Tampereen pikaratikkahanke

Myönnettäköön että Länsi-Tampereen ja Keskustan välillä on havaittavissa lievää ruuhkaisuutta. Tämä ongelma on hyvin pitkälti poistettavissa poistamalla valoristeykset Kekkosen-Paasikiventieltä ja rakentamalla eritasoristeyksiä. Käsittääkseni tähän ratkaisuun ollaan jokatapauksessa päätymässä kun pitkä tunneli rakennetaan.

Mitenkähän ajantasasaisia sinun tietosi ovat. No ei minullakaan ole kokemuksia lännen ruuhkista, kun asun Itä-Tampereella (Petsamo). Mutta sen sijaan useinkin näen omin silmin, kun satun olemaan liikkeellä neljän ruuhkan aikoihin, että ruuhka länteen päin alkaa useamman kilometrin keskustan ITÄpuolella. Teiskontie ja Kekkosentie alkavat olla tukossa suunnilleen Kaupinkadun tasalta. Viime viikon perjantaina liikenne seisoi, kirjaimellisesti, kun katsoin Kekkosentielle sitä ylittäessäni Kaupinkatua pitkin. Velipoika ajaa taksia, eikä hän ollut kuullut mitään onnettomuudesta tai muusta poikkeavasta. Kunhan oli keskimääräistä enemmän ihmisiä liikkeellä kesän kunniaksi.

Ja mitä tulee tuohon Paasikiventien parantamiseen, niin tuohan on itsestään selvää. Mutta ikävä kyllä maasto on sellainen, että eritasoliittymiä ei saa mitenkään sovitettua tekemättä tunneleita. Ja se maksaa. Pitkän tunnelin rahoilla saisi varsin ison siivun maksettua pikaratikasta, läntinen osuus siitä jää selvästi tunnelin hinnan alle. Että mikähän olisi se realistinen tapa ratkaista ruuhkautuminen? Tunneli voi minun puolesta tulla, jos se saadaan rahoitettua tonttimyynnillä, silloin se menee kaupungin kehittämisen nimissä. Mutta pikaraitiotie ensin.
 
Tampereella ei todellakaan ole ongelma se, että bussien kapasiteetti ei riittäisi matkustajien kuljettamiseen.

Kyllä se on keskeinen ongelma. Kaiken joukkoliikenteen kapasiteetin määrittelee sen riittävyys ruuhkassa. Ruuhkatunnin osuus on yleensä 8-12% matkustajamääristä. Kapasiteetin riittävyys arvioidaan yksinkertaisesti niin, että arvioidaan joukkoliikenteen kuljetuskapasiteetti ruuhkassa ja verrataan sitä matkustajamääriin - todellisiin tai tavoitteellisiin.

Jos vaunut ovat tupaten täynnä ruuhkassa - kuten ne ovat Tampereella kaikilla päälinjoilla talviaikaan - joukkoliikenteessä ei ole "kasvun varaa".
Sillä, onko hiljaisina tunteina vaunussa tyhjää, ei juuri ole merkitystä. Jos ihmisillä ei ole tarvetta matkustaa, ei heitä voi houkutella joukkoliikenteeseen.

Tosin tiedetään, että vetovoimainen raideliikenne nimenomaan tasaa ruuhkan ja hiljaisen ajan eroa - kun ihmiset etsiytyvät myös vapaa-ajan matkoilla joukkoliikenteeseen.

Kannattaa lisäksi oivaltaa, että elintason nouseminen johtaa myös siihen, että ihmiset vaativat myös joukkoliikenteeltä korkeampaa laatutasoa. 2000 - luvulla ihmiset kokevat paljon tyhjemmän bussin "täydeksi" kuin 1970-luvulla.

Liikennelaitos kuljetti aikoinaan huomattavasti enemmän ihmisiä vuodessa kuin nykyään.

Totta. Mutta se kuljetti enemmän matkustajia aivan erilaisessa 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun Tampereessa. Tästä tarkemmat tilastot vaikkapa Häyrynen 2005, s. 113

Liikennelaitoksen korkeimmat matkustajamäärät olivat vuonna 1981 noin 40 miljoonaa vaihdotonta matkaa. Nykyisin tilastoidaan noin 25-26 miljoonaa vaihdollista matkaa.

Silti ajosuorite ei ole paljoakaan vähentynyt. Enimmillään ajettiin noin 13 miljoonaa kilometriä, nykyisin noin 11 miljoonaa kilometriä.

Tämä kuvaa sitä, että Tampereen rakenne on hajautunut. Tarvitaan enemmän ja pidempiä bussilinjoja hoitamaan hajautunut rakenne. Samalla joukkoliikenteen palvelutaso laskee. Esimerkiksi, jos aiemmin esim 100 km pitkällä linjastolla on voitu ajaa tietyllä bussimäärällä 10 minuutin välein, myöhemmin samalla bussimäärällä voidaan ajaa 200 km bussilinjastolla 20 min välein.

Pidemmät linjat ovat myös ajoajaltaan pidempiä. Jos esim. keskimääräisen linjan ajoaika on kasvanut 20 minuutista 30 minuuttiin, se tarkoittaa sitä, että yksi bussi voi ruuhkassa tuoda nyt kaksi kuormaa keskustaan, kun 1970-80-luvun taitteessa se toi kolme kuormaa.

