Keskustatunnelin vaikutus kävelykeskustaan

Mielenkiintoista, että täällä tiedetään, mitä lopullisessa kaavassa lukisi ja minkä verran kustannuksia siitä aiheutuisi. Lopullinen kaava kun ei ole edes valmis eikä Musiikkitaloa lukuunottamatta ole varmuutta, mitä rakennuksia Töölönlahden alueelle tulee.

Näitä asioita voi tietää sillä tarkkuudella kuin niitä on julkisuudessa esitetty. Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla on vuonna 2005 kerrottu varautumisen kustannuksista vanhan kustannusarvion puitteissa. Nyttemmin tunnelin kustannukset arvioidaan paljon suuremmiksi, mutta tuoreempia varautumiskustannuksia en löytänyt. Varautumisen syy on yksinkertainen: Töölönlahden alueella tunneli on pintatunneli ja tarvitsee liittymän katuverkkoon. Pintatunneli liittymineen rakennetaan päältä avaamalla osapuilleen Mechelininkadulta Kaisaniemen puistoon asti. Päältä avaaminen tuppaa menemään hitusen hankalaksi, jos kohdalla on taloja.

Töölönlahden alueen tontit rakennusoikeuksineen on jyvitetty valtion ja kaupungin keskinäisellä sopimuksella. Heikentävät muutokset valtion omistamiin tontteihin johtavat rahallisiin seuraamuksiin.
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla on vuonna 2005 kerrottu varautumisen kustannuksista vanhan kustannusarvion puitteissa.

Tuolla sanotaan, että pintatunneliin varautumisen välttämättömät kustannukset ovat 3,7 miljoonaa euroa.

Nyttemmin tunnelin kustannukset arvioidaan paljon suuremmiksi, mutta tuoreempia varautumiskustannuksia en löytänyt.

Ainakin tunnelin kustannusten kokonaisarvio on noista ajoista noin kaksinkertaistunut.

Varautumisen syy on yksinkertainen: Töölönlahden alueella tunneli on pintatunneli ja tarvitsee liittymän katuverkkoon.

Tuolta myös selviää, ettei tunnelin ole pakko olla pintatunneli.
 
Arvelen, että keskustatunneli rakennetaan seuraavan 15 aikana tai päästä. Kuhan nyt ensin laitetaan joukkoliikennettä kuntoon, niin sitten keskustatunnelia voi arvioida uudelleen. Tilavaraukset tulisi säilyttää.

Näin kaupunkilaisena täytyy todeta, että riipii ajatus ajoneuvoliikenteen liittymästä Kaisaniemen puiston alla. Mutta parempi on tämä tie vetää tunneliin, kuin maanpäälle kuten Smith-Polvinen -suunnitelmassa tai Aallon moottoritieterassitorit.
 
No tehdään sellainen kaava, että pintatunnelista luovutaan mutta säilytetään varaus syvätunnelille. Näin Töölönlahden alue voidaan rakentaa ja tunneli on mahdollista tehdä myöhemmin, jos sellainen joskus katsotaan tarpeelliseksi. Kaikki lienevät siis tyytyväisiä?
 
No tehdään sellainen kaava, että pintatunnelista luovutaan mutta säilytetään varaus syvätunnelille. Näin Töölönlahden alue voidaan rakentaa ja tunneli on mahdollista tehdä myöhemmin, jos sellainen joskus katsotaan tarpeelliseksi. Kaikki lienevät siis tyytyväisiä?

Linkkaamassani esityslistassa mainittiinkin, että kaupunginhallitus vaati tutkimaan syvätunnelin varautumiskustannusten välttämiseksi. Näin tehtiin ja todettiin, ettei syvätunneli ole hyvä. Siitä ei saada kaikkia haluttuja liittymiä rakennettua millään korkeusaseman takia. Asemakaavaehdotus perustuu tästä syystä pintatunneliin. Sen voi tietysti muuttaa, jos ei haluta kaikkia yhteyksiä pysäköintilaitoksiin.
 
Viimeksi muokattu:
Linkkaamassani esityslistassa mainittiinkin, että kaupunginhallitus vaati tutkimaan syvätunnelin varautumiskustannusten välttämiseksi. Näin tehtiin ja todettiin, ettei syvätunneli ole hyvä. Siitä ei saada kaikkia haluttuja liittymiä rakennettua millään korkeusaseman takia.

Kuitekin arvioitu liikennemäärä oli parhaalla syvätunnelilla vain 1-2 % pienempi kuin pintatunnelilla, joten ei yhteen kriittiseen liittymään kannata takertua. Pintatunnelia on pidetty parempana elettäessä siinä uskossa, että keskustatunneli valmistuisi kohtuullisella aikataululla mutta nyt tiedetään, ettei näin tapahdu.
 
