kielen tyyli kertoo paljon siitä, kuinka halukas kirjoittaja on keskustelemaan asiallisin argumentein ja kuinka paljon vain räksyttämään.

VOILA! Ei tämä ole uskon asia, vaan sopimusjuridiikkaa. Mun antamassa esimerkissäni erään maakunnan palveluliikenneliikenne sopimuksessa näin oli.

Sopimusjuridiikka tarkoittaa yleisesti sitä, mitä ovat sopimukselliset velvoitteet ja minkäkin osapuolen välillä. Viittaamasi sopimus oli tehty liikenteen tilaajan ja tuottajan välillä, eikä se koske matkustajaa, joka tekee sopimuksen liikenteen tilaajan kanssa palvelun käytöstä. Jos sopimuksessa lukee, että liikenteen tuottaja on vastuussa matkustajalle aiheuttamasta vahingosta, se on silloinkin vastuussa siitä vain liikenteen tilaajalle. Matkustaja on siinäkin tapauksessa edelleen oikeutettu korvauksiin vain liikenteen tilaajalta. Sopimus velvoittaa vain sopijaosapuolia. Tämä on ihan perusasia sopimusjuridiikassa. Reklamaatio saattaa edetä sopimusketjussa pitkällekin, mutta se etenee siinä aina ketjussa, ei suoraan ostajalta alihankkijalle.

Usko vain pois niin se on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessäkin.

Tähän tarvittaisiin ne sopimusehdot nähtäväksi. Mikäli kuitenkin näin olisi, ei ajamattomista vuoroista ja myöhästymisistä tarvittaisi erillistä sanktiomenettelyä. Erilliset sopimussakot indikoivat erittäin vahvasti sitä, ettei sopimuksissa muusta korvausmenettelystä ole säädetty.

Kyllä se niiin on, että kun mä astun Nobinan ajamaan/liikennöimään linja-autoon, niin Nobina on se taho, joka on vastuussa liikennöinnin asianmukaisuudesta, turvallisuudesta jne.

Liikenteen turvallisuudesta säätelevät ihan omat lakinsa, tieliikennelaki ja joukkoliikennelaki nyt ainakin. Jos liikennöitsijälle syntyy rikoksen kautta korvausvastuu, ei sopimuksilla ole merkitystä.

Kyllä tässä ihan kuluttajansuojalain puitteissa mennään. Eihän HSL ole kuin liikenteen tilaajaosapuoli. Se ei omista yhtään linja-autoa, eikä se ole rekrytoinut palvelukseensa yhtään linja-autokuskia.

Totta kai mennään kuluttajansuojalain puitteissa, mutta juuri sehän määrääkin, että palvelun myyjä on vastuussa myymästään tuotteesta. Ja anteeksi nyt jankkaukseni, HSL on edelleenkin se myyjä, joka sen palvelun sinulle myy ja samalla tekee lupauksen palvelun laadusta. Matkalippu on vain tosite palvelun maksamisesta. Se, että HSL sen palvelun sinulle tarjoaa tilaamalla sen mm. Nobinalta, ei vaikuta siihen. Juuri HSL:n toiminnan vuoksi se Nobinan bussi sinne pysäkille ajaa ja ottaa sinut kyytiin. Silloin kyse on HSL:n myymästä palvelusta. Eikä se sinua kyytiin ottaisi, ellet HSL:lle olisi rahaa siitä suorittanut. Tai ostaisi Nobinan sinulle välittämää HSL:n kertalippua. Ja HSL nettisivuillaan aika laajasti kertoo, mitä palveluita se sinulle sillä hinnalla on tuottamassa.