1970-80-luvun taitteessa Tampereella liikennöitiin paljon tiheämmin nykyistä pienemmällä linjastolla. Kyse oli olennaisesti nykyistä tehokkaammasta joukkoliikennejärjestelmästä.

Ongelma on nimenomaan bussien harvoissa vuoroväleissä (...).

Jotka ovat osa puutteellista kapasiteettia.

Minkä takia ihmiset muuttavat Tamperen ympäristökuntiin? Omakotitalojen ja väljien asuinympäristöjen vuoksi (...).

Kannattaa myös muistaa se, että useimmilla Suomen seuduilla ei ole tarjolla uutta, vetovoimaista joukkoliikenteeseen tukeutuvaa maankäyttöä. Siellä missä on, se menee kyllä kohtuullisen hyvin kaupaksi.

Tämä aiheuttaa sen, että ympäristökunnilla ei ole mitään intressiä kaavoittaa tiiviitä kerrostalovaltaisia asuntoalueita ratojen läheisyyteen.

Ei millään kunnalla ole nyt intressiä kaavoittaa ratojen läheisyyteen paitsi Helsingin seudulla, koska paikallisjunia ei kulje.

Tässä ei ole kyse muna ja kana - ongelmasta. Tiedetään, että vain olemassaoleva joukkoliikenne houkuttelee maankäyttöä ympärilleen. Ensin oli rautatie, sitten oli asemakylä.

Logiikka on selvä: tulee tehdä yhtä aikaa päätös tehokkaasta joukkoliikenteestä ja sen varteen toteutettavasta houkuttelevasta maankäytöstä. Tehokas joukkoliikenne käynnistetään ensimmäisten asuntojen ja toimistojen valmistuessa.

Tässä kannattaa samalla huomioida, että Tampereen seudulla jo nykyinen maankäyttö mahdollistaa sekä paikallisjuna- että pikaraitiotieliikenteen käynnistämisen liikennöintitaloudellisesti itsekannattavina. Kyse on vain siitä, että jotkin asemat tai rataosuudet tehdään ennen täydentävää maankäyttöä, ei siitä, että koko järjestelmää tarvitsisi tehdä tyhjään.

Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että lähijunaliikenne ei kannata.

Lähijunaliikenne sekä pikaraitioliikenne sekä Tampereen että Turun ympäristöissä on kannattavaa, jos se voidaan organisoida järkevästi (lue = liikennöitsijä ei ole VR Oy)

Voin toistaa tämän niin monta kertaa kuin haluan:

Olen jo pitkään ollut vakuuttunut siitä, että Tampereen ja Turun ympäristöjen sekä pikaraitiotien että lähijunaliikenteen liikennöinti on kannattavaa liiketoimintaa, jos valtio ja kunnat sitoutuvat rata- ja pysäkki-infran toteuttamiseen.

Olen itse henkilökohtaisesti kiinnostunut tämän liiketoiminnan harjoittamisesta.

Tämä ongelma on hyvin pitkälti poistettavissa poistamalla valoristeykset Kekkosen-Paasikiventieltä ja rakentamalla eritasoristeyksiä. Käsittääkseni tähän ratkaisuun ollaan jokatapauksessa päätymässä kun pitkä tunneli rakennetaan.

Ensinnänkin, jo nk. pitkä tunneli maksaa yksinään saman verran kuin koko suunniteltu pikaraitiotieverkko. Se ei sisällä muita autoliikenteen parannuksia, mitä taas jatkossa tarvitaan.

Toisekseen, onko sinulta unohtunut sellaiset realiteetit kuten kasvihuoneilmiö ja öljyn loppuminen? Meillä ei tulevaisuudessa ole enää mahdollisuuksia edes nykyiseen autoiluun, puhumattakaan liikenne-ennusteiden 25-35% kasvuun 20 vuodessa. Pelkkänä näppituntumana: pelkästään EU:n v. 2020 sitovien kasvihuonekaasupäästövelvoitteiden täyttäminen liikenteessä edellyttää, että Tampereella joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa noin 50% jos samalla myös pyöräilyn osuus kasvaa vastaavasti.

Kolmanneksi, ohitustie ei ratkaise Tampereen keskustan katuverkon ongelmia. Vaikka tehtäisiin kuinka hieno Kekkosen-Paasikiventie, se ei lisää kapasiteettia Tampereen keskustan katuverkossa.
 
Viimeksi muokattu:
Kolmanneksi, ohitustie ei ratkaise Tampereen keskustan katuverkon ongelmia. Vaikka tehtäisiin kuinka hieno Kekkosen-Paasikiventie, se ei lisää kapasiteettia Tampereen keskustan katuverkossa.

...mikä puolestaa johtaa siihen, että työpaikat ja palvelut karkaavat entistä pahemmin kaupungin ulkokehälle, ja autoilun tarve lisääntyy. Jos samaan aikaan autoilun taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset heikkenevät (öljyn riittävyys ja ilmastonmuutos), meillä on kriisi käsissä. Näistä syistä on haihattelua kuvitella, että Tampellan pitkä tunneli ratkaisisi millään lailla nykyisiä liikenneongelmia. Pikaratikka tai muu riittävän kattava raideliikennemuoto on ainoa järkevä vaihtoehto.