Viimeksi muokattu:
Mielestäni tilavaraus tulisi jättää ja autotunneli rakentaa monipuolisemmin suunniteltuna. Mielestäni keskustatunneli voidaan hyvin jättää mahdolliseksi lama-ajan rakennusprojektiksi.
 
Kävelykadut ovat ainakin Helsingissä nykyisellään pelkkä huono vitsi. Mikonkatu ja Kluuvikatu toimivat lähinnä parkkipaikkoina.
 
Eihän se keskustatunneli mihinkään hävinnytkään, kuten tämän päivän Hesarista saattaa lukea Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan soutelusta ja huopailusta. Maija Anttilalla voisi olla paikallaan puoluekannan tarkistaminen. Mikä onkaan siis demareiden kanta ko. tunneliin? Kokoomuksen kanta lienee aivan selvä. Liisaamalla yksityisautoilua suosivia hankkeita vähennetään hiukkaspäästöjä? Logiikka on aikamoista keskustatunnelin yleiskaavassa säilyttämistä kannattavilla kaupunginvaltuutetuilla, kuten myös liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutasella. Anterolle ja muille hanketta vastustaville pisteet periksiantamattomuudesta.
Onneksi vaalit on lähellä...

Valitettavaa, etta kaikenlaiset rumat luurangot vain pistetään kaappiin kuivumaan, eika lopullisesti haudata tarpeettomina ja kalliina.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Onneksi vaalit on lähellä...
Niinpä. Lainaan vaan kun suututtaa sen verran.

HS.fi sanoi:
Tasatilanne syntyi siksi, että Anttilan puoluetoveri Tapani Salonen ja hänen varamiehensäkin olivat estyneet tulemasta lautakunnan kokoukseen.
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Keskustatunneli+säilyy+sittenkin+asemakaavassa/1135235280128

Varamies on demarinuorten puheenjohtaja Heta Välimäki:
HS.fi sanoi:
13.4.2007 Uusi luottamustehtävä
Heta on valittu Helsingin kaupunkisuunnittelulautakuntaan varajäseneksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan ajankohtaisiin käsiteltäviin asioihin kuuluu mm keskustatunneli.
http://www.hetavalimaki.net/ajankohtaista/#news31530

KSV:n päätöstiedotteesta:
KSV sanoi:
Ensin äänestettiin asian pöydälle panosta, jota Mari Puoskari esitti Antero Alkun kannattamana. Äänin 4-4 päätettiin jatkaa käsittelyä pj:n äänen ratkaistessa.

Toinen äänestys käytiin Maija Anttilan tekemästä vastaehdotuksesta, joka koski 13.3. mukaista palautuspäätöksen lausuntoa. Michael Sandbacka kannatti vastaehdotusta. Äänestyksessä Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 4-4, pj:n äänen ratkaistessa. Anttilan vastaehdotusta äänestivät: Jere Lahti, Elina Palmroth-Leino, Michael Sandbacka ja Maija Anttila, esittelijän ehdotusta äänestivät Kimmo Helistö, Antero Alku, Eija Loukoila ja Mari Puoskari
http://www.hel.fi/wps/portal/Kaupun...aupunkisuunnitteluvirasto/Uutiset/Tiedote_15b

Maija Anttila sanoi:
Tällä hetkellä politiikan uskottavuus ja luottamus yhteiseen demokraattiseen toimintatapaamme askarruttavat entistä enmmän minua.
http://www.maijaanttila.net/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=94
 
Voin kertoa läsnä olleena eilisistä tunnelmista.

Asia otettiin kokouksen ensimmäiseksi aiheeksi, vaikka ensin piti käsitellä Eteläsataman ja Katajanokan uudistamista. Ja keskustatunnelista väännettiin kättä lähes kolme varttia.

Varsin pitkään keskusteltiin siitä, jätetäänkö asian käsittely pöydälle (= jatketaan seuraavassa kokouksessa), kuten Puoskari ehdotti. Lautakunnallamme on ollut käytäntö, että asia jätetään pöydälle, jos yksikin jäsen sitä pyytää, kun asia on ensi kerran käsittelyssä. Tätä ensi kerran määrittelyä me olemme ymmärtäneet niin, että ensi kerta on se, kun virasto tuo asian esityslistalle. Toinen kerta on silloin, kun asia on jo ensi kerran pyydetty jättämään pöydälle.

Pj. Anttila oli sitä mieltä, että tämä oli jo toinen kerta, koska kerran asiaa on käsitelty aikaisemmin, jolloin se palautettiin valmisteltavaksi uudelleen. Huomautin kokouksessa, että tämä on puhdasta taktikointia määritellä nyt näin, koska jokainen näkee, että lautakunnan kokoontuessa vajaana äänestystulos on valmiiksi selvä. Jos sen sijaan asia jätetään normaalin käytännön mukaan pöydälle, ensi kerralla lautakunnan ollessa täysimääräinen, äänestystulos on keskustatunnelia vastaan.

