HSL:n bussiliikenteen kilpailutus 24/2012

Liittynyt
4 Lokakuu 2009
Viestit
3,220
Kilpailutuksen järjestäminen on esillä HSL:n hallituksessa 24.1.:

HSL:n hallituksen kokouksen 24.1.2012 esityslista sanoi:
HSL:n keväällä 2012 järjestämään bussiliikenteen tarjouskilpailuun 24/2012 tulevat ne Helsingin sisäiset linjat (kohteet 137 - 140), joiden käsittely jäi pöydälle HSL:n hallituksen kokouksessa 13.12.2011. Näiden kohteiden nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät vuoden 2012 lopussa.
Lisäksi kilpailuun tulee linja 550 eli Jokeri (kohde 147), jonka liikennöintisopimus on päättymässä kesäliikenteen lopussa 2013.

Kilpailukierroksen 24/2012 järjestäminen edellyttää kohteisiin 137 - 140 sisältyvien linjojen osalta ensiksi HSL:n hallituksen päätöksen näitä linjoja koskevista muutoksista Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelmassa 2012 ja liikennöintisuunnitelmassa 2012 - 2013.
Mikäli Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma 2012 ja liikennöintisuunnitelma 2012 - 2013 hyväksytään mainittujen linjojen osalta, kierroksella 24/2012 kilpailutettavan bussiliikenteen laajuus on noin 5,2 milj. linjakilometriä vuodessa. Liikenteen hoitoon tarvitaan arkisin 67 linja-autoa, jotka ovat kaksiakselisia A1- ja A2-tyypin linja-autoja sekä C-tyypin telilinja-autoja. Mikäli kilpailutettavissa kohteissa päädytään käyttämään myös D-tyypin nivellinja-autoja, kalustotarve on silloin 60 linja-autoa arkisin.
Nyt kilpailutettavan liikenteen laajuus on noin 5,5 % sekä HSL:n tilaaman bussiliikenteen linjakilometreistä että automäärästä.

Tarjouskilpailuun 24/2012 tulevat liikenteen kohteet ja linjat ovat

Kohde 137
Linja 16 (Rautatientori - Korkeasaari)

Kohde 138
Linja 18 (Eira - Munkkivuori)
Linja 18N (Katajanokka - Munkkivuori)

Kohde 139
Linja 39 (Kamppi - Martinlaakso)
Linja 39N (Elielinaukio - Malminkartano)
Linja 45 (Kamppi - Malminkartano)

Kohde 140
Linja 55 (Rautatientori - Koskela)

Kohde 147
Linja 550 (Itäkeskus - Westendinasema)

Kohde 147 (Bussi-Jokeri) kilpailutetaan kahdella eri vaihtoehdolla siten, että aikataulut ja kalustokierrot laaditaan sekä telibusseille (C-tyyppi) että nivelbusseille (D-tyyppi). Vaihtoehdossa A liikenne hoidetaan 33 telibussilla ja vaihtoehdossa B liikenteen hoitoon tarvitaan 26 nivelbussia.

Kohteiden 137 ja 139 - 140 sopimuskausi alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2019. Kohteen 138 sopimuskausi alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2015. Kohteiden tarjouskilpailun viivästymisen vuoksi voi olla tarpeellista lykätä uusien sopimusten alkua, jotta aika riittää uuden kaluston hankintaan, tai sallia liikenteen aloittaminen tilapäisellä kalustolla.

Lisäksi liikennöintisopimuksiin sisältyy mahdollisuus enintään 3 vuoden jatko-optioon. Option käyttäminen edellyttää hyvin hoidettua liikennettä sopimuskaudella ja molempien osapuolten hyväksyntää. Optiolla voidaan myös sovittaa sopimuksen jatkaminen linjaston ja kilpailukohteiden tuleviin muutoksiin.