Sinänsä Tampellan alueen valloittaminen takaisin kaupunkikäyttöön nykyisen tiealueen osalta on kyllä houkutteleva ajatus, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, jos se tarkoittaa pikaratikan lykkäämistä tai hautaamista.
 
Tampereen keskustassa ei ole ruuhkaongelmaa. Jos se ruuhkaongelma on välttämättä nostettava esille perusteluiksi joillekkin liikennehankkeille, niin Paasikiven-Kekkosentielle on huomio kiinnitettävä. Itseasiassa on kohtalaisen turhaa taittaa peistä siitä asiasta kuinka kaukaa idästä se ruuhka kyseisellä väylällä alkaa, koska tunneliratkaisu tullaan toteuttamaan jokatapauksessa. Tähän on olemassa kaksi selkeää syytä. Hankkeelle saadaan takuuvarmasti valtionrahoitusta ainakin jossain vaiheessa, koska kyseinen pätkä kuuluu päätieverkkoon. Toisaalta kaupunki haluaa tiepohjan asuntorakentamiskäyttöön.

Toinen kysymys on tietenkin se, että miten neljä kaistaa maanalla poistaa ruuhkia yhtään sen tehokkaammin kuin neljä kaistaa maanpäällä? Mutta kuten sanottu, tunnelin rakentamispäätöksen kannalta tämä on täysin epärelevantti kysymys.

Toisaalta kyseisen väylän ruuhkaisuus saattaisi toimia myös joukkoliikennettä edistävänä tekijänä. Väylää pitkin kulkee vain muutama bussilinja, joten ruuhkilla ei ole juurikaan vaikutusta joukkoliikenteeseen. Eli suosiolla rantaväylä yksityisautoilijoille ja Pispalan valtaitiestä todellinen joukkoliikennekatu kunnon etuisuuksilla busseille ja esteillä yksityisautoille.

Tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämisestä ym. ympäristöasiat saadaan parhaiten hoidettua veroteknisillä ratkaisuilla. Yksityisautoilusta on tehtävä kallista, tämä ohjaa ihmisiä tehokkasti joukkoliikenteen pariin.

Kun tarkastelee bussien matka-aikoja Tampereen seudulla, niin saa kyllä hakemalla hakea paikkaa, josta liityntäliikenteen + pikaratikan yhditelmä olisi houkutteleva vaihtoehto ajansäästön ja matkanteon helppouden kannalta. Ja eiköhän tavallisen matkustajan kannalta ole täysin yhdentekevää edetäänkö kumipyörillä vai rataa pitkin, jos matka vain sujuu joustavasti.

Jos työpaikat ja palvelut karkaavat kaupungin ulkokehälle ja samanaikaisesti autoilun taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset heikkenevät, tämä johtaa
a) työpaikat ja palvelut palaavat kaskustaan
tai
b) joukkoliikenteen merkitys kasvaa.
En varsinaisesti näe juurikaan tekijöitä, miksi pikaratikka pitää kytkeä tähän teemaan. Myös bussien välityksellä voidaan hoitaa tehokasta joukkoliikennettä Tampereen kokoisessa kaupungissa.
 
Kun tarkastelee bussien matka-aikoja Tampereen seudulla, niin saa kyllä hakemalla hakea paikkaa, josta liityntäliikenteen + pikaratikan yhditelmä olisi houkutteleva vaihtoehto ajansäästön ja matkanteon helppouden kannalta. Ja eiköhän tavallisen matkustajan kannalta ole täysin yhdentekevää edetäänkö kumipyörillä vai rataa pitkin, jos matka vain sujuu joustavasti.

Jostain syystä joukkoliikenteen asiakkaat kokevat raideliikenteen houkuttelevampana kuin bussiliikenteen. Ns. Raidekerroin olisi todennäköisesti Tampereellakin aika korkea.
 
Tampereen keskustassa ei ole ruuhkaongelmaa.

Herra Oikoko sen paremmin tietää kuin Tampereen liikenne- ja kaupunkisuunnittelijat ja tavalliset tamperelaiset? Paasikiven-Kekkosentie on ruuhkautunut niin, että matka-ajat eivät ole ennustettavissa, ja ruuhkautumista on havaittavissa myös muissa suunnissa.

Tampereella ollaan nyt tilanteessa, jossa henkilöautoon perustuvan liikennejärjestelmän rajat ollaan saavutettu - ensin länsisuunnassa.
On oikein, että tähän on ryhdytty kehittämään myös oikeita ratkaisuja eikä vain haihatella autohankkeilla.

Jos se ruuhkaongelma on välttämättä nostettava esille perusteluiksi joillekkin liikennehankkeille, niin Paasikiven-Kekkosentielle on huomio kiinnitettävä.

Liikennesuunnittelussa on jo pitkään tiedetty se tosiasia, että ruuhkia ei kaupunkiympäristössä pystytä varsinaisesti ratkaisemaan väylärakentamisella. Jos väyläkapasiteettia lisätään, kapasiteetti täyttyy hyvin nopeasti ja taas on ruuhka.

