Turun pikaraitiotien yleissuunnitelma käynnistyy

Aikamoinen pelle kyseessä. Eikä yllätys, että kyseessä on Kaarinan kaupunginvaltuutettu. Pöyristyttävää pirujen maalailua seinille, sekä selkää yritystä kääntää koko pikaraitiotie vihreiden päähänpistoksi. Suorastaan raivostuttavaa, ettei tajuta, että on olemassa joukko nimeltä modernit kaupunkilaiset, joihin kuuluu kaikenlaisia poliittisia suuntauksia. Vihreillä nyt vain sattuu olemaan kovin samanmoiset ajatukset, koska nyt vain sattuu olemaan niin, että modernit kaupunkilaiset ja kestäväkehitys sopivat yhteen ilman yhtäkään puhtaasti vihreää ajatusta.
 
Matti Alanderin kirjoitus on täynnä asiavirheitä ja osoittaa, ettei Alander tiedä joukkoliikenteestä juuri enempää kuin kuka hyvänsä kaupunkilainen. Kuitenkin hän esiintyy asiantuntijana käyttäen veturimiehen tutkintoa. Ei ole eduksi veturimiesten ammattikunnalle. Jos asiavirheet korjattaisiin, Alanderin kirjoitus lässähtäisikin kasaan kuin puhkaistu ilmapallo. Sääli, että tällaista roskaa julkaistaan, sillä vaikka kirjoittajana on lukija eikä toimittaja, muut lukijat ottavat valheet tosissaan.

Antero
 
http://annikalapintie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/102913-jipii-turku-saamassa-raitiotien

Uuden Suomen blogissa Annika Lapintie iloitsee liikennepoliittisesta selonteosta, raitioteiden 30% maksuosuudesta ja erityisesti siitä, että Turku saa raitsikkansa.

Keskustelusta on mielenkiintoista todeta, miten vääristyneitä käsityksiä joillakin yhä edelleen on Turun raitiotiehankkeesta ja 1970-luvun lakkautuksesta. Nähtävästi Turussakin on omat vastustajansa, toivon mukaan heitä kuitenkin on vain pieni vähemmistö.
 
Uuden Suomen blogissa Annika Lapintie iloitsee liikennepoliittisesta selonteosta, raitioteiden 30% maksuosuudesta ja erityisesti siitä, että Turku saa raitsikkansa.

Olipas tympeä kirjoitus: ikään kuin järkevä liikennepolitiikka olisi jotenkin vasemmiston yksinoikeus. Tuollaisilla jutuilla Vasemmistoliitto ehkä saa kerättyä sympatiaa joukkoliikenneväeltä, mutta toisaalta vierottaa porvarillisesti ajattelevia raitiotiehankkeesta. Myöskin vahvistuu mielikuva siitä, että raidehankkeet ovat jonkinlaista rahan tuhlaamista epämääräisen yleisen hyvän nimissä vailla erityisiä konkreettisia hyötyjä. Juuri raitiotie olisi puolustettavissa rationaalisena, myös säästöä tuovana hankkeena.

Tietysti on kehuttava, että päätetyt raidehankkeet ovat oikein hyviä, listalla on paljon nimen omaan taloudellisesti mielekkäitä, hyödyllisiä hankkeita. Liikenneministeri ansaitsee oman osansa kiitoksista.
 
Tänpäivän TS:ssa, sivu 12, on Idis Designin visualisointi Turun pikaratikasta. Väritys noudattaa Turun bussien tilaajaväritystä. Muutoin keltaisen vaunun perä on valkoinen.

Kuvan yläpuolella on osakuva Foster M. Palmerin postikortista: ykköslinjan aavevaunu v. 1959 Kauppatorilla vanhan Wiklundin edustalla.

Muutoin artikkeli käsittelee turkulaisen Idis Disign Oy:n voittanutta muotoilua Helsingin uusissa raitiovaunuissa.
 
Raitiotien yleissuunnitelman tarjouspyyntö Hilmassa: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2012-054088/. Tai oikeammin neuvottelumenettelyn osallistumishakemuksen jättövaihe vasta. On muuten kivenkovat ehdot: pitää olla kokemusta modernin eurooppalaisen raitiotien suunnittelusta sekä liikennesuunnittelusta yleensä.

Corss-posting ei yleensä lie toivottavaa, mutta minusta tämä on erityistapaus, kun ei tuosta hankintailmoituksesta olisi järkevää kertoa vain jommankumman kaupungin raitiotietä käsittelevässä topikissa.
 
Turussa on julkaistu Siemensin yhdessä Turun kaupungin kanssa tekemä tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista. 1,6 megatavun kokoinen raportti löytyy täältä, linkki on sivun lopussa.