Eihän Alepakaan omista yhtään navettaa, mutta silti se on vastuussa siellä myymästään maidosta. Aurinkomatkat ei omista yhtään lentokonetta eikä hotellia, mutta kyllä varmaan silti reklamaation esität niille, jos etelänmatkallasi hotellissasi on jotain vikaa, tai lentokone menee rikki ja matkasi myöhästyy tai peruuntuu. Koska Aurinkomatkoille siitä maksoitkin ja sovit, mitä olet rahallesi vastineeksi saamassa. Mäkitorppa ei omista yhtään piirilevytehdasta, mutta jos Nokian kännykkäsi piirisarjaan tulee jokin vika, vaadit kyllä rahoja takaisin Mäkitorpalta etkä piirilevytehtaalta.

Taho joka näitä päätöksiä tekee, on myös vastuussa tekemistään päätöksistä... Myös ajamattomista vuoroista.

Kyllä, mutta vain sille, jonka kanssa on sopinut vuorojen ajamisesta ylipäätään ja joka sille siitä maksaa. Eli HSL:lle.

---------- Viesti lisätty kello 3:27 ---------- Edellinen viesti oli kirjoitettu kello 3:14 ----------

Lisätään vielä, että se on sitten eri asia, kuinka paljon viranomaisen tarjoamaan joukkoliikennepalveluun voidaan ylipäätään soveltaa kuluttajansuojalakia, ja toisaalta muuttaako HSL:n asema kuntayhtymänä sitä jotenkin. Mutta se vaikuttaa korkeintaan siihen, mitkä ovat HSL:n korvausvelvollisuudet lipunostajaa kohtaan. HSL:n ja liikenteen tuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin se ei vaikuta, eikä siihen, ettei liikenteen tuottajilla ole korvausvelvollisuutta kuin toista sopijaosapuolta eli HSL:ää kohtaan.

---------- Viesti lisätty kello 3:57 ---------- Edellinen viesti oli kirjoitettu kello 3:27 ----------

Miten sä et voi hyväksyä ajatusta siitä, palvelun suorittaja voi olla vastuussa laiminlyönneistään? Eihän tämä ole kohtuuton vaatimus. Tämä kuuluu ns. yrittämisen riskeihin ja on realismia monilla muilla elinkeinonharjoittamisen aloilla.

Totta kai palvelun suorittaja on vastuussa laiminlyönneistään. Mutta se, jolle se tämä suorittaja sen myy, ei voi siihen päälle lisätä omia korvausvelvoitteitaan, vaan on täysin itse vastuussa niistä. Muutenhan se alkuperäinen palvelun suorittaja ei edes tietäsi, mihin riskiin on joutumassa. Juuri siksi sopimusjuridiikan perusteisiin kuuluu, että sopimus on vain osapuolten välinen. Nobina on tehnyt sopimuksen liikennöinnistä vain ja ainoastaan HSL:n kanssa, joten se on vastuussa vain HSL:lle. Nobina on HSL:n kanssa sopinut siitä, miten ne laiminlyönnit on sanktioitu. HSL ei voi siihen päälle itse keksiä lisävelvoitteita. Nobina on hinnoitellut riskitasonsa sen HSL:n kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti. HSL päättää sen jälkeen itse, millaista palvelutasoa se päättää myydä.

Esitetään esimerkki: Mikropiiritehdas valmistaa jonkin ohjauspiirin, jonka se myy ohjainlaitteiden tekijälle 50 sentillä. Piirilevytehtaalla on sopimus ohjainlaitetehtaan kanssa, että jos sen toimittama piiri on viallinen, se korvaa hinnan täysimääräisesti ja 5 euron kuljetuskulut päälle. Ohjainlaitetehdas toimittaa sitten edellämainitun piirin sisältävän ohjainlaitteen terästehtaaseen. Piiriin tulee tehtaassa vika, ja se aiheuttaa miljoonan euron vahingot. Tässa tapauksessa ohjainlaitevalmistajalla oli sellainen sopimus terästehtaan kanssa, että vahingonkorvausvastuu on täysimääräisesti laitteen valmistajalla. Mutta ei se vastuu periydy ohjauspiirin tekijälle. Tai jos se periytyisi, ei piirin valmistaja totta vieköön olisi suostunut myymään sitä 50 sentillä. Ohjainlaitteen valmistaja saa toki 5,50 euroa mikropiirivalmistajalta, joka niiden välisessä sopimuksessa oli määritelty. Ja vaikka se ohjainlaitteen valmistaja menisi konkurssiin tuosta valtavasta korvaustaakasta, ei se mikropiirin valmistaja edelleenkään ole yhtään sen velvollisempi asiassa. Terästehdas voi esittää vaatimuksensa vain sille ohjauslaitteen valmistajalle.