Kaupunkien väylärakentamisessa kannattaa keskittyä vain toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Ruuhka on henkilöautoon perustuvan liikennejärjestelmän pysyvä ominaisuus.

Tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämisestä ym. ympäristöasiat saadaan parhaiten hoidettua veroteknisillä ratkaisuilla. Yksityisautoilusta on tehtävä kallista, tämä ohjaa ihmisiä tehokkasti joukkoliikenteen pariin.

Yksityisautoilu on koko ajan ollut merkittävästi joukkoliikennettä kalliimpaa vaikka hintasuhde on muuttunut joukkoliikenteen haitaksi, koska Suomessa pääosa joukkoliikenteestä on liikennöintitaloudellisesti kallista bussiliikennettä.

Miten ihmiset voivat hakeutua joukkoliikenteeseen, jollei sitä kehitetä? Tampereen nykyisessä joukkoliikenteessä ei ole niin paljon kasvunvaraa, että se riittäisi merkittävästi nykyistä suuremmalle käyttäjämäärälle. Pieni kasvu on toki mahdollista, mutta ei sellainen, joka näkyvästi vähentäisi auton käyttöä.

Kun tarkastelee bussien matka-aikoja Tampereen seudulla, niin saa kyllä hakemalla hakea paikkaa, josta liityntäliikenteen + pikaratikan yhditelmä olisi houkutteleva vaihtoehto ajansäästön ja matkanteon helppouden kannalta.

Tampereelle ei missään vaiheessa ole suunniteltu liityntäliikenteeseen perustuvaa raideliikennejärjestelmää eli liityntäbussien osuus on koko ajan ollut pieni. Liityntäliikenteen vähäinenkin osuus on koko ajan pienentynyt jatkosuunnittelussa.

Matka-ajat ovat suunnitelluissa pikaraitiotiejärjestelmissä olleet säännönmukaisesti nopeampia kuin bussijärjestelmässä.

Toki voi tehdä itse oman "variksenpelätti" - mielikuvansa, jota kritisoi. mutta
silloin ei puhu siitä pikaraitiotiestä, joka Tampereella nyt on bussipohjaisen järjestelmän vaihtoehtona.

Jos työpaikat ja palvelut karkaavat kaupungin ulkokehälle ja samanaikaisesti autoilun taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset heikkenevät, tämä johtaa
a) työpaikat ja palvelut palaavat kaskustaan
tai
b) joukkoliikenteen merkitys kasvaa.

Ei johda ilman joukkoliikenteen kehittämistä. Tampereen nykyinen joukkoliikenne ei ole riittävä vaihtoehtoon a) eikä b).

Sen sijaan on olemassa vaihtoehto c): maksukykyiset maksavat nuristen korkeamman hinnan autoilusta ja istuvat ruuhkissa. Köyhät, rajoitteiset, vanhukset ja lapset eivät pääse liikkumaan itsenäisesti.

En varsinaisesti näe juurikaan tekijöitä, miksi pikaratikka pitää kytkeä tähän teemaan.

Kehottaisin tutustumaan alan ammattikirjallisuuteen, jossa on laajasti osoitettu, että tehokkaalla raideliikenteellä voidaan vaikuttaa kaupunkikehitykseen.

Suosittelen seuraavia lähteitä:
Carmen Hass-Klau, Graham Crampton ja Rabia Benjari: Economic Impact of Light Rail
Antero Alku: Mennäänkö metrolla? Joukkoliikenteen uusi aika
APTA Resource guide 1: Rail transit and property values
APTA Resource guide 2: Transit-oriented development

Myös bussien välityksellä voidaan hoitaa tehokasta joukkoliikennettä Tampereen kokoisessa kaupungissa.

Tampereen kokoinen kaupunki voidaan ehkä hoitaa bussiliikenteellä, mutta silloin on hyväksyttävä tosiasiat:

- Joukkoliikenteen kapasiteetti ei riitä
- Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset ovat korkeat
- Joukkoliikenteeseen ei saada riittävästi matkustajia kattamaan kulut

Pikaraitiotie on olennaisesti tehokkaampi ratkaisu Tampereen kokoisen kaupungin liikenteen hoitoon kuin bussit.
 
Jostain syystä joukkoliikenteen asiakkaat kokevat raideliikenteen houkuttelevampana kuin bussiliikenteen. Ns. Raidekerroin olisi todennäköisesti Tampereellakin aika korkea.

Olen myös taipuvainen uskomaan tähän. Arkikokemus tukee näkemystä: tasaisesti etenevässä raideliikenteessä voi tyypillisesti seistä rennosti käytävällä tai oviaukon tuntumassa ja vain varovaisesti ottaa tukea pylväistä, kaiteista tms. Bussissa jatkuvat kiihdytykset ja jarrutukset saavat aikaan nykimistä, joka tekee seisomisesta toisinaan epämiellyttävää. Samoin risteyksissä ja mutkissa keskipakoisvoima vaikuttaa vahvemmin ja yhdistettynä muuhun nykivyyteen aiheuttaa sen, että tankoa on joskus pakko puristaa voimakkaasti, ja pelottaa että mahdollisen töyssyn tullessa napsahtaa vielä käsivarren luita poikki... Busseissa menee vanhuksia nurin lähes säännöllisesti, usein vaikein seurauksin (luunmurtumat kestävät pitkään parantua), mutta en ole kuullut että raideliikenteessä tapahtuisi yleensä loukkaantumisia. Vaikea kuvitella, että tällä kaikella ei olisi vaikutuksia matkustusmukavuuden kokemuksiin niilläkään, jotka eivät fyysisesti vahingoitu kyydissä.
 
miten neljä kaistaa maanalla poistaa ruuhkia yhtään sen tehokkaammin kuin neljä kaistaa maanpäällä?
Ei valoliittymiä, eli ei sujuvaa matkantekoa hidastavia esteitä.