Kohteen 147 (Bussi-Jokeri) sopimuskausi alkaa talviliikennekauden alkaessa vuonna 2013. Sopimuskauden on tarkoitus jatkua Raide-Jokerin liikennöinnin aloitukseen saakka, jos liikennettä hoidetaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti ja mahdollisista liikenteen muutostarpeista voidaan sopia. Tämän hetkisen arvion mukaan raitioliikenne voisi alkaa aikaisintaan kesäliikennekauden päättyessä 2020, mutta todennäköisesti myöhemmin. Toteutusajankohdasta ei ole sitovia päätöksiä. Siksi Bussi-Jokerin kohdalla varaudutaan sopimuskauden joustavaan jatkamiseen.

Sopimuskauden oletuspituus on 10 vuotta, mutta 5 vuoden jälkeen käsitellään neuvottelumenettelyssä liikenteen ja käytettävän kaluston muutostarpeet sekä mahdolliset korvaushintojen tarkistusperusteet. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 7 vuoden jälkeen, jos muutoksista ei päästä sopimukseen tai jos Raide-Jokerin liikennöinti voi alkaa ennen syksyä 2023. 10 vuoden jälkeen sopimuskauden jatkosta optiokausilla päätetään erikseen, ja jatkopäätöksen yhteydessä käsitellään jälleen mahdolliset liikenteen, kaluston ja korvaushintojen muutostarpeet. Bussi-Jokerin sopimuskausi voi olla yhteensä enintään 15 vuoden pituinen, kun perusteena voimassaolon pidentämiseen käytetään linjan liikenteeseen hankittavan uuden kaluston investointien poistoaikaa EU:n palvelusopimusasetuksen (EY 1370/2007) mukaisesti.

Kilpailukierroksen kohteissa käytettävän linja-autokaluston tulee olla:
- A1-tyyppiä (matalalattiainen kaupunkilinja-auto, jossa on vähintään 32 istumapaikkaa)
- A2-tyyppiä (vähintään 40-paikkainen matalalattiainen kaupunkilinja-auto)
- C-tyyppiä (3-akselinen matalalattiainen kaupunkilinja-auto, jossa on vähintään 49 istumapaikkaa) tai
- D-tyyppiä (matalalattiainen nivellinja-auto, jossa on vähintään 50 istumapaikkaa).

Kohteissa 137 ja 140, joiden linjat liikennöivät Helsingin kantakaupungin ympäristövyöhykkeellä ja joiden liikennöintisopimus on seitsemän (7) vuotta, linja-autokalustolta edellytetään EEV - tason päästönormin täyttämistä. Kohteessa 147 edellytetään vähintään EEV - tason päästönormin täyttämistä sopimuskaudella.
Kohteissa 138 ja 139 kaluston päästönormiluokan tulee olla vähintään Euro 3. Kalustotyyppivaatimukset on määritelty tarkemmin kohteittain.

Kohteen 147 eli Bussi-Jokerin sopimuksen erityisvaatimuksilla varaudutaan avorahastuksen käyttöönottoon, liikenteen säännöllisyyttä parantavan aktiivisen liikenteenohjausjärjestelmän käyttöön sekä lippuautomaattien asentamiseen ja kuljettajan lipunmyynnin lopettamiseen uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän valmistuttua. Lisäksi kaluston varustelussa ja pisteytyksessä otetaan huomioon tiheän runkolinjaliikenteen nopeuteen, säännöllisyyteen ja mukavuuteen vaikuttavat näkökohdat.


Kilpailukohteiden tiedot on esitetty liitetaulukossa 1.

Ehdotus (SR)
Hallitus päättää
a)
järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun esittelyosassa mainituista kohteista 137 - 140 ja kohteesta 147 siten, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista hallituksessa toukokuussa 2012.

b)
että kohteiden sopimuskaudet määritellään seuraavasti:
- kohteissa 137 ja 139 - 140 sopimuskausi alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2019 (7 vuotta)

- kohteessa 138 sopimuskausi alkaa 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2015 (3 vuotta)

- kohteiden 137 - 140 sopimuskauden alkua voidaan tarvittaessa siirtää enintään kesäliikenteen alkuun 2013, jos liikenteen aloittamiseen ja uuden kaluston hankintaan liittyvät käytännön järjestelyt sitä vaativat

- kohteiden 137 - 140 sopimuksiin sisältyy mahdollisuus enintään kolmen (3) vuoden jatko-optioon.