Juuri tästä syystä korvausvastuu syntyy ainoastaan sopijaosapuolien välillä, jotta riskit vastuukysymyksissä osataan hinnoitella oikein. Nobina hinnoittelee sopimuksen juuri siten, että se selviää riittävällä varmuudella HSL:n kanssa tekemästään sopimuksesta, ja ajamattomia vuoroja vältetään pienemmällä summalla kuin niistä aiheutuvat sanktiot olisivat. Jos HSL:n ja Nobinan välisessä sopimuksessa lukee jotain laatuvelvoitteista matkustajaa kohtaan, se tarkoittaa että niiden perusteella vain HSL on oikeutettu korvauksiin Nobinalta. Nobinaa ei edelleenkään sido se, millaisin lupauksin HSL on myynyt Nobinan tuotannon eteenpäin. Siitä HSL on yksin vastuussa.
 
Vs: Concordian ongelmia

Arvoisa keskustelukumppani. Olen kaivanut sinulle netistä yhden joukkoliikenteen ostosopimuksen ydinkohtia. Esimerkki Maskun palveluliikenteen ostosopimuksesta. (Löytyy netistä.)

5. LIIKENNÖINTI

Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista ostaja ja liikennöitsijä ovat käyneet sopimuksen kohteiden reitit ja aikataulut, jotka ovat voimassa sopimusta aloitettaessa, ja liikennöitsijä on hyväksynyt ne...

6. LIIKENNÖITSIJÄN VASTUU

Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä myös ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista.

Liikennöitsijä vastaa työnantajana ostoliikennettä palvelevan henkilökuntansa töistä ja toimenpiteistä niin ostajalle kuin myös ulkopuolisille.

Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy liikennöitsijää koskevan lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta.

7.OSTAJAN VASTUU

Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on rikkonut sopimusta.

Ostaja ja muut osapuolet ovat velvollisia maksamaan liikennöitsijälle ostoliikennesopimuksen mukaisen korvauksen sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Ajamattomaksi vuoroksi ei kuitenkaan lasketa vuoroja, joilla vuoron ajaminen keskeytyy tai lähtö myöhästyy liikennöitsijästä riippumattomasta syystä, taikka jos sen keskeytyksestä tai lähdön myöhästymisestä huolimatta voidaan katsoa olennaisilta osin täyttäneen alkuperäisen tarkoituksensa matkustajille annettuna palveluna.

Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä.

10.KALUSTO JA KULJETUSPALVELUN LAATU

1.Liikennöintivelvollisuus

Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja ostoliikennesopimuksen 2 luvussa mainituissa asiakirjoissa määritellyn liikenteen.
Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja.

Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset...

13. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan välittömät vahingot ja kustannukset, joka aiheutuvat siitä, että sopimuksen mukainen kuljetus jää suorittamatta tai keskeytyy liikennöitsijästä johtuvasta syystä tai että liikennöitsijä on muutoin rikkonut tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai jos sopimus purkautuu kohdassa 12.1 mainitusta syystä.


Liikennöitsijän korvausvelvollisuus kattaa myös ostajan matkustajalle kuljetuksen myöhästymisestä korvaamat välittömät vahingot ja kustannukset, jotka ovat syntyneet liikennöitsijästä johtuvasta syystä.