Toisaalta kyseisen väylän ruuhkaisuus saattaisi toimia myös joukkoliikennettä edistävänä tekijänä. Väylää pitkin kulkee vain muutama bussilinja, joten ruuhkilla ei ole juurikaan vaikutusta joukkoliikenteeseen. Eli suosiolla rantaväylä yksityisautoilijoille ja Pispalan valtaitiestä todellinen joukkoliikennekatu kunnon etuisuuksilla busseille ja esteillä yksityisautoille.
Lielahden ja Amurin välillä Rantaväylälle on suunniteltu rakennettavaksi bussikaistat, jotka toteutetaan ennen Tampellan tunnelia. Kaistojen valmistumisen myötä ainakin suurin osa seutulinjoista, mutta mahdollisesti myös osa sisäisistä linjoista siirtyy Rantaväylälle. Väylän varteen rakentuu Santalahteen uusi monen tuhannen ihmisen asuinalue, joka tarvitsee tehokkaan jl-yhteyden. Ensin bussipohjaisen, myöhemmin lähijuna- ja ratikkapohjaisen.

Kun tarkastelee bussien matka-aikoja Tampereen seudulla, niin saa kyllä hakemalla hakea paikkaa, josta liityntäliikenteen + pikaratikan yhditelmä olisi houkutteleva vaihtoehto ajansäästön ja matkanteon helppouden kannalta. Ja eiköhän tavallisen matkustajan kannalta ole täysin yhdentekevää edetäänkö kumipyörillä vai rataa pitkin, jos matka vain sujuu joustavasti.
Minkä ihmeen takia liityntäbussiliikennettä tarvittaisiin muualla kuin korkeintaan Hervannassa?
 
Joukkoliikenteen käyttäjää ei Paasikiven-Kekkosentien ruuhkaisuus juurikaan luulisi haittaavan, eihän kyseistä väylää kulje kuin muutama linja. Muilta osin pitäydyn aikaisemmassa mielipiteessäni siitä että Tampereen keskustassa ei ole ruuhkia.

Tampereen pikaraitiotiesuunnitelma nimenomaa edellyttää mittavaa liityntäliikennettä, jos matkustajien kävelymatkoja asemille/pysäkeille ei haluta huomattavasti lisätä nykyiseen järjestelmään verrattuna. Vai onko tarkoitus ylläpitää lähes nykyisen kokoista bussilinjastoa ja näin taata suorat yhteydet keskustaan niille, jotka asuvat kauempana pikaratikan pysäkeistä? Vaikuttaa kohtuu kallilta ratkaisulta.

Vaikuttaa siltä, että Tampereen bussiliikennettä ollaan viimeaikoina lähinnä heikennetty. Harvemmat vuorovälit ja viimeisten bussien lähtöaikojen hilaaminen n. klo 22 moniin lähiöihin eivät varsinaisesti lisää intoa käyttää joukkoliikennettä. Onko tämä tarkoituksenhakuista bussivaihtoehdon mustamaalaamista ratikkavaihtoehtoon nähden? Kustannusten karsiminen on ainakin kehno peruste, sillä Tre toteuttaa tällä hetkellä joukkoliikenteensä pienimmällä julkisella tuella vertailtaessa sitä muihin Suomen isoihin kaupunkeihin.

Vaikka bussiliikennettä aina parjataan kalliksi liikennöintikustannuksiltaan, niin eipä taida maailmalta montaa taloudellisesti kannattavaa raideliikennejärjestelmääkään löytyä.

Liikennevaloja ei myöskään tarvitse rakentaa maanpäälle, jos ei halua. Liikennesuunnittelija voi sijoittaa Paasikiven-Kekkosen tielle myös pintavaihtoehdossa liittymät kauaksi toisistaan ja toteuttaa ne eritasoina.

Bussikaistojen rakentaminen Rantaväylälle on täysin hölmöläisten hommaa. Santalahden asuntoaluetta varten riittä yksi bussilinja. Pispalan valtatien etuna on nimenomaa se, että se kulkee alueella jossa asuu ihmisiä, ja jossa ihmisillä on tarve matkustaa. Rantaväylän pysäkeiltä ei montaa ihmistä bussiin nouse. Tämä kaistojen rakentelu ja kaikkien bussien ohjaaminen sinne aiheuttausi sen, että pikaratikka alkaisi taas vaikuttaa hyvältä ratkaisulta.
 