Raportin alaotsikko on Ekologinen ja taloudellinen arviointi. Raportti on piristävää luettavaa, sillä siinä on Suomessa uudenlainen lähestymistapa arvioida liikennejärjestelmän merkitystä ja hyötyjä kaupungissa. LVM:n ohjeiden ja pitkäaikaisen käytännön mukaan liikennehankkeita on Suomessa mitattu käytännössä vain sillä, miten nopeasti päästään paikasta toiseen. Ja nopeampi on ollut parempi. Liikennehankkeen vaikutuksia kaupunkirakenteeseen ei ole saanut arvioida.

Itselleni on ilo lukea uutta raporttia, joka painottaa ”integroitua pikaraitiotieratkaisua”, kuten asia raportissa nimetään. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei suunnitella vain liikennevälinettä ja pohdita esimerkiksi sitä, liikutetaanko ihmisiä nyt ratikalla, busseilla tai vain autoilla. Vaan pohditaan sitä, minkälaisia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle tulee, kun liikeneratkaisuun otetaan raitiotie. Itse ymmärsin jo 1990-luvun alussa, ettei liikenneratkaisu ole irrallinen ja erikseen pohdittava asia, vaan kysymys on osasta kaupunkirakennetta. Kaikki liikenneratkaisut vaikuttavat siihen kaupunkirakenteeseen, johon ne tehdään. Raitiotiet, kaupunkiradat ja metroradat ovat strategisia ratkaisuja siitä, minkälaista kaupunkia halutaan tehdä. Tai toisin päin, tietynlaiset kaupunkirakenteet edellyttävät tietynlaisia liikenneratkaisuja. Näiden asioiden pohtiminen johti päätökseeni jatko-opinnoista viime vuosikymmenen puolivälissä.

Tehdyn työn tulos tiivistettynä on, että raitiotien palauttaminen Turkuun nykyaikaisella tavalla toteutettuna lisää kaupungin eli sen kiinteistöjen arvoa parhaimmillaan moninkertaisesti raitiotien kustannuksiin nähden. Lisäksi saavutetaan sellaisia ympäristön parannuksia, joita toivotaan ja joita on myös pakko saada aikaiseksi.

Suurin osa kiinteistöjen arvonnoususta jää kiinteistöjen yksityisten omistajien hyödyksi. Valmiit rakennuksethan ovat jo muiden kuin kaupungin omistuksessa, samoin enimmäkseen myös tonttimaa. Raitiotien maksavan kaupungin kassaan ei siis hyöty suoraan kilahda. Mutta eipä kilahda kaupungin eikä edes yksityisten tahojen kassaan sen paremmin se kuviteltu hyöty, jota on liikennehankkeista tähän saakka laskettu teoreettisista aikasäästöistä. Silti tällä aikasäästörahalla on perusteltu ja perustellaan miljardien eurojen arvosta liikennehankkeita.

Välillisesti kiinteistöjen arvonnousu kuitenkin tulee myös kaupungin talouden eduksi. Kiinteistöjen arvonnousu merkitsee sitä, että kiinteistöjen käyttöhyöty kasvaa. Turusta tulee entistä halutumpi paikka. Kun elämä kaupungissa voi hyvin, myös taloudellinen toiminta on aktiivista ja hyvinvointi ja toimeentulo tuottavat myös kaupungille tuloja tehtäviensä hoitamiseksi. Oma merkityksensä on silläkin, että liikenteen hoito raitiotiellä maksaa vähemmän kuin busseilla ja autoilla. Kaupungin menot liikenteeseen siis alenevat suhteessa liikenteen määrään.

Antero
 
Hienosti tiivistetty Antero! Kunpa kaikki ymmärtäisivät, mikä merkitys joukkoliikennevälineellä on kaupunkisuunnittelussa. Monet mieletävät joukkoliikenteen edelleen pelkästään pakollisena kuluna peruspalveluiden joukossa, vaikka joukkoliikenne itseasiassa on se mikä pitää megapolikset tuolla maailmalla pystyssä, joukkoliikenne on välttämätön osa kaupunkeja, jos keskusta on kaupungin sydän, joukkoliikenne on sen terveenä pitävä verisuonisto. Pelkkä tieverkosto taasen kaupunkiolosuhteissa on kuin veritulppainen suonikohju.
 
TS:ssä 24.9.2012 on kartta, jossa 1. vaihe on merkattu sinisellä ja 2. vaihe punaisella. Kartassa kuitenkin 1. vaihe ulottuu vain Humalistonkatua asemalle saakka ja loppureitti Linnankaupungin kautta matkustajasatamaan on merkattu punaisella. Aiemmin on kartoissa koko sataman reitti merkattu sinisellä, jolloin olisi 1. vaiheessa käytettävissä toimiva matkustajaliikennepaikat yhdistävä nelihaarainen kahden linjan verkosto. Mistähän tämä 1. vaiheen lyhennys johtuu?
 
Takaisin
Ylös