- kohteessa 147 sopimuskausi alkaa talviliikennekauden alkaessa 2013 ja päättyy kesäliikennekauden päättyessä 2023

- kohteen 147 sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan kesäliikennekauden päättyessä 2020, jos 5 vuoden jälkeen mahdollisesti tarvittavista sopimuksen tarkistuksista ei päästä neuvottelumenettelyssä sovintoon tai jos Raide-Jokerin liikenne voi alkaa ennen syksyä 2023

- kohteen 147 sopimuskauden jatkamisesta päätetään Raide-Jokeri
-hankkeen toteutusaikataulu huomioon ottaen tarvittaessa useina optiojaksoina, jotka voivat yhteensä jatkua enintään kesäliikennekauden loppuun 2028

c)
oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia kilpailukierroksen kohteiden määrittelyyn

d
oikeuttaa liikennepalvelut -osaston johtajan hyväksymään tarjouskilpailusta esitettyjen tarkentavien kysymysten vastaukset
 
Juuri mietin kuinka hyvä on että tulee A2-kalustoa monelle linjalle koska, talvella ei jää ainankaan sutimaan. :D
Tuleeko sitten H18:a A2:a vai C-kalustoa?
 
Kilpailutuksen järjestäminen on esillä HSL:n hallituksessa 24.1.:

"Kohteen 147 (Bussi-Jokeri) sopimuskausi alkaa talviliikennekauden alkaessa vuonna 2013. Sopimuskauden on tarkoitus jatkua Raide-Jokerin liikennöinnin aloitukseen saakka, jos liikennettä hoidetaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti ja mahdollisista liikenteen muutostarpeista voidaan sopia. Tämän hetkisen arvion mukaan raitioliikenne voisi alkaa aikaisintaan kesäliikennekauden päättyessä 2020, mutta todennäköisesti myöhemmin."

Hienoa että raide-Jokerikin taas jäädytetään vähintään seitsemäksi vuodeksi. Eihän nyt metronkaan rakentaminen noin kauan kestä, ja suunnitelmavalmius Jokerissa on sen verran pitkällä, että seitsemän vuoden syy voi olla ainoastaan hankkeiden budjetointijärjestys. Eli pahnan pohjalle jälleen.
 
Heitänpä myös tästä veikkauskupongin sisään

Kohde 137 (h16) Nobina
Kohde 138 (h18,h18N) Helsingin Bussiliikenne
Kohde 139 (h39,h39N,h45) Helsingin Bussiliikenne
Kohde 140 (h55) Tammelundin Liikenne
Kohde 147 (550) Helsingin Bussiliikenne TAI Pohjolan Liikenne TAI Nobina

137: Nobina tarjoaa tästä näpsäkästä pikkukohteesta voittavan tarjouksen. Tämä menee ikäänkuin välipalaksi :lol:

138&139: Helb jatkaa aiemmista sopimuksista jäävien autojen turvin, myös varikkosivut enteilevät parasta hintatarjousta

140: Tämä kierroksen yllättäjäksi nousee Tammelund joka saa h55:n sopivat varikkosivut ja pieni kohde innostaa TLL:n voittoon

147: Jokeri aiheuttaa varmasti harmaita hiuksia yrityksessä jos toisessa, sillä kaikkihan haluaisivat hoitaa huippu brändättyä linjaa. Muut ovat katselleet sivusta kun CBF/NF on tötöillyt viimeiset kuusi vuotta tällä linjalla, ainoastaan Nobinalla on kokemusta siitä kuinka vaikea linja se onkaan. Jos joku sinne uskaltaa nivelbusseja tarjota, tarjoajana on Helb ja jos aavistan oikein niveliä tarjoava voittaa automaattisesti? Toivoisin että PL kohteen voittaa, sopivan hinnan ja uusien bussien kanssa, jos se linja sitten vaikka pysyisi huippubrändin alaisena. Muilla yrityksillä ei oikeasti ole rahkeita siihen :-| Jos taas halvin hinta ja käytetyt bussit uusien lomassa vievät voittoon niin Nobina on selvä voittaja.