Vaikka bussiliikennettä aina parjataan kalliksi liikennöintikustannuksiltaan, niin eipä taida maailmalta montaa taloudellisesti kannattavaa raideliikennejärjestelmääkään löytyä.
Ehkä on vähän vaikea löytääkään, kun kaikkialla osa liikenteestä hoidetaan busseilla, eli ei ole pelkkää raideliikennejärjestelmää.

Mutta esim. Mikko Laaksosen linkkaama esitys Bremenistä on aika selvä viesti raideliikenteen edullisuudesta. Kun ratikoita on lisätty eli niillä on korvattu bussiliikennettä, on saatu aikaan myönteinen kehitys joukkoliikenteen kustannuksissa.

Omassa kirjassani olen lähestynyt tätä asiaa laskemalla Suomalaisilla olosuhteilla ja Helsingin lipun hinnan tasolla erilaisen raideliikenteen ja bussien kustannuksia matkaa kohden. Tyypillinen keskustakeskeinen eli yhteen suuntaan kuormitettu joukkoliikenneverkko on vaikea saada kattamaan liikennöintikulujaan lipputuloilla, jos käytetään busseja. Tämä merkitsee, että jos kaupunkirakenne on niin hajanainen, ettei raitiotielle järkeviä matkustajavirtoja löydy, ollaan välttämättömyydellä tilanteessa, jossa kaupungin laajeneminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen ei paranna vaan heikentää joukkoliikenteen taloutta.

Antero
 
Näistä syistä on haihattelua kuvitella, että Tampellan pitkä tunneli ratkaisisi millään lailla nykyisiä liikenneongelmia.

Tampellan tunnelihan ei ole ratkaisu siihen ruuhkaan, vaan siihen, että ei tarvitsisi rakentaa lisää kaistoja uuden sillan muodossa Aspinniemeen, vaan se kapasiteettilisäys voidaan piilottaa maanalaiseksi, jolloin sen päälle pääsisi rakentamaan kovan rahan kerrostaloasuntoja. Tämähän onkin vahvasti YIT:n lobbaama ratkaisu jonka liikenteellinen hyöty on nolla, mutta josta YIT hyötyy tunneliprojektin ja asuinrakentamisen muodossa, YIT:n jo nyt ollessa Tampellan alueen suurin maanomistaja. Tunnelille ei ole olemassa mitään taloudellisia perusteita, vaan se on ainoastaan keino siirtää julkisia varoja yksityiseen rahapussiin.

Tampereen keskustassa ei ole ruuhkaongelmaa.

Olet varsin huvittava jantteri. Joko tiedät puhuvasi lööperiä, mutta kiistät sen trollauksen tai muun oman edun vuoksi, tai sitten et juuri koskaan liiku Tampereen keskustassa ruuhka-aikoina. Jos Tampereen keskustassa ei olisi ruuhkaa joka johtuu henkilöautoilusta, olisivat linja-autojen ajoajat keskustan läpi ajaessa varmasti aina vähintään 3-5 min nopeampia, koska käytössä olisi kapasiteettia kahdella, eikä vain yhdellä kaistalla (joissakin tilanteissa ei yhdelläkään). Silloin ei myöskään syntyisi esim. rautatieaseman risteyksen kaltaisia sumppuja. Henkilöautot ovat jo tukkeena Hämeenkadulla, koska ne estävät sen, että voisi tehokkaasti hyödyntää toista kaistaa ohituskaistana, kun esim. ohittaa toisen pysäkillä seisovan linja-auton, jotta ei tarvitsisi jäädä siihen itsekin seisomaan.

Ja eiköhän tavallisen matkustajan kannalta ole täysin yhdentekevää edetäänkö kumipyörillä vai rataa pitkin, jos matka vain sujuu joustavasti.

Niin, jos matka sujuu joustavasti, eli ts. myös nopeasti. Liityntäliikenteellä voitaisiin nopeuttaa matka-aikoja etäällä sijaitsevilta asuinalueilta, koska runkoyhteys olisi nopea, ollen siten linja-autolinjaa nopeampi. Silloin vaihdosta ja loppumatkan alemmasta ajonopeudesta ei ole haittaa, koska kokonaisuutena matka silti sujuisi nopeammin kuin ennen.

Minkä ihmeen takia liityntäbussiliikennettä tarvittaisiin muualla kuin korkeintaan Hervannassa?

Koska pikaraitiotie on kulkumuotona sellainen, että sitä ei ole tarkoistus, eikä sitä tullakaan rakentamaan niin, että siihen olisi lyhyt kävelymatka kaikilta sitä potentiaalisesti käyttäviltä alueilta. Itse näen, että paras kokonaisuus saadaan rakentamalla pikaraitiotieverkko, joka ei vain tarjoa suoria yhteyksiä, vaan nopeuttaa pidempien matkojen matka-aikoja tarjoamalla korvikkeen kumipyörälle osan matkasta. Eli esim. Ikurista olisi liityntälinja Tesomalle ja Kaarilasta Epilään. Näin matka-aika lyhenisi siltä osalta kun kuljettaisiin nopeammalla kiskoyhteydellä.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Joukkoliikenteen käyttäjää ei Paasikiven-Kekkosentien ruuhkaisuus juurikaan luulisi haittaavan, eihän kyseistä väylää kulje kuin muutama linja. Muilta osin pitäydyn aikaisemmassa mielipiteessäni siitä että Tampereen keskustassa ei ole ruuhkia.