Tämän sopimuksen purkautuessa kohdassa 12.2 mainitusta syystä on ostaja velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksensa liikennöitsijälle aiheuttamat välittömät vahingot ja kustannukset.

Sopimuksen päättyessä edellä kohdassa 12.3 mainitulla perusteella, ei kummallakaan osapuolella ole oikeutta saada korvausta sopimuksen ennenaikaisen päättymisen mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai kustannuksista taikka muista vahingoista.

Näin Maskun malliin. Ehkäpä HSL:n liikenteessä sitten toimitaan toisin. Tosin vielä en ole nähnyt sinun missään niin todistavan. Joka tapauksessa nyt olen esittänyt todisteita, että ainakin jossain päin Suomea asiakas on oikeutettu saamaan hyvästä syystä korvauksia liikennöitsijältä (vaikka tämä ei olekaan palvelun varsinainen myyjä) siitä, jos jättää vuoron tahallaan ajamatta. Kai tämä sopimus on sitten lainvastainen tai tulkinnanvarainen. Itselleni tekstin viesti korvausten suhteen oli kuitenkin päivänselvä ja kuluttajansuojalain mukaan tässä mennään.
 
Viimeksi muokattu:
Vs: Concordian ongelmia

Olen itse kysellyt HSL:n edeltäjiltä korvauksia taksikuluista, kun bussia ei ole tullut. Vastaus on ollut, että taksikuluja ei yleensä korvata, mutta silloin voidaan korvata, kun ajamatta on yhteyttä palvelevan joukkoliikenteen ensimmäinen tai viimeinen lähtö. Esim. Lauttasaaresta keskustaan menevän aamun ensimmäisen bussin jäätyä ajamatta olen saanut korvauksen taksimatkasta kuittia vastaan, koska en olisi ehtinyt töihin seuraavalla bussilla ja edelliselläkään ei voi varmuuden vuoksi mennä. Lähetin palautteen silloin YTV:lle, mutta taksimatkan maksoi liikennöitsijä (ja tässä tapauksessa kyseessä oli vielä varsinaisen liikennöitsijän alihankkija).

Taksimatkat korvaavasta matkatakuustahan tehtiin viime vuonna selvitys, joka löytyy HKL:n sivuilta.
 
Vs: Concordian ongelmia

Taksimatkoja en ole (onneksi) joutunut liikennöitsijöiden virheiden takia tekemään, mutta muista syistä olen muutaman reklamaation kirjoittanut liikenteen tilaajaorganisaatiolle. Valitukset on järjestelmällisesti ohjattu liikenteenharjoittajille, jotka ovat sen myötä ottaneet yhteyttä minuun ja asia on joka kerta sovittu tai hoidettu muutoin kuntoon. Olen järjestelyyn hyvin tyytyväinen ja tältäkin osin annan puoltavan ääneni Euroopan parhaalle joukkoliikenteelle. :)
 
Vs: Concordian ongelmia

Eli jälleen kerran on kyse tapauksesta jossa töihin lähdetään liian myöhään ja bussiyhtiön syyttäminen helpottaa omaa oloa. Jos suunnittelee menonsa minuuttiaikataululla niin myöhästyy kaikkialta aika itsestäänselvästi.

No yleensä mä olen kyllä siinä Niipperinvarren pysäkillä jo viittä vaille kuusi, vaikka reittioppaan mukaan bussin pitäisi olla siinä vasta 6.03. Ja mulla on liukuva työaika, joten myöhästymisistä ei sinänsä peruuttamatonta haittaa ole, mutta kyllä se silti pidemmän päälle ärsyttää. Olen yleensä töissä noin klo 6:45, työaikani alkaa klo 7. Bussit kuitenkin kulkevat aamuisin vain puolen tunnin välein, joten sinun logiikallasi minun olisi oltava joka aamu työpaikalla jo 6:15, 45 minuuttia ennen työajan alkua, koska julkisiin ei kannata luottaa, vaikka niille on lipun hinnan maksanut?