550:lla ei tainnut olla vaihtoehtona nivel ja telibussien yhteistarjousta?
 
Onhan tuolla 550:lla toisinaan näkynyt vähän sopimuksenvastaista kalustoa vara-autoina, mutta pääsääntöisesti linjalla käytettävät Volvo 8700LE / B12BLE telit ovat olleet siistissä kunnossa ainakin sisältä ja suurimmilta osin ulkoakin ja kulkeneet aina ajallaan, joten en ymmärrä, miten Nobina tuolla linjalla olisi "tötöillyt"?
 
Onhan tuolla 550:lla toisinaan näkynyt vähän sopimuksenvastaista kalustoa vara-autoina, mutta pääsääntöisesti linjalla käytettävät Volvo 8700LE / B12BLE telit ovat olleet siistissä kunnossa ainakin sisältä ja suurimmilta osin ulkoakin ja kulkeneet aina ajallaan, joten en ymmärrä, miten Nobina tuolla linjalla olisi "tötöillyt"?

Näinpä. 550 on vaikea linja etenkin ruuhka-aikaa, joten en itse ainakaan menisi sanomaan että Nobina mitään on sählännyt. Voisin pistää HSL:n piikkiin, en liikennöitsijän. Se on totta että vakio Volvot eivät ole siitä parhaimmasta päästä, mutta tätäkään en Nobinan piikkiin pistäisi. Etenkin yöaikaan on todella hämäräperäistä sakkia ja tihutöitä.

Ruuhka-aikaan on vaikea pystö aikataulussa, mutta silloinkin se pääasia eli 3-5min vuoroväli suunnillee pysyy samana, joten sillä ei silloin ole periaatteessa niin väliä vaikka ei olisi aikataulussa. Ruuhkan ulkopuolella sitten linjabpysyy aikataulussa samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin linja (eli muutama minuutti myöhässä.
 
Onhan tuolla 550:lla toisinaan näkynyt vähän sopimuksenvastaista kalustoa vara-autoina, mutta pääsääntöisesti linjalla käytettävät Volvo 8700LE / B12BLE telit ovat olleet siistissä kunnossa ainakin sisältä ja suurimmilta osin ulkoakin ja kulkeneet aina ajallaan, joten en ymmärrä, miten Nobina tuolla linjalla olisi "tötöillyt"?
Uskallatko väittää että Jokeri-kalusto on siistissä kunnossa? :lol:

Kohde 147 (550) Helsingin Bussiliikenne TAI Pohjolan Liikenne TAI Nobina
No ennemmin pistän Veolian nimen tuohon kuin HelB tai PL.. Ei ole sanottu etteikö Veolia voisi pyörittää Jokeri-bisnestä, joten miksipä ei.

Pohjolan Liikenne: Itseltä jäisi ainakin sitten Jokeri-linjalla kulkeminen siihen pisteeseen.

Helsingin Bussiliikenne: No tästä en kyllä mene sanomaan mitään.
 
Onhan tuolla 550:lla toisinaan näkynyt vähän sopimuksenvastaista kalustoa vara-autoina, mutta pääsääntöisesti linjalla käytettävät Volvo 8700LE / B12BLE telit ovat olleet siistissä kunnossa ainakin sisältä ja suurimmilta osin ulkoakin ja kulkeneet aina ajallaan, joten en ymmärrä, miten Nobina tuolla linjalla olisi "tötöillyt"?

Se on totta että vakio Volvot eivät ole siitä parhaimmasta päästä, mutta tätäkään en Nobinan piikkiin pistäisi. Etenkin yöaikaan on todella hämäräperäistä sakkia ja tihutöitä.