Ongelma on vain siinä, että Pispalan valtatie on ihan yhtälailla tukossa, kun autoilijat yrittävät kiertää Paasikiventien ruuhkaa. Pispalan valtatiellä on busseilla varsin hyvät etuisuudet mutta kun tietä ei voi leventää nelikaistaiseksi, jolloin varsinaisia bussikaistoja ei voida rakentaa. Ruuhkaisuus on tietenkin suhteellinen asia, kun termiä ei ole määritelty eikä oikeastaan ole syytäkään määritellä. Kysyin veljeni käsitystä keskustan ruuhkaisuudesta ja hänen käsityksensä mukaan radan itäpuolelta Metsolle menee ruuhkassa tuollaiset 20 minuuttia. Täsmälleen sama aika menee kävellessä. Jos se ei sitten ole ruuhka, niin olkoon sitten niin. Kun moni kuitenkin on kanssasi eri mieltä, niin olisi ihan mukava kuulla, mistä käsityksesi on peräisin. Oma käsitykseni perustuu omiin havaintoihini suhteutettuna havaintoihini Helsingissä.

Tampereen pikaraitiotiesuunnitelma nimenomaa edellyttää mittavaa liityntäliikennettä, jos matkustajien kävelymatkoja asemille/pysäkeille ei haluta huomattavasti lisätä nykyiseen järjestelmään verrattuna. Vai onko tarkoitus ylläpitää lähes nykyisen kokoista bussilinjastoa ja näin taata suorat yhteydet keskustaan niille, jotka asuvat kauempana pikaratikan pysäkeistä? Vaikuttaa kohtuu kallilta ratkaisulta.

Kannattaa katsoa suunnitelmat itse, niin ei tarvitse pohjata käsityksiään arvauksiin. Ehdotettu malli on sekasuunnitelma, missä raideliikenteellä ilman liityntää hoidetaan ne alueet, joissa se onnistuu luontevasti. Muutoin käytetään busseja nykyiseen tapaan. Esimerkiksi raitiotien avausosuudeksi on ajateltu reittiä Hervantaan. Tällöin bussiliikenne Hervannasta keskustaan jää pois, mutta naapurilähiöistä säilyisi suorat yhteydet keskustaan. Verkostoa sitten laajennetaan muihin kaupunginosiin samalla periaatteella. Käytännön kokemuksien pohjalta sitten päätetään, miten laajaksi raitiotieverkkoa laajennetaan. Tavallaan kaupunki on tarkoitus jakaa sektoreihin, joista osaa palvellaan lähiliikennejunin, osia raitiovaunulla ja osaa busseilla.

Vaikka bussiliikennettä aina parjataan kalliksi liikennöintikustannuksiltaan, niin eipä taida maailmalta montaa taloudellisesti kannattavaa raideliikennejärjestelmääkään löytyä.

Syy parjaukseen on tässä: nykyisin kohtuullisena pidetyillä lipunhinnoilla ei ole edes teoriassa mahdollista toteuttaa itsekannattavaa liikennettä. Raideliikenteessä se on ainakin mahdollista. Ehkä tosin busseillakin voisi itsekannattavuus toteutua, jos kierrosajat saadaan pieniksi. Esimerkiksi Joensuussa bussit ajavat kierroksen puoleen tuntiin, jolloin tunnissa saadaan ajetuksi neljä sivua ja kertamaksu saadaan siis neljästi rahastettua. Varmaan 70-luvun Tampereella tilanne on ollut tuontapainen: yksi bussi on ehtinyt ajaa tunnissa monta sivua kun kaupunki on ollut tiiviimpi ja ruuhkat vähäisiä.

Liikennevaloja ei myöskään tarvitse rakentaa maanpäälle, jos ei halua. Liikennesuunnittelija voi sijoittaa Paasikiven-Kekkosen tielle myös pintavaihtoehdossa liittymät kauaksi toisistaan ja toteuttaa ne eritasoina.

Kun ei voi. Ongelmana ovat Onkiniemen ja Särkänniemen risteykset. Juuri ne, joista on yhteys keskustaan. Väylä on rakennusten ja rautatien takia kapea ja korkeuserot suuret. Periaatteellisia teknisiä esteitä eritasojen rakentamiseen ei tällöinkään ole, ainahan voidaan rakentaa korkeita viadukteja, mutta hinta on tosiaan sitä luokkaa, että on sama tehdä väylää maan alle. Jos et usko, niin tutustu vaikkapa tunnelin hankesuunnitelmiin tai vaikka soita tekniseen virastoon ja kysy kuinka asia on.

Bussikaistojen rakentaminen Rantaväylälle on täysin hölmöläisten hommaa. Santalahden asuntoaluetta varten riittä yksi bussilinja. Pispalan valtatien etuna on nimenomaa se, että se kulkee alueella jossa asuu ihmisiä, ja jossa ihmisillä on tarve matkustaa. Rantaväylän pysäkeiltä ei montaa ihmistä bussiin nouse. Tämä kaistojen rakentelu ja kaikkien bussien ohjaaminen sinne aiheuttausi sen, että pikaratikka alkaisi taas vaikuttaa hyvältä ratkaisulta.