Sama voisi päteä lento-onnettomuuden kuolonuhreihin: olisivat pellet menneet aikasemmalla koneella, niin olisivat hengissä, oma moka? :rolleyes:

Hei,

Kiitos antamastanne palautteesta. Pahoittelemme, että olette joutuneet pettymään linjamme 21 liikennöintiin.
Tänään (15.1.2010) vuoro on jäänyt vaihteistossa olleen vian vuoksi ajamatta. Tarkistin ajoaikaseurantajärjestelmästä lähdöt Serenasta aikavälillä 28.12.2009 - 14.1.2010. Vuoro oli vain kaksi kertaa lähtenyt myöhässä, silloin oltiin lähdetty kello 06.06 ja 05.55.

Mukavaa viikonloppua !

Sari
Nobina Finland Oy

Eipä tuossa mainita, että 18.12.2009 jäi juuri tuo samainen vuoro ajamatta...
 
Viimeksi muokattu:
Vs: Concordian ongelmia

Esimerkki Maskun palveluliikenteen ostosopimuksesta. (Löytyy netistä.)

13. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan välittömät vahingot ja kustannukset, joka aiheutuvat siitä, että sopimuksen mukainen kuljetus jää suorittamatta tai keskeytyy liikennöitsijästä johtuvasta syystä tai että liikennöitsijä on muutoin rikkonut tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai jos sopimus purkautuu kohdassa 12.1 mainitusta syystä.

Liikennöitsijän korvausvelvollisuus kattaa myös ostajan matkustajalle kuljetuksen myöhästymisestä korvaamat välittömät vahingot ja kustannukset, jotka ovat syntyneet liikennöitsijästä johtuvasta syystä.

Kyllä, tuo vaikuttaa ihan kattavalta. On kuitenkin tärkeää huomata, että koko ajan tuossa puhutaan korvausvelvollisuudesta ostajalle, so. liikenteen tilaajalle. Liikenteen tilaaja toki joutunee maksamaan sitä ennen omasta pussistaan matkustajalle, mutta vasta tuon sopimuksen nojalla se voi periä niitä liikennöitsijältä. Matkustaja ei voi edelleenkään reklamoida liikennöitsijää.

Ehkäpä HSL:n liikenteessä sitten toimitaan toisin. Tosin vielä en ole nähnyt sinun missään niin todistavan. Joka tapauksessa nyt olen esittänyt todisteita, että ainakin jossain päin Suomea asiakas on oikeutettu saamaan hyvästä syystä korvauksia liikennöitsijältä (vaikka tämä ei olekaan palvelun varsinainen myyjä) siitä, jos jättää vuoron tahallaan ajamatta.

Ei tässä mistään oikeudenkäynnistä nyt ole kyse. Ja jos olisi, toisella täysin asiasta irrallisella sopimuksella ei ole mitään käyttö- eikä todistearvoa. Nyt puhutaan kuitenkin täysin eri mittakaavan liikenteestä. Pikkukaupungin tilauspalveluliikenne on hieman eri asia kuin suurkaupungin tuhannen bussin liikennöintisopimukset.

Miksi HSL:ssä ei kannata ryhtyä sanktioittamaan liikenteen tuottajaa matkustajien vahingoista, on että laatua pystytään paljon paremmin kontrolloimaan sillä, että sanktioitetaan palvelun tuottamisesta tilausehtojen mukaisesti. Asiakkaiden kyky reagoida palvelun laatuhäiriöihin on vaihteleva, ja kuten Kuukankorpikin jo sanoi, ei HSL:ltä ole kovin helppoa korvauksia saada.