Totta on se että 8700LE edustaa tämänhetkisen kaluston kirkkainta kärkeä HSL-alueella. Totta on myös se että Jokeri-linjan 8700LE:t ovat jo elähtäneitä huonon ylläpidon takia :mad: Lähes poikkeuksetta jokaisessa autossa palaa joku seuraavista kolmesta valosta mittaristossa 1. Moottorin vikavalo 2. Ovien vikavalo 3. ABS-järjestelmän vikavalo. Yleisesti esiintyvät kahdestaan tai kolmistaan. Joukossa on myös mukana yleensä merkintä kuluneista jarrupaloista. Tämän lisäksi myös penkkikankaat ovat likaisia ja aika usein jokerissa tapaa tavallisia nobinan kankaita, ovat ilmeisesti vaihtuneet muihin busseihin jossa usein tapaa tavallisten lisäksi jokerikankaita.. Usein ovat myös kulmat rutussa ja jokerivärityksestä vain osa jäljellä..
Näistä tuskin mikään asia menee HSL:n tai hämäperäisen sakin piikkiin?
Nimim. Toissapäivänä viimeksi Jokeri-linjalla ja huomenna taas...

Pienellä kunnostuksella näistäkin saisi vielä viimeisen päälle hyviä ja toivonkin, jos voittoa ei tule, että Jokerin sopimuksen päättyessä nämä remontoidaan ja maalataan vaikka tilaajaväriin ja saadaan poistetuksi kaikki tätä sarjaa vanhemmat telibussit pois... (kaikki 2006 vanhemmat telit = 28)

Mielestäni se voisi muiden silmissä näyttää tötöilyltä jos viimeisen päälle brändätyllä linjalla ajelee useasti jotain muuta kalustoa kun sinne on luvattu, ja mm. kaksiakselinen concordiavärinen bussi kokopäivävuoroa. Toki näitä voisi sattua muillekin liikennöitsijöille, koskaanhan tiettyä kalustoa ei vaan ole riittävästi. Jokeribussit ovat liikennöitsijälle kuitenkin kalleimpia busseja, kun jos ostaa ylimääräisiä ja niille ei ole tarvetta, ne seisovat varikolla tyhjänpanttina, kun ei niillä muutakaan saa ajaa..
 
Saako tiedustellä syytä tähän?

Palomaalla ikäviä kokemuksia PL:n eli kollegoidesi käytöksestä ja asenteesta... Itse jopa kuulin yhden tapauksen, kun Palomaa oli puhelimessa puhumassa kanssani juuri tapahtuma hetkellä. Kertokoon hän tarkemmin tässä yleisesti, jos niin haluaa.

Ja tuohon HelB:iin, en ihan sitäkään haluaisi Jokeria ajamaan.. Tänään tuli sellaista soopaa 103:n kuljettajan suusta että matkustajat meinasivat pyörtyä, ja etupenkkiläiset toljottivat silmät pyöreinä kuljettajan kielen käyttöä.

Itse toivoisin Nobinan tai Veolian vievän voiton tästä.
 
Minulla ei ole ollut valittamista Nobinan 550:en hoidosta. Vähäsen harmittanut kun ruuhka-aikaan tulee joku kaksiakselinen auto. Toisaalta vara autoina on ollut myös joku erittäin hienoääninen Ikarus E94 mutta en saanut numeroa ylös joskus vuos sitten. Samoin oli kiva matkusta viimetalvena korkealla Carrus City:llä. Ei tuntunu tien epätasaisuus ollenkaan niin pahasti.

Se vaan on että Jokeri on hyvin prändätty ja tuntuu että kaikki tietävät että Jokeri menee sinne ja Jokeri menee tänne, ja siinä on näyttö sisällä jossa näkyy seuraava pysäkki ja ne ovat vihreitä. Tämä ei aina toteudu ja se on huono. Asia ihmetyttää mm. ulkopaikkakuntalaisia joille joku tuttu on nuo edellä olevat asiat kertonut. Ja sitä vihreää bussia ei tule, linjanumeroahan suurin osa ei näe saatika määränpäätä kun ihmiset näkevät vain bussin keulan. värin ja etuoven eivätkä muusta välitä.