Kuten jo selitin, bussikaistoja juuri tuonne suunnitellaan siksi, että se on ainoa paikka, minne niitä ylipäätään voi rakentaa, kun Pispalan valtatielle ne eivät kerta kaikkiaan sovi. Ainoa vaihtoehto olisi kieltää läpikulkuliikenne Pispalan valtatiellä. Se ehkä toimisikin, jos kieltoa vain uskottaisiin.
 
Tampellan tunnelihan ei ole ratkaisu siihen ruuhkaan, vaan siihen, että ei tarvitsisi rakentaa lisää kaistoja uuden sillan muodossa Aspinniemeen, vaan se kapasiteettilisäys voidaan piilottaa maanalaiseksi, jolloin sen päälle pääsisi rakentamaan kovan rahan kerrostaloasuntoja. Tämähän onkin vahvasti YIT:n lobbaama ratkaisu jonka liikenteellinen hyöty on nolla, mutta josta YIT hyötyy tunneliprojektin ja asuinrakentamisen muodossa, YIT:n jo nyt ollessa Tampellan alueen suurin maanomistaja. Tunnelille ei ole olemassa mitään taloudellisia perusteita, vaan se on ainoastaan keino siirtää julkisia varoja yksityiseen rahapussiin.

Pienenä lisäyksenä, pitkästä tunnelista on kyllä ihan oikeaakin hyötyä jonkun verta: tunneli purkaa Särkänniemen ja Onkiniemen risteysten ruuhkaa, kun ohimenevä liikenne käyttäisi tunnelia ja keskustaan menevä tunnelia. Ajolinjoja katsomalla nähdään, että tämä vastaa suunnilleen näiden risteysten muuttamista eritasoliittymiksi. Eri asia on sitten, oikeuttaako tämä hyöty noin kalliin hankkeen.

Jos YIT hyötyy hankkeesta, niin maksakoon myös sen. Jos he katsovat, että tunnelin hinnankin jälkeen hanke maksaisi itsensä takaisin, niin siitä vaan. Kaupunkirakenteen kannalta Tampellan laajentaminen on ok.
 
Itselläni on hyvät muistikuvat sekä dokumentit 1970-luvun Tampereen liikenteestä. Kolminkertaista liikenne ei varmastikaan ollut, osassa kaupunkia liikennettä on nyt jopa enemmän kuin tuolloin. Asia ei ole ihan yksinkertainen verrattava.

Otetaan Hervanta ruuhka-aikaan. 1976 linja 23 kulki 12 kertaa tunnissa (eli viiden minuutin välein). Linja 30 aloitettiin samana vuonna ja parin vuoden päästä linja kulki ruuhkassa 8 kertaa. Samaan aikaan 23 oli saanut nivelbussit ja ruuhkassa kulki nyt 10 bussia. Tekee yhteensä 18 bussia/ tunti.

Nyt Hervantaan kulkee 20/ 4 vuoroa tunnissa, 23/5, 30/6, 39/3 ja vielä 13/4 vuoroa tunnissa. Yhteensä siis 22 vuoroa eli selvästi enemmän kuin vaikka 1978.

Nyt linjat kulkevat hajallaan sekä keskustan että Hervannan päässä. Yhteydet ovat heikentyneet Opiskelijankadulla ja Teekkarinkadulla, mutta vastaavasti parantuneet roimasti Hervantakeskuksen ja Hermia/TTY:n tienoilla.

Kaukajärvellä yhteydet ovat myös lisääntyneet. Ensi syksystä alkaen linja 15 ja 22 kulkevat molemmat 6 kertaa tunnissa eli yhteensä 12 kertaa /h. 1970-luvun lopulla 22 kulki 7 kertaa ja 24 4 kertaa ruuhkassa.

Liikenteen vähennyksiä on sitä vastoin tehty ainakin Peltolammi/Multisillassa sekä Lentävänniemessä. Multisiltaan kulki nro 26 ennen nivelbussien käyttöönottoa linjalla vuonna 1979 5,5 minuutin välein (=11 vuoroa /h).
Nykyisin vuoroväli ruuhkassa on 20 minuuttia, joka syksystä lähtien supistuu aamuruuhkassa 10 minuuttiin.

Lentsun linja 29 liikennöi Postitalolta parhaimmillaan 6,5 minuutin välein. Nykyisin Lentävänniemeen pääsee 6 kertaa tunnissa (syksystä alkaen 7)
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Tuohon Tampereen seudun ruuhkaisuuteen vielä: huomasin tänään, että tielaitos ylläpitää ajantasaista tietopalvelua liikenteen ruuhkautumisesta täällä . Siispä ei muuta kuin katsomaan seuraavana arkipäivänä. Määrittelyt tietenkin vaihtelevat, mutta kun samasta palvelusta näkee tilanteen niin Helsingissä kuin Tampereella, niin saa ainakin käsityksen Tampereen ruuhkista suhteessa Helsingin ruuhkiin. Itse ainakin aion seurata, luulo ei ole koskaan tiedon väärti. Silmämääräiset havainnot ovat kuitenkin aina varsin karkeita.
 
Takaisin
Ylös