Ylläoleva sopimuskin eksplisiittisesti sanoo, että liikennöitsijä on korvausvelvollinen niistä vahingoista, jotka ostaja = tilaaja on jo korvannut matkustajalle. Liikennöitsijä ei siis ole yllä eikä HSL-alueella korvausvelvollinen matkustajalle. Ja juuri siitä koko tämä keskustelu lähti: Nobinalle on turha soitella taksikuittien kera, koska Nobina on korvausvelvollinen vain HSL:lle. Mikäli kyseessä olisi erityisen suuri vahinko, Nobinan kanssa voi tietysti päästä sellaiseen neuvottelutulokseen, jossa matkustaja jättää tekemättä reklamaation HSL:lle. Mutta vaikea keksiä mitään sellaista vahinkoa, koska se edellyttäisi, että matkustaja pystyy perimään vahinkonsa HSL:ltä.

HSL-sopimusten tarkastelu edellyttäisi liikennöintisopimusten tai ainakin niiden tarjouspyyntöasiakirjojen näkemistä. Niiitä ei netistä kuitenkaan löydy, ja näin lauantaisin on hankala virastoista lähteä niitä soittelemaankaan. Toivottavasti jollakulla foorumistilla sellaiset löytyvät.

Mutta kuten yllä selostin, on epätodennäköistä, että niissä olisi sanktioitettu liikennöitsijää korvaamaan palvelun tilaajan matkustajille korvaamia vahinkoja. Varsinkin, kun palvelun tilaaja ei käytännössä korvaa mitään sellaisia vahinkoja, jotka liikenteen tuottaja voisi aiheuttaa. Säännönmukaiset sanktiot ovat paljon parempi molempien osapuolien kannalta, koska HSL saa silloin todennäköisemmin tasaista laatua, ja liikennöitsijä taas pystyy mitoittamaan liikenteen tehokkaammin, koska sillä ei ole satunnaisia riskejä matkustajien reklamoinneista. HSL saa silloin liikennöitsijöiltä alemmat hinnat. Parempi sanktioida liikennöitsijää liikennesuoritteiden mukaan, koska silloin vältetään valtavan reklamaatio-organisaation ylläpito HSL:ssä. Koska kaikki reklamaatiot on siis joka tapauksessa tehtävä HSL:lle ja HSL:n ne käsiteltävä.

Tuo yllä mainittu Maskun palveluliikenne taas on sellainen, että koska ilmeisesti kyseessä on tilauspohjainen liikenne, ei sitä oikein voikaan sanktioida suoritteisiin perustuen, koska ei ole mitään sopimusta siitä, mitä ne suoritteet ovat. Tai sitten pitäisi ryhtyä analysoimaan vaikka vasteaikoja tilauksesta auton saapumiseen. Se on huomattavasti helpompi käsitellä yksittäisten reklamaatioiden perusteella. Oletuksena on, ettei reklamaatioita pääse syntymään HSL-liikenteessä lähdetään siitä, että tietty epävarmuus sallitaan, mutta se maksaa liikennöitsijöille. Sanktiokannustimet lähtevät siis täysin eri lähtökohdista.
 
Vs: Concordian ongelmia

Kyllä, tuo vaikuttaa ihan kattavalta. On kuitenkin tärkeää huomata, että koko ajan tuossa puhutaan korvausvelvollisuudesta ostajalle, so. liikenteen tilaajalle.

Hyvä keskustelukumppani! Luitkohan sä tuota sopimustekstiä ajatuksella. Siinähän selvällä suomenkielellä puhutaan, että liikennöitsijä on korvausvastuussa myös (eikä pelkästään) ostajan matkustajalle kuljetuksen myöhästymisestä korvaamista välittömistä vahingoista ja kustannuksista.

Nobinalle on turha soitella taksikuittien kera, koska Nobina on korvausvelvollinen vain HSL:lle.

HSL-sopimusten tarkastelu edellyttäisi liikennöintisopimusten tai ainakin niiden tarjouspyyntöasiakirjojen näkemistä. Niiitä ei netistä kuitenkaan löydy, ja näin lauantaisin on hankala virastoista lähteä niitä soittelemaankaan.