Toivon että Pohjolan Liikenne voittaisi 550:en sopimuksen tai Veolia. Nobinalla olisi autot ja koulutus valmiina, mutta onko heillä enää sitä alkuaikojen intoa laadukkaaseen operointiin. Olisi hyvä jos saisi uutta tarmoa linjan operointiin, ja joku semmonen yhtiö joka pystyy oikeasti sitoutumaan Jokerin ajamiseen niin kauan kuin on tarvis. PL ja Veolia ovat yhtiöitä joiden uskon pystyvän tähän. Nobina on myös hyvä ehdokas toki. Helb olisi hyvä myös jos hankkisivat niveliä linjalle.
 
Viimeksi muokattu:
Saako tiedustellä syytä tähän?
Nyt en syytä sinua, vristo. Vaan kolleegaasi. Sain turpaan syyttä PL:n kuskilta (Nimeä en kyllä mainitse) niin viime keväänä.
Toisena kertana kuski otti minua riveleistä koska huomautin häntä siitä ettei pysähtynyt sille kuulutulla bussipysäkillä, soitin hänen esimiehelleen ja oli lähellä etten saanut häneltäkin turpaa.
Siitä päivästä lähtien päätin etten kulje enään PL:llä, anteeksi nyt vain.

EDIT: Turha yrittää kysellä asiasta mitään, tapaus käsitelty Poliisin kanssa ja sisältö määritelty salassa pidettäväksi, mutta kerrankun halusit kysyä niin vastauksen sait.
 
Minkälaista porukkaa siellä HelBillä ja Pölhölällä oikein on töissä? :shock: Mulle ei ole koskaan sattunut mitään kuvatun kaltaista Nobinan tai minkään muunkaan liikennöitsijän kyydissä. Ja olen sentään sammunut 345:seen keskellä viikkoa hieman ennen joulua kun olin matkalla pikkujouluista kotiin ja herännyt Rinnekodin pihasta. Sain kysymällä kuskilta kyydin Kalajärvelle, vaikka olin melkomoisessa juubelissa ja periaatteessa viimeinen sivu oli jo ajettu. Kiitin kuskia loistavasta palvelusta. Mutta kaipa sinne mahtuu kuskien joukkoon niitä mätiä omenoitakin. Itse ei onneksi ole tarvinnut heihin törmätä..
 
Itse olen kulkennut 4vuotta HelB:llä ja en ole saannut huonoa palvelua kertaakaan. Kerran oli lähellä ettei kuljettaja ajannut päälleni.
Ainakin Nobinalla on yksi hyvä kuljettaja joka toivottaa hyvät huomenet kun kyytiin nousee :)
 
Minkälaista porukkaa siellä HelBillä ja Pölhölällä oikein on töissä? :shock: ...(VIESTI NIPISTETTY...) Mutta kaipa sinne mahtuu kuskien joukkoon niitä mätiä omenoitakin. Itse ei onneksi ole tarvinnut heihin törmätä..

Sanotaanko näin, että nykyään löytyy enemmän ja enemmän näitä mätiä omenoita... Itse olen saanut todella inhottavaa palvelua tässä vuoden sisällä HelB:ltä kolme kertaa, tai siis kolme kertaa todella mieleen painuvia (2 rasistikuljettajaa, molemmat eroitettu, ja sitten tämä tämänpäiväinen jonka käytös ei kohdistunut vain minuun vaan koko bussilastilliseen porukkaa). Enimmäkseen sitten löytyy vain näitä myrtsinaamoja. Päivittäin menen n. 20-50eri bussilla. Tällä hetkellä kärkikastia pitää (koskee siis busseja jonka liikennöitsijän kyydissä olen ollut): 1. Nobina, 2. Veolia, 3. Åbergin linja (tämä johtuu siitä että olen mennyt niin vähän kertaa, että vaikea tän paremmin sanoa), 4. Westendin Linja, 5. PL, 6. HelB, 7. TLL

Mutta nyt taitaa mennä jo vähän OT:ksi...
 
Takaisin
Ylös