Huomautin kokouksessa myös siitä, että esittelytekstissä esitetään mielipiteitä, ei tosiasioita. Sillä esittelytekstissä sanotaan, että kävelykeskustaa ei voi toteuttaa ilman keskustatunnelia, eikä keskustan autoliikennettä voi vähentää.

Kymmenet ellei sadat Euroopan ja EU:n kaupungit ovat toteuttaneet kävelykeskustoja ja saaneet keskustan liikkeet menestymään ilman keskustatunneleita. Kävelykeskustat on toteutetty yksinkertaisesti sulkemalla katuja autoilta eli vähentämällä keskutan autoliikennettä.

Helsinki ei ole sen kummempi kaupunki, meillä voi tehdä aivan samalla tavalla. Se, että olemme rannikolla tai niemellä ei muuta asiaa. Kun keskustan läpi ei ajeta autolla, on keskusta kierrettävä, ja sama on tilanne sisämaan, rannikon ja niemellä olevan kaupungin kanssa. Meillä ei sentään ole kaupunkia halkovaa leveätä jokea, kuten monessa Euroopan sisämaakaupungissa.

Onko keskustatunnelille asemakaavaa vai ei, on minusta lopulta varsin yhdentekevä asia. Jos tunnelia ei rakenneta, on kuitenkin turha, että sitä varten on asemakaava, sillä se estää tekemästä tunnelikaavan alueelle yhtään mitään. Toisaalta asemakaavoja voi aina muuttaa, kun vaan on poliittinen tahto. Jos kaava lopulta tulee voimaan, se merkitsee kahden Töölönlahden radavarren tontin rakentamiselle noin miljoonan lisäkuluja kummallekin, koska tonteille on rakennettava valmiiksi tunnelin rakenteet voimassa olevan asemakaavan mukaan.

Jos tunnelin asemakaavaa ei ole, näiltä tonteilta voidaan silti edellyttää sitä, ettei niiden rakentaminen estä tunnelin tekoa. Näin on tapahtunut jo eduskunnan lisärakennuksen ja yliopiston Kruununhaan tilojen kanssa.

Asia kokonaisuudessaan sai ehkä turhan suuren arvon. Kysehän on lausunnosta kaupunginahllitukselle, ei siitä, että ks-lautakunta päättäisi kaavasta tai ei. Kaavahan on tehty jo, kaupunginhallitus päättää siitä, esittääkö se kaavan hyväksymistä valtuustolle. Valtuusto on lopullinen päättäjä.

Myös kaupunginhallitus tulee tietoiseksi siitä, minkälaisella menettelyllä ja vajaamiehityksellä lautakuntamme asiasta äänesti eilen. Puoskari itse istuu kaupunginhallituksessa silloin, kun se asiaa käsittelee.

Antero
 

Vaikea ymmärtää logiikkaa tuon tunnelin takana. Se kulkee samaa reittiä kuin metro, mutta metrossa on luultavasti nykyiselläänkin käyttämätöntä kapasiteettia enemmän kuin keskustatunnelin kapasiteetti olisi edes teoriassa, ellei sinne sitten tule toistakymmentä kaistaa.

Lisäksi muutaman vuoden päästä metrolla pääsee Itäkeskuksesta Matinkylään, joten se kattaa suuren matkan keskustatunnelin reitistä yhdessä Itä- ja Länsiväylän kanssa. Ja edelleen kapasiteetti on metrolla paljon suurempi.
 
Mitä sillä kapasiteetilla tekee, kun siellä metrotunnelissa ei pääse omalla autolla?

Kyllä yksi autoilija on kaupalle tärkeämpi kuin kymmenen rahvasta jotka kehtaavat metrolla kulkea. Keskusta kun elää autoilijoista. Miksi muuten kivijalkakauppiaat tappelisivat niin vahvasti kadunvarsien parkkipaikkojen tuhoamista vastaan? Koska autoilija on kaupalle tärkeämpi kuin kymmenen ratikalla tulevaa.

Keskusta näivettyy, kun sinne ei pääse autolla. Siksi pitää olla keskustatunneli. Keskusta näivettyy, kun sinne ei pääse autolla. Siksi kävelykeskusta on hukkaprojekti. Keskusta näivettyy, kun sinne ei pääse autolla. Siksi kävelykaduillekin saa mennä autolla.

Keskustatunnelin vastustajilla on varmasti sijoituksia kehäteiden ostosparatiiseihin.
 
Takaisin
Ylös