Ihailtavaa suoraselkäisyyttä. Täytyy sanoa. Sä sentään myönnät, ettet tunne HSL:n liikennöintisopimusten sisältöä, mutta toisaalta väität kivenkovaan, että asiakkaan on turha lähestyä Nobinaa korvausvaateiden kanssa. Mihin sun varma tietosi perustuu, jos et ole edes nähnyt noita sopimuslunnoksia?

Mun kohdaltani tämä keskustelu alkaa olemaan tässä. Muutoin tämä menee saman asian toistamiseksi. Totean vain tässä lopuksi empiirisenä faktana (minullakaan ei ole käytössä HSL:n sopimusluonnoksia), että ne kolme liikennöitsijää, joiden parissa minä olen työskennellyt viimeisten vuosien aikana (olen työskennellyt myös Concordialla), ovat perustellusta syistä korvanneet peruuntuneesta liikenteestä aiheutuneita kustannuksia asiakkailleen myös ilman liikenteen tilaajan väliintuloa. Vapaaehtoisestiko? Uskokoon ken haluaa. Toki syyt ko. korvaamisiin ovat olleet painavia...
 
Viimeksi muokattu:
Vs: Concordian ongelmia

Hyvä keskustelukumppani! Luitkohan sä tuota sopimustekstiä ajatuksella.

Kyllä. Sinä et. Lue uudelleen: "Liikennöitsijän korvausvelvollisuus kattaa myös ostajan matkustajalle kuljetuksen myöhästymisestä korvaamat välittömät vahingot". Lue vielä uudelleen pari kertaa: "ostajan -- korvaaamat". Liikennöitsijä ei ole matkustajalle korvausvelvollinen , vaan ostajalle. Tuon sopimuksen puitteissa "ostaja" tarkoittaa juurikin liikenteen tilaajaa.

Sä sentään myönnät, ettet tunne HSL:n liikennöintisopimusten sisältöä, mutta toisaalta väität kivenkovaan, että asiakkaan on turha lähestyä Nobinaa korvausvaateiden kanssa. Mihin sun varma tietosi perustuu, jos et ole edes nähnyt noita sopimuslunnoksia?

Koska tiedän kivenkovaan, että Nobina ei ole tehnyt yhden yhtäkään sopimusta yhdenkään matkustajan kanssa, vaan ainoastaan HSL:n kanssa. Silloin korvausvelvollisuus voi syntyä vain HSL:ää kohtaan. Mikäli sopimuksessa määrättäisiin, että Nobina on velvollinen korvaamaan asiakkaan vahinkoja, se on edelleenkin velvollinen korvaamaan niitä vain HSL:lle. Nobinalla ei ole korvausvelvollisuutta matkustajaa kohtaan, koska Nobinalla ei ole sopimusta matkustajan kanssa. Edelleenkin sitä perussopimusjuridiikkaa, jota sinä et vain suostu ymmärtämään. Minun ei tarvitse tietää Nobinan ja HSL:n välisistä sopimuksista yhtään mitään; riittää, että tiedän, että minun ja Nobinan välillä ei ole syntynyt yhtäkään sopimusta silloinkaan, kun olen Nobinan omistamissa ja kuljettamissa linja-autoissa liikennöinyt. Sopimus on ollut vain minun ja HSL:n välinen, ja HSL:lle siitä olen maksanutkin.
 
Vs: Concordian ongelmia

Mitkä on kriteerit sopimusten purkamiselle, milloin HSL voisi siis antaa "potkut" Nobinalle? Entä hoidetaanko asiat jokaisen sopimuksen kohdalla erikseen, vai voiko eim. säffle 2000 käyttö e18Z:lla vaikuttaa h76A/B:n liikennintiin?
 
Takaisin
Ylös